Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy / Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Stanowisko:
Pielęgniarka Oddziałowa
Adres:
Ełk, ul. Baranki 24, Piętro: 2
Telefon:
87 621-97-46