UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

 1. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba pisemnie przez niego upoważniona składa pisemny odręczny lub gotowy wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej/aktowej (F-3046 - wniosek wydania dokumentacji medycznej „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.) lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Wniosek jest dostępny:

  1. na Oddziałach w sekretariatach medycznych Szpitala,
  2. w rejestracji do Przychodni Specjalistycznej (ul. Baranki 24, ul. Konopnickiej 1),
  3. w Dziale Rejestru i Rozliczeń Usług Medycznych – sekcja Archiwum (zwana dalej DRiRUM),
  4. na stronie internetowej „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. - www.promedica.elk.com.pl.
 3. Zgodnie z art. 28 ust. 2a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.
 4. Kserokopia/wyciąg/odpis/forma elektroniczna dokumentacji medycznej udostępniana jest przez pracownika DRiRUM – sekcja Archiwum zgodnie z zaznaczoną we wniosku dyspozycją.

  Kontakt: tel. 87/620-95-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 5. Kalkulację kosztów kopii/wyciągu/odpisu dokumentacji ustala się na podstawie przeliczenia ilości stron kopii/wyciągu/odpisu * cena jednostkową zgodna z obowiązującym Cennikiem Usług "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

 6. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub upoważniona przez niego osoba uiszcza opłatę w Kasie Szpitala i kwituje odbiór kopii/wyciągu/odpisu dokumentacji medycznej na złożonym wcześniej wniosku.

   

  F-3046 - Wniosek wydania dokumentacji medycznej/aktowej (Formularz nr 3046_006/SZJ)