Przetargi
Ogłoszenia
Rozstrzygnięte przetargi
> Przetargi
- > 2018
Pozycje :: 1 - 10 z 22 Strona 1 z 3
5108/2018 Data publikacji: 29.11.2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!
Data otwarcia ofert: 2018-12-11 12:30:00
Kontakt: 87 6219650
5321/2018 Data publikacji: 29.11.2018.

1. Ubezpieczenie mienia "Pro-Medica" w Ełku Spólka z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - Program ubezpieczenia.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu.

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz pojazdów, wykaz sprzętu medycznego, wykaz budynków informacja przebiegu szkód majątkowych i komunikacyjnych PO MODYFIKACJI z dn. 07.12.2018 r.

9. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

10. Załącznik nr 8 - Wykaz sprzętu elektronicznego

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Zapytanie nr 1

13. Załącznik do zapytania nr 1

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2018-12-11 11:30:00
Kontakt: 87 6219650
4689/2018 Data publikacji: 18.10.2018.

1. Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 24.10.2018 r.

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 19.10.2018 r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dn. 24.10.2018 r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dn. 19.10.2018 r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie

13. Zmiana terminu składania ofert

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

UWAGA zmiana terminu składania ofert na 29.10.2018r.

Data otwarcia ofert: 2018-10-29 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
4527/2018 Data publikacji: 10.10.2018.

1. Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 26.10.2018r.

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 25.10.2018r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 29.10.2018r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Zapytanie PO MODYFIKACJI z dnia 26.10.2018r.

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

UWAGA zmiana terminu otwarcia ofert na 31.10.2018r.

Data otwarcia ofert: 2018-10-31 10:00:00
Kontakt: 87 6219650
3310/2018 Data publikacji: 27.09.2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!
Data otwarcia ofert: 2018-10-10 10:30:00
Kontakt: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
3860/2018 Data publikacji: 24.08.2018.
1. Dostawa odczynników do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą 2 analizatorów na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2018-08-31 10:30:00
Kontakt: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
3485/2018 Data publikacji: 22.08.2018.

1. Dostawa leków oraz środków farmaceutycznych do Apteki na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI nr 2 w dn. 25.09.2018

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI w dn. 11.09.2018

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy PO MODYFIKACJI w dn. 02.10.2018

5. Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI nr 2 w dn. 25.09.2018

8. Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Zapytanie nr 1

11. Zapytanie nr 2

12. Zapytanie nr 3

13. Zapytanie nr 4

14. Zapytanie nr 5

15. Zapytanie nr 6

16. Zbiorcze zestawienie ofert

17. Rozstrzygnięcie

Nowa umowa będzie zawarta w dniu 03.12.2018r. i obowiązywać będzie od 16.12.2018r. do 15.12.2019r.

18. Unieważnienie czynności badania, oceny i wyboru oferty w zakresie Pakietu Nr 1 3485-2018

19. Ponowne rozstrzygnięcie w zakresie Pakietu Nr 1

Data otwarcia ofert: 2018-10-04 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
2770/2018 Data publikacji: 25.06.2018.

1. Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 03.07.2018 r.

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 05.07.2018 r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dn. 04.07.2018 r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dn. 29.06.2018 r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

15. Zmiana terminu otwarcia ofert

16. Zapytanie 4

17. Zapytanie 5

18. Zapytanie 6

19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20. Zapytanie 7

21. Zbiorcze zestawienie ofert

22. Rozstrzygnięcie

23. Unieważnienie czynności odrzucenia oferty, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

24. Rozstrzygnięcie ponowne

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2018-07-11 10:00:00
1797/2018 Data publikacji: 11.06.2018.

1. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz obłożeń operacyjnych na potrzeby "Pro-Medica" wEłk Sp. z o.o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 04.07.2018 r.

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 11.07.2018 r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 02.07.2018 r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

11. Zapytanie nr 1

12. Zapytanie nr 2

13. Zapytanie nr 3

14. Zapytanie nr 4

15. Zapytanie nr 5

16. Zapytanie nr 6

17. Zapytanie nr 7

18. Oświadczenie - informacja o środkach komunikacji elektroniczne

19. Zapytanie nr 8

20. Zapytanie nr 9

21. Zapytanie nr 10

22. Zbiorcze zestawienie ofert

23. Korekta do zbiorczego zestawienia ofert

24. Zestawienie dodatkowych ofert

25. Rozstrzygnięcie

26. Unieważnienie rozstrzygnięcia w zakresie pakietu nr 58

27. Rozstrzygnięcie w zakresie pakietu 58

Data otwarcia ofert: 2018-07-25 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
2046/2018 Data publikacji: 22.05.2018.

1. "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.: Dostawę artykułów biurowych na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2018-06-04 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio