Zakup ambulansu medycznego typu C i środków ochrony indywidualnej na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych ze środków finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (poliŚ)

 

 

Ogłoszenie