Oddział Kardiologiczny

                         

Wioletta Rozmysłowicz-Szermińska

Ordynator:                        

dr n. med. spec. chorób wew. kardiolog

Wioletta Rozmysłowicz-Szermińska

KONTAKT:

 

Ordynator: Tel. 87 620-95-89

 

Asystenci Oddziału: Tel. 87 620-95-63

 

Pielęgniarka Oddziałowa: Tel. 87 620 95 97

 

Punkt Pielęgniarski: Tel. 87 620 95 64

 

Liczba łóżek: 32

 

Pielęgniarka Oddziałowa 

mgr

Bożena Ruszczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

O NAS

Oddział Kardiologiczny jest jednym z najmłodszych oddziałów w szpitalu. Został utworzony w 2003 roku. Znajduje się na IV piętrze, z okien są piękne widoki na las i jezioro ełckie a z tarasu na panoramę miasta. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie staży w zakresie specjalizacji chorób wewnętrznych i kardiologii. Młody i dynamiczny zespół lekarski rozwija swą wiedzę i umiejętności w zakresie leczenia schorzeń kardiologicznych i ich diagnostyki, bierze udział w szkoleniach organizowanych przez wyższe Ośrodki Referencyjne. Doświadczona kadra pielęgniarska zapewnia pacjentom holistyczną opiekę.

 

WARUNKI POBYTU

Dysponujemy 33 łóżkami w tym 7 łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego z pełnym monitoringiem funkcji życiowych. Sale chorych są 2 i 3- łóżkowe wyposażone w telefon i telewizor oraz na życzenie pacjenta dostęp do internetu. W trakcie pobytu rodzina i bliscy mogą codziennie przebywać z pacjentem w godzinach odwiedzin, tj. od 13 do 18 – ej w dni powszednie i od 11do 18 – ej w dni wolne od pracy.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU

W naszym oddziale są diagnozowani i leczeni chorzy :1

 • z chorobą niedokrwienną serca stabilną i niestabilną
 • z zawałami serca
 • z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym wtórnym oraz opornym
 • z niewydolnością serca
 • z zaburzeniami rytmu serca komorowymi, nadkomorowymi oraz zaburzeniami przewodzenia
 • z zapaleniem mięśnia sercowego i osierdzia
 • z kardiomiopatiami – rozstrzeniową, przerostową i restrykcyjną
 • z wadami serca wrodzonymi oraz nabytymi
 • z zatorowością płuc
 • Posiadamy Pracownię Kardiologicznych Badań Nieinwazyjnych gdzie wykonujemy : 
 • testy wysiłkowe
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego
 • 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera
 • ECHO serca przezklatkowe oraz przezprzełykowe
 • testy dobutaminowe ( stress ECHO )

Prowadzimy również działalność naukową, braliśmy udział w dwóch rejestrach poświęconych migotaniu przedsionków i zatorowości płucnej. Ostatnio braliśmy też udział w wieloośrodkowym badaniu ENGAGE ( porównanie leczenia warfaryną z bezpośrednim inhibitorem czynnika 10A w migotaniu przedsionków).

Zapewniamy naszym pacjentom pełną diagnostykę biochemiczną, radiologiczną i ultrasonograficzną w oparciu o inne pracownie w naszym szpitalu. Chorym leczonym w oddziale zapewniamy ciągłość opieki w Poradni Kardiologicznej, gdzie pracują lekarze z naszego oddziału. Prowadzimy wstępną rehabilitację ogólnoustrojową i kardiologiczną na oddziale. Istnieje możliwość jej kontynuacji na pododdziale rehabilitacji kardiologicznej naszego szpitala z którym współpracujemy. Nasi chorzy mogą również korzystać z porad dietetyka. Współpracujemy z Ośrodkiem Kardiologii Interwencyjnej ALLENORT, który mieści się w naszym szpitalu, gdzie nasi chorzy mają wykonywane badania hemodynamiczne oraz wszczepiane układy stymulujące serce. Cieszymy się wieloletnią współpracą z wieloma wybitnymi w Polsce ośrodkami kardiologicznymi i kardiochirurgicznymi, między innymi z Kliniką Kardiologii i Kardiochirurgii w Białymstoku, Kliniką Kardiologii w Olsztynie, Instytutem Kardiologii w Aninie, MSWiA w Białymstoku oraz w Warszawie.


