Przetargi
Ogłoszenia
Rozstrzygnięte przetargi
> Przetargi
- > 2018
Pozycje :: 1 - 10 z 15 Strona 1 z 2
3860/2018 Data publikacji: 24.08.2018.
1. Dostawa odczynników do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą 2 analizatorów na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2018-08-31 10:30:00
Kontakt: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
2770/2018 Data publikacji: 25.06.2018.

1. Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 03.07.2018 r.

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 05.07.2018 r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dn. 04.07.2018 r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dn. 29.06.2018 r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

15. Zmiana terminu otwarcia ofert

16. Zapytanie 4

17. Zapytanie 5

18. Zapytanie 6

19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20. Zapytanie 7

21. Zbiorcze zestawienie ofert

22. Rozstrzygnięcie

23. Unieważnienie czynności odrzucenia oferty, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

24. Rozstrzygnięcie ponowne

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2018-07-11 10:00:00
2046/2018 Data publikacji: 22.05.2018.

1. "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.: Dostawę artykułów biurowych na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2018-06-04 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
1977/2018 Data publikacji: 30.04.2018.

1. Sukcesywne dostawy odzieży i obuwia roboczego na potrzeby „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; PO MODYFIKACJI z dnia 11.05.2018r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 11.05.2018r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Załącznik nr 10 – Formularz oceny jakości;

13. Zapytanie

14. Zapytanie 2

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16. Zbiorcze zestawienie ofert

17. Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT na 22.05.2018r.

Data otwarcia ofert: 2018-05-22 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
1849/2018 Data publikacji: 27.04.2018.

1. Dostawa materiałów eksloatacyjnych, akcesoriów oraz sprzętu komputerowego na okres 12 miesięcy na potrzeby ,,Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 1a – Opis przedmiotu Zamówienia – wzory kodów kreskowych

5. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

7. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

8. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

9. Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowo-cenowy;

10. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

11. Zbiorcze zestawienie ofert

12. Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

13. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2018-05-14 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
1274/2018 Data publikacji: 12.04.2018.

1. Roboty budowlane polegające na układaniu koryt metalowych i drabin kablowych w systemie E 90 wraz z ułożeniem okablowania do systemu DSO na poziomie „+1” budynku B Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i Dokumentacja projektowa, Przedmiary (Opis Przedmiotu Zamówienia);

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych robót budowlanych;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania robót;

10. Załącznik nr 8 – Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Załącznik nr 10 – Oświadczenie BHP;

13. Załącznik nr 11 – Oświadczenie Klauzula Społeczna.

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2018-04-30 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
4673/2017 Data publikacji: 21.03.2018.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego dla „Pro- Medica”w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 05.04.2018r

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; PO MODYFIKACJI z dnia 05.04.2018r

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 27.03.2018r

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 05.04.2018r

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Załącznik nr 10 – Formularz oceny jakości; PO MODYFIKACJI z dnia 27.03.2018r

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Zapytanie 1

15. Zapytanie 2

16. Zapytanie 3

17. Zapytanie 4

18. Zbiorcze zestawienie ofert

19. Rozstrzygnięcie

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert na 09.04.2018r.

Data otwarcia ofert: 2018-04-09 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
1188/2018 Data publikacji: 09.03.2018.

1. Świadczenie usług w zakresie kompleksowego prania bielizny szpitalnej oraz odzieży roboczej i ochronnej wraz z transportem na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 12.03.2018r.

3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

6. Załącznik nr 4 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 12.03.2018r.

7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług wykonanych;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania usług;

10. Załącznik nr 8 – Wykaz środków transportu;

11. Załącznik nr 9 – Wykaz preparatów z oświadczeniem Wykonawcy;

12. Załącznik nr 10 – Oświadczenie – badania mikrobiologiczne;

13. Załącznik nr 11 – Oświadczenie – bariera higieniczna.

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2018-03-16 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
1187/2018 Data publikacji: 08.03.2018.

1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz sprzętu komputerowego na okres 12 miesięcy na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp.zo.o

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowo-cenowy;

9. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

10. Zbiorcze zestawienie ofert

11. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2018-03-16 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
943/2018 Data publikacji: 27.02.2018.

1. Dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych na potrzeby „Pro- Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 05.03.2018r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 05.03.2018r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16. Zapytanie 4

17. Zbiorcze zestawienie ofert

18. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2018-03-08 10:00:00
Kontakt: 87 6219650
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio