Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. poprzez zakup środków ochrony indywidualnej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego

 

 

Ogłoszenie