Oddział Ginekologiczno-Położniczy

 • Drukuj

                         

Ordynator:

lek. spec. położnik-ginekolog

Beata Wojciechowska

KONTAKT:


Ordynator: Tel. 87 620-95-32

 

Asystenci Ginekologiczni: Tel. 87 620-95-40

 

Asystenci Położnictwa: Tel. 87 620-95-31

 

Położna Oddziałowa: Tel. 87 620 95 35

 

Punkt Pielęgniarski Gin.: Tel. 87 620 95 42

 

Punkt Pielęgniarski Położnictwa: Tel 87 620-95-33

 

Sekretarka medyczna: Tel. 87 620-95-42

 

Blok porodowy: Tel. 087 620 95 34

 

 

Liczba łóżek: 13 ginekologicznych

 

Pielęgniarka Oddziałowa

położna

Mirosława Szyszko


Co zabrać do poroduulotka informacyjna  


O NAS

W ramach oddziału działa:     6                                                                   

 • Izba Przyjęć
 • Pododdział Położniczy z Patologią Ciąży
 • Pododdział Ginekologii                                                                       
 • Blok Operacyjny i Porodowo Operacyjny 
 • Pracownia Ultrasonograficzna
 • Pracownia Cytologii i Biocenozy

 

WARUNKI POBYTU

Pododdział Ginekologii zajmuje 13 łóżek w pokojach 1, 2 i 3 osobowych. Dla pacjentów chcących przebywać w wyższym standardzie oferujemy pokoje 1 lub 2 osobowe wyposażone w osobisty telefon, telewizor i na życzenie pacjenta dostęp do Internetu.
Pododdział Położniczy: zajmuje 22 łóżka w pokojach 1, 2, 3, osobowych. Pokoje wyposażone w osobisty telefon, telewizor. Kobiety w naszym szpitalu mogą rodzić w dowolnej, wygodnej dla siebie pozycji. Wszystko dzięki nowoczesnym łóżkom porodowym. Łóżka mają hydrauliczne siłowniki. Można dowolnie ustawić wysokość łóżka oraz kąt nachylenia.

 

Nasz Oddział zapewnia możliwość odbycia porodów rodzinnych w miłej, intymnej atmosferze. Wykwalifikowany personel zapewnia bezpieczeństwo pacjentkom i ich rodzących się dzieci.
Odwiedzający są mile widziani w godzinach 13.00 do 18.00 a w weekendy od 11.00 do 18.00.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU

W naszym oddziale rodzi się coraz więcej dzieci. Dzieje się tak dlatego, że warunki pobytu są bardzo dobre, a atmosferą na Bloku Porodowym jest życzliwość i zrozumienie.
Na sali porodowej jest możliwość skorzystania z:

 • worków SACO
 • drabinek, piłek
 • inwersji wodnej pod prysznicem
 • środka o nazwie ENTONOX podawany drogą wziewną, który ma działanie przeciwbólowe i rozluźniające
 • ze znieczulenia porodowego (zewnątrzoponowego)

Wykonyujemy wszystkie rodzaje zabiegów na narządzie rodnym z wyłączeniem operacji onkologicznych Jeżeli operację można przełożyć7 na późniejszy termin i bez negatywnych skutków dla zdrowia, pacjentkę kieruje się na szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Okres uzyskiwania odporności wynosi około sześciu tygodni, po czym pacjentka jest umawiana na konkretny dzień i godzinę przyjęcia do oddziału. Zazwyczaj pacjentki są proszone telefonicznie o przybycie do szpitala. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy podczas pierwszego badania w ambulatorium specjalista stwierdza podejrzenie nowotworu lub znaczne krwawienie. Wtedy pacjentki są hospitalizowane w trybie pilnym. Pacjentki przychodzą do szpitala na czczo, gdyż w pierwszym dniu pobytu są wykonywane dodatkowe badania i obserwacje.

W oddziale wykonywany jest pełen zakres operacji ginekologicznych oprócz onkologii. Wykonywane są tu takie zabiegi jak: wyłuszczenie mięśniaków lub usunięcie macicy, zabiegi na szyjce macicy, poprawienie statyki narządu rodnego, wyłuszczenie lub usunięcie torbieli plastyka krocza, operacje na przydatkach. Operowane są również takie schorzenia, jak nietrzymanie moczu.

W oddziale ginekologicznym przebywają również pacjentki wymagające szybkiej diagnostyki,5
co zazwyczaj łączy się z wykonaniem niedużego zabiegu. Są to np. pacjentki z problemami okresu postmenopauzalnego czy nieprawidłowymi wynikami cytologicznymi. Po wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych wychodzą tego samego dnia do domu, a o wynikach analiz i podjętym leczeniu informowane są w ambulatorium lub wzywane telefonicznie, gdy wynik badania wymaga podjęcia natychmiastowego leczenia.

Kobiety w starszym wieku uważają, że mają już problemy ginekologiczne za sobą i często w ogóle nie chodzą do lekarza. Właśnie w późnym wieku zaczynają się problemy z narządem rodnym. Oprócz nowotworów, które w tym wieku są przyczyną krwawień, występują zaburzenia statyki narządu rodnego łącznie z wypadaniem macicy. Dlatego każda kobieta, również po menopauzie, czyli po ostatniej menstruacji, powinna co roku poddać się badaniu ginekologicznemu z okresowym badaniem cytologicznym co 3 lata.

 

RODZAJE SCHORZEŃ LECZONYCH NA ODDZIALE

 • krwawienie we wczesnym okresie ciąży (poronienie),krwawienie przedporodowe, przedwczesne odklejenie2 łożyska i łożysko przodujące, nadciśnienie tętnicze wikłające ciąże, poród i połóg, niepowściągliwe wymioty ciężarnych, poród przedwczesny lub poród zagrażający od 32 tyg trwania ciąży, ciąża przenoszona, inne powikłania ciąży nie zaklasyfikowane gdzie indziej 
 • poród prawidłowy, ciąża mnoga, nieprawidłowe położenie lub przodowanie nieprawidłowych części płodu, niestosunek porodowy, nieprawidłowości narządów i tkanek miękkich miednicy, rozpoznane lub podejrzewane nieprawidłowości płodu wpływające na postępowanie medyczne w stosunku do matki, wielowodzie, inne stany związane z jama owodni i błonami płodowymi 
 • inne wskazania do opieki i interwencji związane z czynnością porodowa i porodem gdzie indziej nie zaklasyfikowane
 • zapalenie jajników, jajowodu, przymacicza i otrzewnej miednicy małej, choroby zapalne macicy zapalenie szyjki macicy, pochwy i sromu, gruczolistość (endometrioza) ,wypadanie macicy i pochwy, choroby niezapalne jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego,macicy nie sklasyfikowane gdzie indziej, choroby niezapalne pochwy, choroby niezapalne szyjki macicy, choroby niezapalne sromu i krocza, bóle i inne objawy związane z żeńskimi narządami płciowymi 
 • zaburzenia miesiączkowania i inne nieprawidłowe krwawienia z żeńskich narządów płciowych, choroby okresu3 przekwitania i po okresie przekwitania 
 • niepłodność kobieca, inne choroby żeńskich narządów płciowych, zaśniad groniasty, inne nieprawidłowości rozwoju jaja płodowego, ciąża obumarła wczesna, powikłania po poronieniu, ciąży pozamacicznej i zaśniadzie groniastym, zatrzymanie lub osłabienie czynności porodowej 
 • nieprawidłowości akcji porodowej (nieprawidłowa czynność skurczowa), poród przedłużony 
 • powielania ze strony pępowiny - uraz porodowy krocza i sromu (z wyłączeniem nacięcia krocza) 
 • inny uraz położniczy, krwotok poporodowy, zatrzymanie łożyska, resztek łożyskowych lub błon płodowych w macicy, bez krwotoku, inne powikłania czynności porodowej i porodu gdzie indziej nie zaklasyfikowane, zakażenie połogowe, powikłania ze strony układu żylnego w okresie ciąży i połogu, zakażenia sutka i brodawki sutkowej związane z porodem, zaburzenia hematologiczne płodu i noworodka (transfuzja u noworodka), objawy dotyczące układu moczowego, inne objawy dotyczące jamy brzusznej i miednicy

 

SPRZĘT

 • ultrasonografia ginekologiczna i położnicza1
 • sonda vagin 5/7,5 MHz
 • głowica brzuszna 3,5/5 MHz
 • głowica dopochwowa 4D
 • Inkubatory
 • Kardiotografy
 • Amnioskop
 • Stanowiska Int. 
 • Op. Noworodkowe
 • Detektor tętna płodu
 • Diatermia
 • Zestaw do histeroskopii
 • Zestaw endoskopowy
 • Ssak elektryczny
 • Próżniociąg położniczy
 • Kleszcze położnicze