Przetargi
Ogłoszenia
Unieważnione przetargi
> Przetargi
Podkategorie Rodzaj
2018
Unieważnione przetargi (4) 
2017
Unieważnione przetargi (5) 
2016
Unieważnione przetargi (3) 
2015
Unieważnione przetargi (4) 
2014
Unieważnione przetargi (5) 
2013
Unieważnione przetargi (3) 
2012
Unieważnione przetargi (6) 
Pozycje :: 1 - 10 z 30 Strona 1 z 3
2018
4722/2018 Data publikacji: 25.10.2018.

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2018-11-02 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
2018
4361/2018 Data publikacji: 02.10.2018.

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI w dn. 09.10.2018 r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie nr 1

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2018-10-15 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
2018
3064/2018 Data publikacji: 14.08.2018.
 
 
 
 
 
 
7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dn. 20.08.2018 r.
 
 
 
10. Załącznik nr 8 – Formularz cenowy PO MODYFIKACJI z dn. 21.08.2018 r.
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2018-08-24 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
2018
1065/2018 Data publikacji: 08.03.2018.

1. Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Szpitala przy ul. Baranki 24 w Ełku zlokalizowanym w BLOKU „ B” 1 PIĘTRO – z przeznaczeniem na Blok Porodowy. w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 27.03.2018r.

3. Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU);

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty; PO MODYFIKACJI z dnia 27.03.2018r.

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 27.03.2018r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych robót budowlanych;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania robót;

10. Załącznik nr 8 – Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Załącznik nr 10 – Oświadczenie BHP;

13. Załącznik nr 11 – Oświadczenie Klauzula Społeczna.

14. Rzut I piętra nr 1, rzut I piętra nr 2

15. Zapytanie

16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17. Unieważnienie

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert na 09.04.2018r.

 

Data otwarcia ofert: 2018-04-09 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
2017
5218/2017 Data publikacji: 20.11.2017.

1. Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Szpitala przy ul. Baranki 24 w Ełku zlokalizowanym w Bloku 1 B poziom I piętro – z przeznaczeniem na pododdział ginekologiczny

2. Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa, Przedmiary (Opis Przedmiotu Zamówienia)

3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

6. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJA z dnia 23.11.2017r.

7. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych robót budowlanych

8. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania robót

9. Załącznik nr 8 – Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia

10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

11. Załącznik nr 10 – Oświadczenie BHP

12. Załącznik nr 11 – Oświadczenie Klauzula Społeczna

13. Załącznik nr 12 – Przedmiar

14. Zapytanie

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Unieważnienie

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 07.12.2017r.

Data otwarcia ofert: 2017-12-07 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
2017
1799/2017 Data publikacji: 28.08.2017.

1. Dostawa aparatu do znieczulenia z monitorem dla "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 05.09.2017r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty; PO MODYFIKACJI z dnia 05.09.2017r.

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 05.09.2017r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 05.09.2017r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Unieważnienie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2017-09-11 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
2017
1048/2017 Data publikacji: 28.02.2017.

1. Dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy na potrzeby „ Pro-Medica”w Ełku Sp. z o.o

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 a PO MODYFIKACJI z dnia 03.03.2017 i 5 b – Projekt umów: odczynniki i dzierżawa

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

15. Zapytanie 4

16. Zbiorcze zestawienie ofert

17. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2017-03-08 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
2017
1001/2017 Data publikacji: 27.02.2017.

1. Świadczenie usług w zakresie kompleksowego prania bielizny szpitalnej oraz odzieży medycznej i ochronnej z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zbiorcze zestawienie ofert

13. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2017-03-06 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
2017
816/2017 Data publikacji: 16.02.2017.

1. Dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy na potrzeby „ Pro-Medica”w Ełku Sp. z o.o

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5a Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 21.02.2017

8. Załącznik nr 5b – Projekt umówy dzierżawa PO MODYFIKACJI z dnia 21.02.2017

9. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

10. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

11. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

12. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

13. Zapytanie

14. Zapytanie 2

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2017-02-24 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
2016
3345/2016 Data publikacji: 29.08.2016.

1. Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bloku operacyjnego (zwanym dalej SZBO) oraz Systemu Zarządzania Budynkiem (zwanym dalej BMS) w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki 24 w Ełku.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 19.09.2016

3. Załącznik nr 1: Formularz oferty

4. Załącznik nr 2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamowienia

8. Załącznik nr 6: Projekt umowy

9. Załącznik nr 7: Zobowiązanie podmiotów trzecich

10. Załącznik nr 8: Wykaz robót

11. Załącznik nr 9: (Infrastruktura BMS , Parametry techniczne BMS, Parametry techniczne komputera panelowego SZBO, Parametry techniczne monitora SZBO, Parametry techniczne SZBO, Schemat OZE BMS, Schemat rozdzielni SN BMS, Zestawienie sprzętu i we-wy SZBO). - PO MODYFIKACJI z dnia 19.09.2016

12. Zmiana terminu otwarcia ofert

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

15. Zapytanie

16. Zapytanie 2

17. Zapytanie 3

18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

19. Unieważnienie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2016-09-27 10:30:00
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio