Oddział Ginekologiczno-Położniczy - 1 piętro

 

Ordynator

lek. Beata Wojciechowska

specjalista II stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii 

Z-ca Ordynatora

lek. Tomasz Gołębiewski

specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii 

Lekarze

lek. Eryk Pięcikowski

specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii

specjalista ginekologii onkologicznej

lek. Mirosław Kuna

specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii

lek. Paweł Świć

specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii

lek. Lech Środek

specjalista II st. w dziedzinie położnictwa i ginekologii

lek. Zbigniew Nizik

specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Rezydenci

lek. Katarzyna Gwizdała

lek. Diana Horpinich

Położna Oddziałowa

Mirosława Szyszko

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego

Z-ca Położnej Oddziałowej

mgr Marzanna Rafałowska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

Sekretarka

mgr Justyna Zawadzka

 

Kontakt

Kontakt

O NAS

W ramach oddziału działa:

 • Izba Przyjęć

 • Pododdział Położniczy z Patologią Ciąży

 • Odcinek Ginekologiczny

 • Blok Porodowy z Blokiem Operacyjnym

 • Pracownia Ultrasonograficzna

 

WARUNKI POBYTU

Odcinek Ginekologiczny i Odcinek Położniczy dysponuje salami 1, 2 i 3-osobowymi. Sale wyposażone są w telefon, telewizor i dostęp do Internetu.

Nasz oddział posiada możliwość odbycia porodów rodzinnych w miłej, intymnej atmosferze. Wykwalifikowany personel zapewnia bezpieczeństwo pacjentkom i ich rodzących się dzieci. Odwiedzający są mile widziani w godzinach 13:00 do 18:00, a w weekendy od 11:00 do 18:00.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU

 

Na Odcinku Ginekologicznym wykonywany jest pełen zakres operacji ginekologicznych włącznie z operacjami onkologicznymi.
W ramach leczenia zabiegowego oferujemy:

 • wyłuszczenie mięśniaków macicy
 • usunięcie macicy
 • zabiegi na szyjce macicy
 • operacyjne leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego oraz nietrzymania moczu


Na Odcinku Ginekologicznym przebywają również pacjentki wymagające szybkiej diagnostyki, co zazwyczaj łączy się z wykonaniem niedużego zabiegu. Są to np. pacjentki z problemami okresu postmenopauzalnego czy nieprawidłowymi wynikami cytologicznymi. Po wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych wychodzą w ramach „hospitalizacji jednego dnia”.
Kobiety dojrzałe uważają, że mają już problemy ginekologiczne za sobą i często w ogóle nie chodzą do lekarza. Właśnie w późnym wieku zaczynają się problemy z narządem rodnym. Oprócz nowotworów, które w tym wieku są przyczyną krwawień, występują zaburzenia statyki narządu rodnego łącznie z wypadaniem macicy. Dlatego każda kobieta, również po menopauzie, czyli po ostatniej menstruacji, powinna co roku poddać się badaniu ginekologicznemu z okresowym badaniem cytologicznym co 3 lata.

 

Narodziny dziecka są jednym z najważniejszych momentów życia kobiety, mając to na uwadze oferujemy naszym pacjentom profesjonalną opiekę personelu bloku porodowego, którzy w razie konieczności podejmą niezbędne działania dla ustabilizowania stanu zdrowia mamy i dziecka. Porody prowadzone są w doskonałych warunkach, w atmosferze zrozumienia i życzliwości.

Na sali porodowej jest możliwość skorzystania z:

 • worków SACO
 • drabinek, piłek
 • imersji wodnej pod prysznicem
 • niefarmakologicznych metod łagodzenia bółu porodowego (masaż okolicy krzyżowej, żelowe chłodne okłady, rekaksacja, pozycje wertykalne podczas porodu)

 

W Oddziale wdrożony został Standard łagodzenia bólu okołoporodowego. Oprócz niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, dostępne są także środki farmakologiczne, takie jak:

 • środek o nazwie ENTONOX podawany drogą wziewną, który ma działanie przeciwbólowe i rozluźniające
 • znieczulenie przewodowe zewnątrzoponowe

Blok Porodowy został wyposażony w aparat KTG z bezprzewodowymi pelotami, dzięki czemu kobiety rodzące mogą swobodnie się poruszać w obrębie Bloku Porodowego w trakcie monitorowania czynności skurczowej macicy i tętna płodu.