 

TEST WYSIŁKOWY:

Obciążenie wysiłkiem fizycznym polega na chodzeniu po bieżni ruchomej lub pedałowaniu na ergometrze rowerowym gdzie wielkość wysiłku oceniana jest w jednostkach mocy ( wat ), a wykonywanego na bieżni ruchomej w jednostkach metabolicznych ( MET ). Podczas wysiłku prowadzi się stałe monitorowanie EKG oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Wykonujemy to badanie u pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej , w zaostrzeniu choroby wieńcowej, przy ocenie rokowania po przebytym zawale serca, ocenie wydolności wydolności fizycznej w przebiegu wielu chorób, obserwacji zaburzeń rytmu serca.

 

24-GODZ. MONITOROWANIE EKG METODĄ HOLTERA:

Umieszczamy elektrody na klatce piersiowej pacjenta, które są podłączone z niewielkim aparatem holterowskim,4 noszonym przez pacjenta. Jest to metoda 24 godzinnego zapisywania potencjałów elektrycznych serca na taśmie magnetycznej lub w formie cyfrowej, która umożliwia długotrwałą rejestrację EKG w różnych sytuacjach aktywności życiowej pacjenta. Pacjent zapisuje ewentualne objawy, które wystąpiły w czasie 24 godzinnej rejestracji, aby ułatwić interpretację wyniku badania. Badanie to jest pomocne przy ocenie objawów, które mogą być skutkiem zaburzeń rytmu serca – omdlenia, stany przedomdleniowe, ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego, ocena sprawności sztucznego rozrusznika.

 

24 GODZINNE MONITOROWANIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO ABPM:

Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego polega na automatycznej rejestracji ciśnienia wielokrotnie w ciągu doby przez aparat noszony przez pacjenta. Pacjent zapisuje w dzienniczku objawy podmiotowe, zdarzenia i czynności wykonywane podczas badania oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spoczynku nocnego. Metoda ta pozwala nam dokładnie odzwierciedlić rzeczywiste ciśnienie tętnicze i ujawnia jego profil dobowy w warunkach zwykłej codziennej aktywności pacjenta.

ECHO  SERCA:

Jest to badanie, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania ECHO oceniane są zastawki ( ich budowa i funkcja ), jamy serca ( tj. przedsionki i komory )- oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. To badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce). Echo serca jest badaniem nieszkodliwym, więc nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonywania.

 

ECHO PRZEZPRZEŁYKOWE:

Jest to odmiana badania, w którym głowica umieszczona jest na długiej elastycznej rurce i wprowadzana do przełyku pacjenta. Badanie to wykonywane jest u pacjentów u których obrazy standardowego echo są słabej jakości lub w poszukiwaniu skrzeplin w jamach serca. Badanie ECHO trwa ok. 30-60 minut, jest nieinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta. Zwykłe badanie echo nie wymaga żadnego przygotowania. Przed echo przezprzełykowym należy być na czczo.

 

STRESS ECHO (TEST DOBUTAMINOWY):

Służy do wykrywania spowodowanych niedokrwieniem zaburzeń kurczliwości mięśnia lewej komory, co wymaga3 uzyskania wysokiej jakości obrazu dwuwymiarowego ( w czym pomocne może być zacieniowanie jamy lewej komory środkiem kontrastowym ). Metoda polega na ocenie zmian kurczliwości odcinkowej lewej komory. Prowadzimy również działalność naukową, braliśmy udział w dwóch rejestrach poświęconych migotaniu przedsionków i zatorowości płucnej, obecnie bierzemy udział w wieloośrodkowym badaniu ENGAGE ( porównanie leczenia warfaryną z bezpośrednim inhibitorem czynnika 10A w migotaniu przedsionków.
Zapewniamy naszym chorym pełną diagnostykę biochemiczną, radiologiczną, ultrasonograficzną w oparciu o inne pracownie w naszym szpitalu. Chorym leczonym w oddziale zapewniamy ciągłość dalszej opieki w Poradni Kardiologicznej, gdzie pracują lekarze z naszego oddziału. Współpracujemy z Ośrodkiem Kardiologii Interwencyjnej ALLENORT, który mieści się w naszym szpitalu, gdzie nasi chorzy mają wykonywane badania hemodynamiczne oraz wszczepiane układy stymulujące serca. Cieszymy się wieloletnią współpracą z wieloma wybitnymi w Polsce ośrodkami kardiologicznymi i kardiochirurgicznymi, między innymi z Kliniką Kardiologii i Kardiochirurgii w Białymstoku, Kliniką Kardiologii w Olsztynie, Instytutem Kardiologii w Aninie, MSWiA w Białymstoku oraz Warszawie.