Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne

                         

Elżbieta StefaniukKierownik:

dr hab. n. med.

Elżbieta M. Stefaniuk                  

KONTAKT:

 

Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne: 

nr ewid.lab. 2061

 

Kontakt: Tel./Fax +48 87 620-95-94

              e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Pracownia Bakteriologii: Tel. +48 87 620-95-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA

Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne świadczy wysokiej jakości usługi z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej dla wszystkich mieszkańców powiatu i innych klientów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami. 

 • Zapewnia konsultacje z Mikrobiologii Klinicznej, Chorób Zakaźnych i Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 • Zapewnia miejsce dla ćwiczeń Technikom Medycznym, PielęgniarkomEpidemiologicznym, Studentom medycyny, Stażystom i innym Pracownikom Opieki Zdrowotnej.
 • Bierze udział w istotnych badaniach klinicznych i rozwoju metod badawczych.
 • Zapewnia wysokiej jakości program, który umożliwia wydawanie, przetwarzanie i gromadzenie wyników pacjentów.
 • Zapewnia, że wszystkie opracowywane materiały mają znaczenie kliniczne a ich wyniki są ważne, znaczące dla naszych klientów.
 • Kierownictwo laboratorium będzie popierało działania edukacyjne i zachęcało do udziału swoich pracowników w programach i projektach medycznych własnych i środowiskowych.
 • Zapewnia, że środowisko pracy i wyposażenie laboratorium będzie stale monitorowane pod względem bezpieczeństwa dla pracowników jak i gości.

 

DLA PACJENTA

Przyjmowanie materiałów do badań:

Poniedziałek - Piątek: 07.00 - 14.15

Odbiór wyników:

Poniedziałek - Piątek: 09.00 - 14.00 19-300 Ełk, ul. Baranki 24 lub ul. M. Konopnickiej 1

Wymogi przyjęcia próbki do badania:

Badanie laboratoryjne jest wykonywane na podstawie skierowania od lekarza lub bez skierowania (odpłatnie wg cennika), jeśli pacjent jest klientem indywidualnym, po uzyskaniu wszelkich wymaganych danych osobowych.

Próbki do badania są przyjmowane w:

 1. Punkcie Pobrań Laboratorium (ul. Konopnickiej )
 2. Laboratorium Mikrobiologiczne (ul. Baranki 24)

Instrukcje pobrań (moczu, plwociny) zapewniamy dla wszystkich pacjentów, jeśli próbka jest pobierana samodzielnie przez pacjenta.

Procedury i wytyczne:

 

WSPÓŁPRACA

Laboratorium Mikrobiologiczne współpracuje z:

 • Oddziałami szpitalnymi
 • Komitetem ds. Zakażeń Szpitalnychmikrobiologia
 • Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych
 • Zespołem ds. Antybiotykoterapii

w zakresie:

 • zwalczania zakażeń szpitalnych
 • udziału w opracowaniu zasad antybiotykoterapii
 • udziału w tworzeniu receptariusza szpitalnego
 • zwalczania epidemii szpitalnych
 • kontroli procesów dezynfekcji i sterylizacjimikrobiologia

 

ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ:

Laboratorium podstawowe (typ A)

1. Posiew i identyfikacja drobnoustrojów tlenowych

 • identyfikacja Gram-ujemnych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae do gatunku,
 • identyfikacja pałeczek niefermentujących z rodzajów: Pseudomonas, Stenotrophomonas, Burkholderia, oraz pałeczek z rodzaju Acinetobacter 
 • identyfikacja gronkowców do gatunku
 • identyfikacja β-hemolizujących paciorkowców grup A,B,C,D, F,G, pneumokoków i enterokoków
 • identyfikacja pałeczek haemofilnych
 • identyfikacja dwoinek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria)

2. Oznaczenie wrażliwości na chemioterapeutyki wyizolowanych szczepów bakteryjnych metodami:

 •  dyfuzyjno-krążkowąmikrobiologia
 • automatyczną (MIC)
 • Etest (MIC)

 3. Oznaczanie specjalnymi metodami niektórych cech oporności, w tym:

 • metycylinooporności szczepów gronkowcowych (MRSA, MRCNS)
 • obecność MLSb u Streptococcus, Streptococcus
 • obecności ESBL u pałeczek Gram-ujemnych
 • oporności enterokoków na glikopeptydy (VRE)i wysokie stężenia aminoglikozydów (HLAR)
 • obecności MBL u pałeczek Gram-ujemnych
 • obecności KPC u pałeczek Gram –ujemnych

4. Hodowla w kierunku grzybów drożdżopodobnych – hodowla +identyfikacja

5. Hodowla w kierunku beztlenowców, określenie ich obecności w materiale (na podstawie preparatu barwionego metodą Grama) i hodowli do gatunku.mikrobiologia

6. Kontrola mikrobiologiczna środowiska szpitalnego.

7. Serologia infekcji:

 • ASO – test latexowy, półilościowy
 • Latex RF – test latexowy, półilościowy
 • Mononukleoza zakaźna – test immunochromatograficzny na heterofilne przeciwciała
 • Helikobacter pylori antygen w kale – test immunochromatograficzny, jakościowy
 • WR: Syphilis – test przesiewowy immunochromatograficzny jakościowy
 • Antygeny: N. meningitidis A, B/E.coli K1, C, Y/W-135 , H. influenza, S. pneumonia, S. agalactiae (Gr. B) w PMR -test latexowy, jakościowy
 • Rota/Adenowirusy antygen w kale– test immunochromatograficzny, jakościowy

 

WYPOSAŻENIEmikrobiologia

 • chłodnie
 • lodówki
 • zamrażarka na -70°- -80°C
 • zamrażarka na -20°C
 • cieplarki
 • komora laminarna
 • mikroskop Olimpus
 • mikroskopy świetlne
 • autoklawy
 • wytrząsarka
 • waga elektronicznamikrobiologia
 • wirówka
 • wirówka z chłodzeniem
 • łaźnia wodna
 • densytometry
 • Vitek 2 Compact
 • Bact Alert 3D
 • mini Api

 

WARUNKI LOKALOWE

Laboratorium zajmuje powierzchnię ok. 300m² jest przestronne i funkcjonalne, posiada:

 • Pracownię Bakteriologii Ogólnej
 • Pracownię Diagnostyki Gruźlicymikrobiologia
 • Pracownię Serologicznej Diagnostyki Infekcji
 • Pokój Kierownika 
 • Pokój Socjalny
 • WC 
 • Węzeł sanitarny z prysznicem
 • Magazyn
 • Sterylizacja brudna
 • Zmywalnia

 

EDUKACJA

 1. Kalkulator PK/PD: parametry farmakokinetyki (PK)/parametry farmakodynamiki(PD) www.antybiotyki.edu.pl
 2. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2010 www.antybiotyki.edu.pl
 3. Wytyczne postępowania w przypadku wykrycia szczepów pałeczek z rodziny Enterobacteriaeceae wytwarzających karbapenemazy KPC www.antybiotyki.edu.pl
 4. Zalecenia Polskiej Grupy Roboczej ds. Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej (ICHP) u dziecidotyczące stosowania siedmiowalentnej skoniugowanej szczepionkiprzeciwpneumokokowej (PCV7) www.antybiotyki.edu.pl
 5. Zasady postępowania diagnostycznego w przypadkach podejrzenia ostrego bakteryjnego zapaleniaopon mózgowo-rdzeniowych lub innego inwazyjnego zakażenia bakteryjnego nabytego poza szpitalem www.koroun.edu.pl
 6. Najczęściej zadawane pytania nt. Sepsy www.koroun.edu.pl

 

 KONTROLA JAKOŚCI

laboratorium uczestniczy w zewnętrznych kontrolach jakości i posiada certyfikaty:

 • POLMIKRO – Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii
 • EARSS NEQAS – Europejski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii