XVI Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

 16 forum

 

XVI REGIONALNE FORUM MEDYCYNY ZAKAŻEŃ
 
 "Aktualne wyzwania dla zespołów zakażeń i antybiotykoterapii"
 

 

Prezentacje: