Informacje dla przedstawicieli firm farmaceutycznych

 

Z dniem 20.02.2009r. Zarząd Spółki „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. podjął decyzję regulującą zasadę wizyt przedstawicieli firm farmaceutycznych w sprawie reklamy produktów leczniczych na terenie naszej jednostki oraz wynajmu sali na prezentację produktu leczniczego dla pracowników i osób uprawnionych do wystawiania recept będących świadczeniodawcami „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. 

W związku z tym informuję, że formularz zgody dla firmy farmaceutycznej na spotkanie w celu reklamy i promocji produktu leczniczego jest dostępny w sekretariacie. Zgody udziela Prezes „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. W przypadku nieobecności Prezesa decyzję w tej sprawie podejmuje Naczelny Lekarz, a w przypadku jego nieobecności – Członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

Jednocześnie informuję, że możliwe są szkolenia dla personelu medycznego w godzinach pracy na warunkach określonych w umowie pomiędzy spółką, a firmą organizującą szkolenie - wzór umowy na szkolenie jest w dyspozycji RUM.

Pliki do pobrania: