Pracownia Kardiologicznych Badań Nieinwazyjnych

                         KONTAKT:


Kierownik Pracowni: Tel. 87 620-95-62

 

 

 

 

 

 

 
 


 O NAS

Pracownia świadczy wachlarz usług w dziedzinie diagnostyki układu krążenia dorosłych i dzieci.

  • EKG - zapis elektrokardiograficzny
  • EKG metodą Holtera - 24 godzinne monitorowanie (w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnie), 24 godzinne monitorowanie RR (ciśnienia) - założony aparat co 20 minut dzień i 45 minut w nocy mierzy ciśnienie tętnicze krwi.
  • Echo serca - polega na ustrasonograficznym oglądaniu za pomocą głowicy przyłożonej do klatki piersiowej w okolicy serca. Badanie nie jest bolesne.
  • Test wysiłkowy - wykonuje się na bieżni lub na rowerze, polega na osiągnięciu przez pacjenta właściwych parametrów tętna właściwych dla danej grupy wiekowej oraz płci. Warunkiem wykonania badania jest sprawność narządu ruchu pozwalająca jeździć na rowerku lub poruszać się na bieżni.
  • Badania wykonywane w naszej pracowni są nieinwazyjne, czyli nie ingerujące w ludzki organizm.

W Pracowni Kardiologicznych Badań Nieinwazyjnych wykonywane są następujące badania:

  • ECHO serca - szpitalne i ambulatoryjne
  • test wysiłkowy - szpitalne i ambulatoryjne
  • 24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera - szpitalne i ambulatoryjne
  • 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego - szpitalne i ambulatoryjne
  • EKG - szpitalne i ambulatoryjne