Przetargi
Ogłoszenia
Rozstrzygnięte przetargi
> Przetargi
- > 2018
1187/2018 Data publikacji: 08.03.2018.

1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz sprzętu komputerowego na okres 12 miesięcy na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp.zo.o

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowo-cenowy;

9. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

10. Zbiorcze zestawienie ofert

11. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2018-03-16 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
943/2018 Data publikacji: 27.02.2018.

1. Dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych na potrzeby „Pro- Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 05.03.2018r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 05.03.2018r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16. Zapytanie 4

17. Zbiorcze zestawienie ofert

18. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2018-03-08 10:00:00
Kontakt: 87 6219650
902/2018 Data publikacji: 27.02.2018.

1. Dostawa odczynników do badania osadu moczu oraz odczynników do oznaczania lamblii, kalprotektyny,krwi utajonej w kale i narkotyków w moczu na okres 36

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 05.03.2018r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 05.03.2018r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

15. Zapytanie 4

16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17. Zapytanie 5

18. Zbiorcze zestawienie ofert

19. Rozstrzygnięcie

 

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert na 08.03.2018r.

Data otwarcia ofert: 2018-03-07 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
820/2018 Data publikacji: 16.02.2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2018-02-28 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
311/2018 Data publikacji: 25.01.2018.
 
 
3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji z dnia 02.02.2018r.
 
 
 
6. Załącznik nr 4 – Szkodowość - po modyfikacji z dnia 02.02.2018r.
 
7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy - po modyfikacji z dnia 02.02.2018r.
 
 
 
UWAGA ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT NA 07.02.2018r.
 
Data otwarcia ofert: 2018-02-07 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
160/2018 Data publikacji: 15.01.2018.
 
 
 
 
 
 
7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dn. 22.01.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!
Data otwarcia ofert: 2018-01-29 10:30:00
22/2018 Data publikacji: 04.01.2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Zapytanie 1 PO MODYFIKACJI z dn. 10.01.2018
 
 
 
 
 
 
UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!
Data otwarcia ofert: 2018-01-12 10:30:00
Kontakt: 87 6219650

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio