Konferencje

 

XX Ełckie Forum Medycyny Zakażeń - od teorii do praktyki

pod hasłem

MEDYCYNA ZAKAŻEŃ - NEVER ENDING STORY

JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ WSPÓŁCZESNEJ MIKROBIOLOGII

które odbędą się w Ełku w dniach 19-21 czerwca 2024 r.

  

Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty

  

Interreg Litwa-Polska w ramach realizacji projektu LTPL00022

"Świadczenie wysokiej jakości usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego i profilaktyki chorób zagrażających życiu",

które odbędą się w Folwarku Łękuk w dniach 11-12 lipca 2024 r.

  


Konferencje zrealizowane:
 

 

Lp. Tytuł Konferencji: Data:
29

XIX Ełckie Forum Medycyny Zakażeń

"ANTYBIOTYKOTERAPIA – PROCES DYNAMICZNY. PROBLEMY I PERSPEKTYWY

WSPÓŁCZESNEJ ANTYBIOTYKOTERAPII" 

12-14.10.2023 
28

Noworodek - mówmy do niego jednym głosem

17.06.2023
27

Ełcka konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży

"Najważniejsze są emocje"

26.05.2023
26

XVIII Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Medycyna zakażeń - POPANDEMICZNE PROBLEMY I WYZWANIA

05-07.10.2022
25

KONFERENCJA POŚWIĘCONA ZDROWIU PSYCHICZNYEMU DZIECI I MŁODZIEŻY

25.05.2022
24

XVII Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Życie ze spadkiem po koronavirusie wojna za wojną

06-08.10.2021
23

XVI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Aktualne wyzwania dla zespołów zakażeń i antybiotykoterapii

02-04.10.2019
22

XV Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Wyzwania dla szpitali wobec powszechnego zjawiska 
szerzenia się szczepów wieloopornych

17-19.10.2018
21

XIV Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Nowe wyzwania dla medycyny zakażeń w świetle zachodzących zmian w epidemiologii pacjentów i drobnoustrojów

11-13.10.2017
19

 XIII Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Ekonomika a zapobieganie zakażeniom nabytym w szpitalu

12-14.10.2016
18

XII Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Strategie zapobiegania oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe

07-09.10.2015
17

 XI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Mierniki jakości usług i bezpieczeństwa pacjenta w szpitalu

08-10.10.2014
16

 X Jubileuszowe Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Problemy Antybiotykoterapii Zakażeń

04-06.04.2013
15

 IX Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Jak uczynić szpital miejscem bezpiecznym - strategie zapobiegania narastaniu oporności na antybiotyki w szpitalu

03-05.10.2012
14

II Pielęgniarska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Rola Pielęgniarki w zespole terapeutycznym

11.05.2012
13

 VIII Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Świat drobnoustrojów - nieustanne wyzwania współczesnej medycyny

28-29.10.2011
12

 VII Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Problemy współczesnej medycyny zakażeń oraz próby ich rozwiązań

09-10.2010
11

I Pielęgniarska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Zawód Pielęgniarki i Położnej w dobie przemian w ochronie zdrowia

17.05.2010
10

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Choroby naczyniowe mózgu - profilaktyka i rehabilitacja

16-17.10.2009

VI Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

POSTĘPY WSPÓŁCZESNEJ MIKROBIOLOGII - czy wygrywamy walkę z drobnoustrojami - porażki, nadzieje?

24-25.09.2009
8

V Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

EPIDEMIOLOGIA SZPITALNA - czas na wyjście z cienia

11-12.04.2008

IV Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Rp. antybiotyk OPORNOŚĆ NA ANTYBIOTYKI - TO TAKŻE TWÓJ PROBLEM

19-20.04.2007

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Urazy rdzenia kręgowego - profilaktyka i rehabilitacja

13-14.10.2006
5

III Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

ZAKAŻENIA SZPITALNE - nowe wyzwania i zagrożenia, SEPSA - wyścig z czasem

20-21.04.2006
 4

II Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

ZAKAŻENIA W CHIRURGII – zagrożenia i wyzwania

15-16.04.2005
 3

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Skoliozy u dzieci i dorosłych

24.04.2004
 2

I Regionalne Forum Medycyny i Zakażeń

Narastanie oporności drobnoustrojów na antybiotyki jako problem globalny i lokalny

22.04.2004
 1

Zebranie Naukowo-Szkoleniowe

Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w zespołach bólowych krzyża

15.03.2003
  •