Przetargi
Ogłoszenia
Rozstrzygnięte przetargi
> Przetargi
- > 2017
Pozycje :: 1 - 10 z 15 Strona 1 z 2
2728/2017 Data publikacji: 02.06.2017.

1. Dostawa wyrobów higienicznych, obłożeń, pól operacyjnych, serwet, i odzieży medycznej j. uż. na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 12.06.2017

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 12.06.2017

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 12.06.2017

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie PO MODYFIKACJI z dnia 13.06.2017

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-06-19 11:30:00
Kontakt: 87 6209593
2654/2017 Data publikacji: 01.06.2017.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 05.06.2017 r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dn. 05.06.2017 r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie nr 1

13. Zapytanie nr 2 PO MODYFIKACJI z dn. 05.06.2017 r.

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-06-08 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
2459/2017 Data publikacji: 22.05.2017.

1. Przdmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i kosztorysu rzeczowo-finansowego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) na potrzeby „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o.o

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

11. Zapytanie 1

12. Zapytanie 2

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-06-02 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
1818/2017 Data publikacji: 25.04.2017.

1. Zakup sprzętu medycznego j. uż.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 02.05.2017

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy PO MODYFIKACJI z dn. 02.05.2017

9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

10. Zapytanie 4

11. Zapytanie 3 PO MODYFIKACJI z dn. 02.05.2017

12. Zapytanie 2 PO MODYFIKACJI z dn. 08.05.2017

13. Zapytanie 1

14. Zapytanie 5

15. Zmiana terminu otwarcie ofert

16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17. Zapytanie 6

18. Zapytanie 7

19. Zbiorcze zestawienie ofert

20. zbiorcze zestawienie ofert - korekta z dn. 15.05.2017

21. Zbiorcze zestawienie ofert z dn 31.05.2017

22. Rozstrzygnięcie

23. Rozstrzygnięcie - sprostowanie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2017-05-11 10:00:00
Kontakt: 87 6209593
1751/2017 Data publikacji: 14.04.2017.

1. Dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy na potrzeby „Pro- Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 a i 5 b – Projekt umów: odczynniki i dzierżawa

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

16. Sprostowanie

Data otwarcia ofert: 2017-04-24 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
1256/2017 Data publikacji: 13.03.2017.

1. Dostaw leków i środków farmaceutycznych oraz materiałów szewnych i opatrunkowych na potrzeby „Pro Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie;

13. Zbiorcze Zestawienie Ofert

14. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-03-20 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
1237/2017 Data publikacji: 09.03.2017.

1. Świadczenie usług w zakresie kompleksowego prania bielizny szpitalnej oraz odzieży medycznej i ochronnej dla „Pro-Medica” Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zbiorcze Zestawienie Ofert

13. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-03-16 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
1111/2017 Data publikacji: 06.03.2017.

1.Dostawa jałowych pakietów zabiegowych

2.Specyfikacja

3.Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

4.Załącznik nr 2 - Formularz oferty

5.Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a ust 1 Ustawy Pzp warunków udziału w postępowaniu

6.Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7.Załącznik nr 5 - Projekt umowy

8.Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw

9.Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10.Załącznik Nr 8 - Formularz asortymentowo - cenowy

11.Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie

13. Zapytanie 2

14. Zbiorcze Zestawienie Ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-03-14 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
662/2017 Data publikacji: 08.02.2017.

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane w odniesieniu do poszczególnych Zadań. PO MODYFIKACJI z dnia 13.02.2017

4. Załącznik nr 2 – Treść klauzul i warunków wymaganych (obligatoryjnych)

5. Załącznik nr 3 – Wzory dokumentów i oświadczeń

6. Załącznik nr 4– Szkodowość

7. Zapytanie

8. Zestawienie ofert

9. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-02-15 11:30:00
Kontakt: 87 6209593
416/2017 Data publikacji: 08.02.2017.

1. Dostawa mammografu analogowego z wyposażeniem.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-02-15 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio