Przetargi
Ogłoszenia
Rozstrzygnięte przetargi
> Przetargi
- > 2017
Pozycje :: 1 - 10 z 31 Strona 1 z 4
5385/2017 Data publikacji: 10.11.2017.

1. Dostawa ambulansu typu C” na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 15.11.2017r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; PO MODYFIKACJI z dnia 15.11.2017r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty; PO MODYFIKACJI z dnia 15.11.2017r.

5. Załącznik nr 2A – Formularz parametrów punktowanych;

6. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

7. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

8. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

9. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

10. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

11. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

12. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

13. Zapytanie

14. Zapytanie 2

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16. Zapytanie 3

17. Zbiorcze Zestawienie Ofert

18. Rozstrzygnięcie

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert na 22.11.2017r.

Data otwarcia ofert: 2017-11-22 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
5294/2017 Data publikacji: 07.11.2017.

1. Dostawa paliw płynnych do samochodów sanitarnych, osobowych i dostawczych przez okres 24 miesięcy na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 13.11.2017

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie

13. Zapytanie 2

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-11-15 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
4778/2017 Data publikacji: 16.10.2017.
 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 19.10.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2017-10-24 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
4768/2017 Data publikacji: 10.10.2017.

1. Dostawa leków oraz środków farmaceutycznych do Apteki na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 20.10.2017r.
 
 
 
 
 
7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 27.10.2017r.
 
 
 
10. Zapytanie PO MODYFIKACJI z dnia 31.10.2017r.
 
 
12. Zapytanie 3 PO MODYFIKACJI z dnia 31.10.2017r.
 
 
 
 
16. Zbiorcze zestawienie ofert KOREKTA z dnia 16.11.2017r.
 
 
Data otwarcia ofert: 2017-11-14 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
4437/2017 Data publikacji: 26.09.2017.

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 03.10.2017r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty; PO MODYFIKACJI z dnia 03.10.2017r.

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 05.10.2017r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 03.10.2017r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Zapytanie 2

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Rozstrzygnięcie

17. Sprostowanie rozstrzygnięcia

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 10.10.2017r.

Data otwarcia ofert: 2017-10-10 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
4400/2017 Data publikacji: 13.09.2017.

1. Dostawę aparatu do znieczulenia z monitorem dla „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 19.09.2017

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zestawienie Ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-09-22 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
3490/2017 Data publikacji: 14.08.2017.

1. Dostawę odczynników i sprzętu jednorazowego do Laboratorium Mikrobiologicznego na okres 24 miesięcy

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

3. SIWZ

4. Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

5. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

6. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a ust 1 Ustawy Pzp warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

8. Załącznik nr 5 - Projekt umowy Odczynniki, sprzęt jednorazowy wraz z dzierżawą PO MODYFIKACJI z dnia 24.08.2017

9. Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw

10. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

11. Załącznik Nr 8 Formularz asortymentowo cenowy

12. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

13. Załącznik nr 10 - Parametry aparatu PO MODYFIKACJI z dnia 17.08.2017

14. Załącznik nr 11 - Parametry graniczne dla anlizatora do hodowli z krwi i płynów ustrojowych

15. Zapytanie

16. Zapytanie 2

17. Zapytanie 3

18. Zbiorcze zestawienie ofert

19. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

20. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-08-29 10:00:00
Kontakt: 87 6209576
3759/2017 Data publikacji: 07.08.2017.

1. Przdmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu j. uż. na potrzeby „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o.o.

2. Ogłoszenie o zmianie gołoszenia

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

4. Specyfikacja

5. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

6. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

7. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

8. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

9. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

10. Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 16.08.2017r.

11. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

17. Rozstrzygnięcie

UWAGA! zmiana terminu składania ofert na 23.08.2017r. godzina 10:00

Data otwarcia ofert: 2017-08-23 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
3751/2017 Data publikacji: 04.08.2017.

1. Przdmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby„Pro-Medica”w Ełku Sp. z o.o

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Zapytanie 1

14. Zapytanie 2

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

17. Rozstrzygnięcie

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 2017.08.22 godz. 10:00

Data otwarcia ofert: 2017-08-22 10:00:00
Kontakt: 87 6209576
3182/2017 Data publikacji: 18.07.2017.

1. Dostawa wyrobów higienicznych, obłożeń, pól operacyjnych, serwet i odzieży medycznej j.uż.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dn. 21.07.2017 r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie nr 1

13. Zapytanie nr 2

14. Zapytanie nr 3

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Rozstrzygnięcie z dnia 07.08.2017 r.

Data otwarcia ofert: 2017-07-27 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio