Przetargi
Ogłoszenia
Aktualne przetargi
> Przetargi
- > 2018
1797/2018 Data publikacji: 11.06.2018.

1. Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku oraz obłożeń operacyjnych na potrzeby "Pro-Medica" wEłk Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 20.06.2018r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;

5. Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

11. Zapytanie nr 1

Data otwarcia ofert: 2018-07-25 10:30:00
Kontakt: 87 6219650

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio