Przychodnia Specjalistyczna - ul. Konopnickiej 1

Telefony

87 610 84 17 (rejestracja)

87 610 05 01 (rejestracja)

87 506 506 0 (rejestracja)

>> Zasady rejestracji oraz korzystania z porad specjalistycznych <<

Rejestracja Pacjenta
 
Pacjenci powinni rejestrować się na określony dzień i godzinę:
  • osobiście przy okienku rejestracji lub telefonicznie w godz.:
07.00 - 19.00 - osobiście
08.00 - 19.00 - telefonicznie
 
Skierowanie do poradni powinno zawierać następujące dane:
  • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie (pieczątka nagłówkowa)
  • oznaczenie pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania)
  • oznaczenie podmiotu, do którego kieruje się pacjenta (nazwa poradni)
  • rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego
  • datę wystawienia skierowania
  • oznaczenie osoby kierującej (pieczątka lekarza)
Obowiązkiem pacjenta jest dostarczenie oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zapisania na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.
 
wynajem lokalo
 
poradnie
 
rezygnacja
 
Wykaz poradni z numerami telefonów: