Przetargi
Ogłoszenia - Wyślij pytanie
Unieważnione przetargi : Przetargi > 2018
1065/2018 Data publikacji: 08.03.2018.

1. Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Szpitala przy ul. Baranki 24 w Ełku zlokalizowanym w BLOKU „ B” 1 PIĘTRO – z przeznaczeniem na Blok Porodowy. w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 27.03.2018r.

3. Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU);

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty; PO MODYFIKACJI z dnia 27.03.2018r.

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 27.03.2018r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych robót budowlanych;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania robót;

10. Załącznik nr 8 – Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Załącznik nr 10 – Oświadczenie BHP;

13. Załącznik nr 11 – Oświadczenie Klauzula Społeczna.

14. Rzut I piętra nr 1, rzut I piętra nr 2

15. Zapytanie

16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17. Unieważnienie

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert na 09.04.2018r.

 

Data otwarcia ofert: 2018-04-09 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Twoje imię
Twój adres email
Twoja wiadomość

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio