Oddział Pediatryczny

                         

Ordynator:                      

lek. spec. pediatra

Małgorzata Szymańska

KONTAKT:


Ordynator: Tel. 87 620-95-43

 

Asystenci Oddziału: Tel. 87 620-95-44

 

Pielęgniarka Oddziałowa: Tel. 87 620-95-45

 

Punkt Pielęgniarski: Tel. 87 620-95-46

 

Sekretarka Medyczna: Tel. 87 620-95-45

 

Liczba łóżek: 33

 

Pielęgniarka Oddziałowa 

mgr

Małgorzata Sirant
 


O NAS

 

Oddział Dziecięcy tworzy środowisko terapeutyczno-diagnostyczne przyjazne dziecku, zacierające różnice pomiędzy środowiskiem szpitalnym a środowiskiem domowym. Rodzic współuczestniczy w procesie diagnostyczno-leczniczym I pielęgnacyjnym dziecka. Współpracujemy z. Woj. Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie, Kliniką Chorób Dzieci w Białymstoku, IPCZDz w Warszawie.

W oddziale pracuje:

 • 3 lekarzy z II st. specjalizacji z pediatrii w tym 1 kardiolog dziecięcy oraz 1 lekarz z I st. specjalizacji z pediatrii i II st. specjalizacji chorób płuc.
 • 16 pielęgniarek w tym 1 z tytułem magistra i 1 ze specjalizacją pediatryczną
 • 1 mgr dietetyk
 • 1 pedagog szkolny

 

WARUNKI POBYTU

Oddział Dziecięcy stwarza warunki hospitalizacji godne współczesnych czasów. Zapewniamy bardzo dobre warunki do całodobowej opieki rodzica nad każdym hospitalizowanym dzieckiem. Wyposażenie jak i kolorystyka Oddziału w niczym nie przypomina dawnych straszących bielą szpitali. Dysponujemy piękną, wyposażoną w stanowiska komputerowe i magnetowid świetlicą gdzie w czasie roku szkolnego dzieci uczestniczą w zajęciach lekcyjnych. Na każdej sali chorych znajduje się telewizor i telefon. Dzieci mogą również korzystać z. darmowego telefonu w ramach akcji Telekomunikacji Polskiej „Szpital z sercem".
Oddział dysponuje salami intensywnego nadzoru zarówno niemowląt jak i dzieci starszych z możliwością monitorowania IIR, RR, SAT02.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU

Jesteśmy oddziałem ogólnoprofilowym. Obejmujemy dzieci od 0 - 18 r. ż. z powiatu ełckiego, częściowo powiatu piskiego oraz dzieci z innych województw chcących leczyć się w naszym oddziale. W okresie letnim również dzieci odpoczywające na mazurach.

Leczymy i diagnozujemy dzieci ze schorzeniami:

 • choroby układu oddechowego: rtg, spirometria, pulsoxymetria
 • choroby przewodu pokarmowego: usg, rtg. CT, gastroskopia, kolonoskopia, bad. histopatologiczne
 • choroby układu moczowego: usg, rtg, CT
 • choroby OUN infekcyjne i nieinfekcujne: usg, CT, rtg
 • choroby układu krążenia: rtg, ECHO, Holter, ABPM, próba wysiłkowa
 • choroby endokrynologiczne, metaboliczne, układu krwiotwórczego we wstępnej diag.
 • oraz wszystkie inne przypadki zachorowań wymagających wstępnej diagnostyki przed przekazaniem do ośrodków specjalistycznych

Współpracujemy z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie, UDSK w Białymstoku i IP Centrum CZDz w Warszawie.

 

PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE WYKONYWANE W ODDZIALE

 W chorobach układu oddechowego1

 • rtg klatki piersiowej rutynowe
 • rtg klatki piersiowej boczne, z kontrastem w przełyku
 • rtg zatok
 • CT zatok
 • spirometria
 • pulsoxymetria
 • bad. OLR
 • antybiotykoterapia iv, po
 • aerozoloterapia (nebulizacje, MDI + komora, inh. ultradźwiękowe)
 • tlenoterapia bierna
 • koloroterapia - Bioptrom
 • sterydoterapia

 W chorobach układu pokarmowego2

 • USG jamy brzusznej
 • rtg przeglądowe jamy brzusznej
 • CT jamy brzusznej
 • pasaż przewodu pokarmowego
 • gastroskopia + bad. histopatologiczne
 • kolonoskopia + bad. histopatologiczne
 • płyny infuzyjne
 • żywienie dojelitowe
 • fototerapia

 W chorobach układu moczowego

 • USG układu moczowego + Dopler
 • urografia3
 • CUM
 • CT
 • bilans płynów
 • cewnikowanie pęcherza moczowego
 • antybiotykoterapia
 • płyny infuzyjne

W chorobach infekcyjnych i nieinfekcyjnych OUN

 • usg przezciemiączkowe
 • rtg czaszki
 • CT głowy
 • PL
 • antybiotykoterapia4
 • sterydoterapia
 • płyny infuzyjne

W chorobach układu krążenia

 • rtg klatki piersiowej rutynowe; boczne z kontrastem w przełyku
 • EKG
 • Echo serca
 • Holter
 • ABPM
 • próba wysiłkowa

W chorobach układu krwiotwórczego, układu chłonnego

 • USG węzłów chłonnych, jamy brzusznej5
 • rtg klatki piersiowej
 • infuzja preparatów krwiopochodnych

 W chorobach endykronologicznych

 • bad. USG tarczycy, grasicy, nadnerczy
 • bad. poziomu hormonów