Blok Operacyjny - 1 piętro

 

Kierownik

lek. Waldemar Szypulski

specjalista II st. w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

specjalista II st. w dziedzinie medycyny rodzinnej

Z-ca Kierownika

lek. Alina Milewska

specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa:

lic. Małgorzata Perczak

 

Kontakt

Kontakt

RODZAJE WYKONYWANYCH ZABIEGÓW

 • chirurgia ogólna
 • ortopedia
 • chirurgia onkologiczna
 • chirurgia dziecięca
 • ginekologia
 • położnictwo

W wyżej wymienionych dziedzinach wykonywane są wszystkie zabiegi metodami klasycznymi oraz skopowymi tzn:

 • laparoskopia - zabieg z użyciem kamery wprowadzonej do jamy otrzewnej
 • artroskopia - zabieg z użyciem kamery wprowadzonej do stawu
 • histeroskopia - zabieg z użyciem kamery wprowadzonej do jamy macicy

Ze względu na potrzeby chirurgii onkologicznej wprowadzono śródoperacyjne badanie patomorfologiczne, co znacznie rozszerza zakres możliwych do wykonania zabiegów. Na Bloku wykonywany jest pełen zakres znieczuleń tj:

 • ogólne (narkoza)
 • dożylne
 • podpajęczynówkowe
 • zewnątrzoponowe

 

APARATURA I LOKAL
Blok Operacyjny znajduje się na poziomie (1) Szpitala. Kompletne wyposażenie dwóch sal operacyjnych do przeprowadzania w/w zabiegów oraz oddzielna sala przeznaczona do cięć cesarskich. Dodatkowa sala do zabiegów w znieczuleniu miejscowym oraz miejsca wydzielone w Oddziałach Ginekologicznym i Chirurgicznym do drobnych zabiegów i znieczuleń.

 

SPRZĘT

 • 3 aparaty do znieczulenia ogólnego "Aespire" z pełnym monitorowaniem wszystkich funkcji życiowych
 • 3 laparoskopy z pełnym oprzyrządowaniem (firmy Stryker- 2 szt. i firmy Olympus - 1 szt.)
 • cystoskop i resektoskop do TURPÓW i TURTÓW
 • artroskop z oprzyrządowaniem do przeszczepów więzadła krzyżowego (ACL)
 • histeroskop (z oprzyrządowaniem zabiegowym)
 • 4 generatory elektrochirurgiczne (bipolarne i argon)
 • 2 zaawansowane zestawy do śródoperacyjnego zamykania naczyń firmy Olympus
 • 2 generatory ultradźwiękowe (noże harmoniczne) Autosinix i GEN 04
 • aparat do kriochirurgii Cryo-s (do zamrażania tkanek)
 • system ogrzewania pacjenta Astopad
 • aparat do masażu kończyn ResponceSCD (profilaktyka przeciwzakrzepowa)
 • lampa światłowodowa z projektorem światła
 • lampy operacyjne Berthold Chromophare
 • zestaw do neuromonitoringu śródoperacyjnego (ocena i ochrona nerwów krtaniowych podczas operacji na tarczycy)PERSONEL
Zabezpieczenie stanowią: w ciągu dnia 3 lekarzy anestezjologów, 3 pielęgniarki anestezjologiczne i 5 instrumentariuszek oraz dyżurny zespół anestezjologiczny i 2 dyżurne instrumentariuszki. Wymieniony personel zabezpiecza wszelkiego rodzaju potrzeby zabiegowe Szpitala.