Przetargi
Ogłoszenia - Wyślij pytanie
Rozstrzygnięte przetargi : Przetargi > 2018
902/2018 Data publikacji: 27.02.2018.

1. Dostawa odczynników do badania osadu moczu oraz odczynników do oznaczania lamblii, kalprotektyny,krwi utajonej w kale i narkotyków w moczu na okres 36

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 05.03.2018r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 05.03.2018r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

15. Zapytanie 4

16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17. Zapytanie 5

18. Zbiorcze zestawienie ofert

19. Rozstrzygnięcie

 

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert na 08.03.2018r.

Data otwarcia ofert: 2018-03-07 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
Twoje imię
Twój adres email
Twoja wiadomość

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio