Przychodnia Leczenia Uzależnień - ul. Armii Krajowej 29/31


W skład przychodni wchodzą poradnie::

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
 • Poradnia Psychologiczna 

Godziny przyjęć PLU:

 • Poniedziałek: 07:30 - 19:30
 • Wtorek: 07:30 - 19:30
 • Środa: 07:30 - 19:30
 • Czwartek: 07:30 - 20:00
 • Piątek: 07:30 - 18:00

Rejestracja: Ważna jest wcześniejsza rejestracja w godzinach 07:30 - 15:00. Pacjent może zgłosić się osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (87) 610 20 37, 601475329


Terapia jest refundowana, posiadamy kontrakt z NFZ. Do przyjęcia nie jest potrzebne skierowanie. Poradnia świadczy usługi także osobom uzależnionym nie posiadającym w chwili zgłoszenia aktualnego ubezpieczenia. (Osobom uzależnionym od alkoholu nie ubezpieczonym przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. nr 70 poz. 473 nr 115, poz 793 i nr 176, poz. 1238).

 

W Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku zajmujemy się:

 • terapią dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu
 • poradnictwem i terapią dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii (terapia współuzależnienia)
 • kierowaniem na detoksykacje (odtrucie); alkohol, narkotyki
 • placówka wystawia skierowania do ośrodków stacjonarnych (terapia alkoholowa) oraz długoterminowych ośrodków terapii od substancji psychoaktywnych
 • naszym pacjentom zapewniamy konsultacje specjalistów: psychologia, psychiatry
Poradnia Psychologiczna dla osób nie będących pacjentami poradni uzależnień świadczy usługi komercyjne w zakresie: konsultacji indywidualnej, diagnozy psychologicznej, indywidualnej psychoterapii.