Weź udział w kursach specjalizujących dofinansowanych z UE

kursy specjalizacyjne

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Realizator projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”

POWR.05.04.00-00-0001/15

 

Dziedziny objęte Projektem:

Hematologia Geriatria

Patomorfologia Reumatologia

Onkologia kliniczna Medycyna rodzinna

Chirurgia onkologiczna Rehabilitacja medyczna

Radioterapia onkologiczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

  • W każdym dniu kursu UE zapewniamy catering – śniadania i obiady

  • Lekarze uczestniczący w kursach UE mogą otrzymać dofinansowanie

poniesionych kosztów dojazdu i powrotu z kursu oraz zakwaterowania w czasie kursu w wysokości 143 zł/dzień kursu

 

Budżet Projektu:

Całkowita wartość: 91 876 791,95 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 77 433 760,25 zł

 

Okres realizacji Projektu:

01.08.2015 – 28.02 2022

 

KONTAKT

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99/103

01-813 Warszawa

tel. 22 56 93 788/843/863

http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/