Przetargi
Ogłoszenia
> Przetargi
- > 2018
Pozycje :: 1 - 10 z 32 Strona 1 z 4
Aktualne przetargi
5621/2018 Data publikacji: 10.12.2018.

1. Dostawa respiratora dla noworodków na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

10. Załącznik nr 8 - Formularz asortymentowo-cenowy

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie nr 1

13. Zapytanie nr 2

Data otwarcia ofert: 2018-12-21 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Aktualne przetargi
5495/2018 Data publikacji: 03.12.2018.

1. Dostawa leków, materiałów szewnych i opatrunkowych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie nr 1

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Zbiorcze zestawienie ofert

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2018-12-11 09:30:00
Kontakt: 87 6219650
Aktualne przetargi
5458/2018 Data publikacji: 29.11.2018.

1. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu.

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług.

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zbiorcze zestawienie ofert

Data otwarcia ofert: 2018-12-06 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi
5108/2018 Data publikacji: 29.11.2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!
Data otwarcia ofert: 2018-12-11 12:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi
5321/2018 Data publikacji: 29.11.2018.

1. Ubezpieczenie mienia "Pro-Medica" w Ełku Spólka z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - Program ubezpieczenia.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu.

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz pojazdów, wykaz sprzętu medycznego, wykaz budynków informacja przebiegu szkód majątkowych i komunikacyjnych PO MODYFIKACJI z dn. 07.12.2018 r.

9. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

10. Załącznik nr 8 - Wykaz sprzętu elektronicznego

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Zapytanie nr 1

13. Załącznik do zapytania nr 1

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2018-12-11 11:30:00
Kontakt: 87 6219650
Unieważnione przetargi
5278/2018 Data publikacji: 21.11.2018.

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dn. 23.11.2018

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2018-11-28 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Unieważnione przetargi
4851/2018 Data publikacji: 07.11.2018.

1. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy

11. Zbiorcze zestawienie ofert

12. Unieważnienie

 

Data otwarcia ofert: 2018-11-15 10:00:00
Kontakt: 87 6219650
Unieważnione przetargi
5024/2018 Data publikacji: 07.11.2018.

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zbiorcze zestawienie ofert

13. unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2018-11-14 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Unieważnione przetargi
4722/2018 Data publikacji: 25.10.2018.

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2018-11-02 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi
4689/2018 Data publikacji: 18.10.2018.

1. Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 24.10.2018 r.

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 19.10.2018 r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dn. 24.10.2018 r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dn. 19.10.2018 r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie

13. Zmiana terminu składania ofert

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

UWAGA zmiana terminu składania ofert na 29.10.2018r.

Data otwarcia ofert: 2018-10-29 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio