Przetargi
Ogłoszenia
Aktualne przetargi
> Przetargi
- > 2018
3485/2018 Data publikacji: 22.08.2018.

1. Dostawa leków oraz środków farmaceutycznych do Apteki na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI w dn. 14.09.2018

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI w dn. 11.09.2018

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI w dn. 14.09.2018

8. Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Zapytanie nr 1

11. Zapytanie nr 2

12. Zapytanie nr 3

13. Zapytanie nr 4

Data otwarcia ofert: 2018-10-04 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
1797/2018 Data publikacji: 11.06.2018.

1. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz obłożeń operacyjnych na potrzeby "Pro-Medica" wEłk Sp. z o.o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 04.07.2018 r.

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 11.07.2018 r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 02.07.2018 r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

11. Zapytanie nr 1

12. Zapytanie nr 2

13. Zapytanie nr 3

14. Zapytanie nr 4

15. Zapytanie nr 5

16. Zapytanie nr 6

17. Zapytanie nr 7

18. Oświadczenie - informacja o środkach komunikacji elektroniczne

19. Zapytanie nr 8

20. Zapytanie nr 9

21. Zapytanie nr 10

22. Zbiorcze zestawienie ofert

23. Korekta do zbiorczego zestawienia ofert

24. Zestawienie dodatkowych ofert

25. Rozstrzygnięcie

26. Unieważnienie rozstrzygnięcia w zakresie pakietu nr 58

Data otwarcia ofert: 2018-07-25 10:30:00
Kontakt: 87 6219650

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio