Centralne Laboratorium Analityczne

 

Kamińska Halina

Kierownik: 

mgr

Jolanta Żukowska

 
Kamińska Halina

Z-ca Kierownika  

mgr 

Wiesława Hajduczenia

   
 

 

KONTAKT:

 

 

Kierownik:

 

      Tel. (87) 620 95 08

Z-ca Kierownika

 

      Tel. (87) 620 95 11

Analityka ogólna

Biochemia, Hematologia:

 

      Tel. (87) 620 95 10

 

Immunologia Transfuzjologiczna:

     

      Tel. (87) 620-95-11

 

 

W laboratorium wykonuje się szereg badań z zakresu:

hematologii, hemostazy, analityki ogólnej, biochemii, diagnostyki hormonalnej, diagnostyki onkologicznej, serologii transfuzjologicznej. Badania zlecone przez lekarza, który ma umowę z "Pro-Medica" Sp. z o. o. są wykonywane bezpłatnie. Bez skierowania od lekarza - płatne zgodnie z cennikiem. 

Punkty pobrań 

Przychodnia Specjalistyczna ul. M. Konopnickiej 1

 • pn.-pt. w godz.: 07:15 - 12:00

Szpital ul. Baranki 24

 • pn.-pt. w godz.: 07.15 - 12:00
 • soboty w godz.: 07.30 - 12:00
 • Badania pilne tylko ze skierowaniem od lekarza wystawionym w dniu wizyty 

laboratorium

 1. Lista badań wraz z zakresem wartości referencyjnych pdf
 2. Informacja dla pacjenta dotycząca przygotowania do badań pdf
 3. Wykaz badań laboratoryjnych Centralnego Laboratorium Analitycznego pdf

 

KONTROLA JAKOŚCI WYNIKÓW

Chemia Kliniczna:

 • Kontrola odtwarzalności parametrów biochemicznych prowadzona na dwóch poziomach : Normalnym i Patologicznym przy użyciu materiałów kontrolnych.
 • Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (4 razy w roku) w zakresie biochemii i równowagi kwasowo - zasadowej

Hematologia i Hemostaza:

 • Wewnętrzna kontrola jakości parametrów hematologicznych prowadzona na dwóch poziomach materiałów laboratoryjnych
 • Kontrola jakości parametrów hemostazy prowadzona na trzech poziomach: Niskim (L), Normalnym (N) i Wysokim (H),
 • Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w zakresie hematologii i koagulologii w Łodzi (4 razy w roku).

Immunochemia:

 • Kontrola Jakości badanych parametrów prowadzona na dwóch poziomach : Niskim (L)  i Wysokim (H) surowic kontrolnych.
 • Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi  (4 razy w roku immunochemiczny poszerzony hormonów i markerów kardiologicznych)

Analityka Ogólna:

 • Kontrola powtarzalności parametrów badania ogólnego moczu
 • Bieżące kontrole wykonywane w serii oznaczeń

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi:

 • Codzienna kontrola zestawu odczynników do wykonywania badań serologicznych
 • Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Programie okresowym – Kontrola Jakości Badań Serologicznych - prowadzonym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie / indywidualna kontrola każdego pracownika Pracowni 

 

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w Punktach Pobrań i Oddziałach szpitalnych

 

WYKAZ APARATURY POMIAROWEJ

Chemia Kliniczna:

 • Integra 400, 2 szt.
 • Cobas b 121, 2 szt.

Analityka Ogólna:

 • Cobas u 411
 • iQ 200 Iris

Hematologia i Hemostaza:

 • Sysmex 350
 • Sysmex 550
 • ACL Elite Pro
 • DESAGA S 2000

Immunochemia:

 • Cobas e 601
 • Cobas e 411