Izba Przyjęć

                         

Baranowska EwaKierownik Izby Przyjęć:                     

mgr

Ewa Baranowska

KONTAKT:

 

Koordynator: Tel. 87 620-95-90

 

Punkt Pielęgniarski: Tel. 87 620-95-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O NAS

Izba Przyjęć jest centralnym punktem szpitala i ściśle współpracuje ze wszystkimi oddziałami szpitalnymi oraz innymi komórkami świadczącymi usługi na rzecz pacjenta

W skład Izby Przyjęć wchodzą:

 • rejestracja Izby Przyjęć

 • gabinety badań

 • sala reanimacyjna

 • gabinety zabiegów chirurgicznych

 • sala obserwacyjna

 • pomieszczenia sanitarne

 • izolatka

W Izbie Przyjęć udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu wstępnej diagnostyki i leczenia osób znajdujących się w stanie nagłego pogorszenia lub zagrożenia zdrowia i życia. Izba Przyjęć wyposażona jest w środki łączności wewnętrznej oraz w środki łączności z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Doświadczona kadra medyczna zapewnia pomoc pacjentom przybywającym do szpitala. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem umożliwiającym skuteczną pomoc medyczną i ratującym życie.

Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów:izba

 • zgłaszających się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza

 • przywiezionych przez zespoły Ratownictwa Medycznego

 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia

 

DO ZADAŃ IZBY PRZYJĘĆ NALEŻY:

 • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych

 • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego

 • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków

 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji

 • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji

 • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej

 

PRZYJĘCIA PLANOWANE REALIZOWANE SĄ:

 • godz. 08.00 Oddział Chirurgii Ogólnej

 • od godz. 08.00 - 09.00 Oddział Ginekologiczno - Położniczy

 • od godz. 09.00 - 10.00 Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

 • od godz. 11.00 - 12.00 Oddział Kardiologiczny

 • od godz. 11.00 - 12.00 Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii

 • od godz. 09.00 – 10.00 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

 • pozostałe Oddziały na bieżąco

Termin przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej można ustalić:

 • telefonicznie nr tel. 87 620 95 37

 • przesyłając kserokopię skierowania i dokumentacji medycznej uzasadniającej skierowanie

 • zgłaszając się na kwalifikację ze skierowaniem i dokumentacją medyczną uzasadniającą skierowanie po uprzedniej rejestracji w Izbie Przyjęć

  - dorośli: czwartek 12:00-13.30

  - dzieci: czwartek 11.00-13:00

Izba Przyjęć dokonuje rejestracji pacjentów zgłaszających się po pomoc w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

 • dni powszednie 18.00 – 08.00
 • dni świąteczne i wolne od pracy 08.00 - 08.00

Kontakt telefoniczny :

87 620-95-90

87 621-97-32

87 621-96-01