Kobiety po porodzie mają możliwość skorzystania z konsultacji wykwalifikowanych fizjoterapeutek uroginekologicznych, które udzielą praktycznych wskazówek jak zadbać o siebie po porodzie naturalnym oraz cięciu cesarskim.

Informacje dotyczące porodów znajdziesz pod:

>>tym linkiem<<

 

RODZAJE SCHORZEŃ LECZONYCH NA ODDZIALE

 • krwawienie we wczesnym okresie ciąży (poronienie), krwawienie przedporodowe, przedwczesne odklejenie łożyska i łożysko przodujące, nadciśnienie tętnicze wikłające ciąże, poród i połóg, niepowściągliwe wymioty ciężarnych, poród przedwczesny lub poród zagrażający od 32 tyg trwania ciąży, ciąża przenoszona, inne powikłania ciąży nie zaklasyfikowane gdzie indziej 
 • poród prawidłowy, ciąża mnoga, nieprawidłowe położenie lub przodowanie nieprawidłowych części płodu, niestosunek porodowy, nieprawidłowości narządów i tkanek miękkich miednicy, rozpoznane lub podejrzewane nieprawidłowości płodu wpływające na postępowanie medyczne w stosunku do matki, wielowodzie, inne stany związane z jama owodni i błonami płodowymi 
 • inne wskazania do opieki i interwencji związane z czynnością porodowa i porodem gdzie indziej nie zaklasyfikowane
 • zapalenie jajników, jajowodu, przymacicza i otrzewnej miednicy małej, choroby zapalne macicy zapalenie szyjki macicy, pochwy i sromu, gruczolistość (endometrioza), wypadanie macicy i pochwy, choroby niezapalne jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego, macicy nie sklasyfikowane gdzie indziej, choroby niezapalne pochwy, choroby niezapalne szyjki macicy, choroby niezapalne sromu i krocza, bóle i inne objawy związane z żeńskimi narządami płciowymi 
 • zaburzenia miesiączkowania i inne nieprawidłowe krwawienia z żeńskich narządów płciowych, choroby okresu przekwitania i po okresie przekwitania 
 • niepłodność kobieca, inne choroby żeńskich narządów płciowych, zaśniad groniasty, inne nieprawidłowości rozwoju jaja płodowego, ciąża obumarła wczesna, powikłania po poronieniu, ciąży pozamacicznej i zaśniadzie groniastym, zatrzymanie lub osłabienie czynności porodowej 
 • nieprawidłowości akcji porodowej (nieprawidłowa czynność skurczowa), poród przedłużony 
 • powikłania ze strony pępowiny
 • uraz porodowy krocza i sromu (z wyłączeniem nacięcia krocza) 
 • inny uraz położniczy, krwotok poporodowy, zatrzymanie łożyska, resztek łożyskowych lub błon płodowych w macicy, bez krwotoku, inne powikłania czynności porodowej i porodu gdzie indziej nie zaklasyfikowane, zakażenie połogowe, powikłania ze strony układu żylnego w okresie ciąży i połogu, zakażenia sutka i brodawki sutkowej związane z porodem, zaburzenia hematologiczne płodu i noworodka (transfuzja u noworodka), objawy dotyczące układu moczowego, inne objawy dotyczące jamy brzusznej i miednicy

 

Dysponujemy następującym sprzętem diagnostycznym oraz zabiegowym:

 • Ultrasonografia ginekologiczna i położnicza
 • Aparat USG wyposażony w sondy objętościowe do diagnostyki 3D i 4D
 • Inkubatory
 • Kardiotokografy + telemetria
 • Amnioskop
 • Stanowiska Intensywnej Opieki Noworodkowej
 • Detektor tętna płodu
 • Zestaw do histeroskopii
 • Zestaw endoskopowy
 • Ssak elektryczny
 • Próżniociąg położniczy
 • Kleszcze położnicze

 

Zapisy pacjentek na planowe zabiegi ginekologiczne odbywają się telefonicznie pod numerem telefonu 87 620 95 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00


Przyjęcia pacjentek do zabiegów planowych odbywają w wyznaczonym uprzednio pacjentce terminie w Izbie Przyjęć w godz. 7.00-8.00.


Odbiór wyników badań w sekretariacie oddziału, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. UWAGA! Ze względu na epidemię SARS-CoV-2 wyniki histopatologiczne do odwołania przesyłane są pacjentkom za pośrednictwem poczty. Możliwe jest także ustalenie innego, alternatywnego sposobu odbioru wyniku.