Pracownia Endoskopii

 

Kierownik

mgr Urszula Olszewska 

Lekarze

lek. Irena Mroczko

specjalista II st. w dziedzinie chorób wewnętrznych

lek. Dariusz Zając

specjalista II st. w dziedzinie gastroenterologii

specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

 

Sekretarka

mgr Marzanna Sarosiek

 

Kontakt

Kontakt

O NAS

W Pracowni Endoskopii zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra medyczna. Z Pracownią współpracują lekarze zatrudnieni w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz lekarze zatrudnieni w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Opiekę pielęgniarską sprawują doświadczene i wykwalifikowane pilęgniarki.

Pracownia Endoskopii dysponuje dwoma klimatyzowanymi salami endoskopowymi, salą z nowoczesnymi myjniami endoskopowymi oraz przylegającą salą obserwacyjną. Na wyposażeniu Pracowni są nowoczesne urządzenia umożliwiające szerokie spektrum badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych. Dzięki systemowi archiwizacji danych wykonywana jest do badań dokumentacja fotograficzna i możliwe jest rejestrowanie każdego badania z zapisaniem na nośniki elektroniczne. Nowoczesne, w pełni zautomatyzowane myjnie endoskopowe gwarantują bezpieczeństwo przed przeniesieniem infekcji. Każdorazowy proces mycia i dezynfekcji aparatu endoskopowego jest potwierdzony wydrukiem generowanym automatycznie po zakończeniu procesu mycia endoskopów. Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów zapewnia w pełni kontrolowany proces suszenia aż do 10 endoskopów oraz przechowywanie ich w ściśle kontrolowanych warunkach, przeciwdziałąjących ponownej kontaminacji.

 

W PRACOWNI YKONUJEMY:

 1. gastroskopię z testem ureazowym w kierunku zakażenia Helicobacter pylori
 2. gastroskopię z testem ureazowym w kierunku zakażenia Helicobacter pylori i pobraniem wycinków do badania histopatologicznego
 3. sigmoidoskopię
 4. kolonoskopię
 5. kolonoskopię z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego
 6. kolonoskopię z polipektomią i badaniem histopatologicznym
 7. wytworzenie gastrostomii odżywczej (PEG)
 8. tamowanie krwawień z dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego (mechaniczne, termiczne, iniekcyjne)
 9. opaskowanie żylaków przełyku
 10. usuwanie ciał obcych ze światła przewodu pokarmowego
 11. ECPW (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna) z zabiegiem sfinkterotomii, ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, protezowania dróg żółciowych

 

W PRACOWNI WYKONUJEMY RÓWNIEŻ BRONCHOSKOPIĘ:

Bronchoskopia (BRONCHOFIBEROSKOPIA) to diagnostyczne badanie endoskopowe dróg oddechowych (tchawicy i oskrzeli), wykonywane za pomocą bronchofiberoskopu, urządzenia wprowadzanego przez nos lub usta. Zabieg najczęściej wykonuje się w celach diagnostycznych, ale również w celach terapeutycznych (usuwanie ciał obcych, odessanie zalegającej wydzieliny). Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, wprowadzając aparat przez usta lub nos, kolejno oglądając poszczególne odcinki dróg oddechowych. W trakcie badania możliwe jest pobranie materiału do dalszej oceny (popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych, wycinków do vadania histopatologicznego).

Główne wskazania do badania to:

 1. krwioplucie
 2. duszności o niejasnej przyczynie
 3. przedłużający się lub napadowy kaszel o niejasnej przyczynie
 4. nawracające zapalenie płuc lub dolnych dróg oddechowych, zwłaszcza zlokalizowane z tym samym miejscu
 5. duża ilość wydzieliny śluzowej lub ropnej
 6. zespół żyły głównej górnej
 7. podejrzenie uszkodzenia tchwaicy lub oskrzela
 8. podejrzenie zachłyśnięcia lub aspiracji ciała obcego
 9. aspiracja treści żoładkowej lub substancji żrących
 10. podejrzenie nowotworu nosogardzieli, tchawicy, oskrzeli
 11. zmiany w obrazie radiologicznym m.in.: niedodma lub rozdącie płuc, cień guzowaty lub okrągły, rozsiane zmiany w płucach, powiększenie węzłów chłonnych wnęk oraz śródpiersia, nieprawidłowy zarys lub przebieg tchawicy i oskrzeli, przewlekłe zapalenie opłucnej z obecnością płynu w jamie opłucnej, porażenia, porażenia nerwu przeponowego, krtaniowego

Do przeciwskazań należą między innymi:

 1. ciężka niewydolność oddechowa i ciężka niewydolność serca
 2. ciężkie zaburzenia rytmu serca
 3. zaburzenia krzepnięcia krwi


Z usług Pracowni korzystają pacjenci Szpitala, a także ci, którzy mają skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty.
Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.
Istnieje również możliwość rejestracji telefonicznej pod numerem: 87/620-95-61, 87/621-97-33. Dokumenty wymagane od Pacjentów podczas rejestracji: skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty, PESEL.

 

DO POBRANIA

Ulotka informacyjna o ECPW
ulotka informacyjna o gastroskopii
ulotka informacyjna o kolonoskopii
upoważnienie do odebrania wyniku badania