Przetargi
Ogłoszenia
Rozstrzygnięte przetargi
> Przetargi
- > 2017
Pozycje :: 1 - 10 z 36 Strona 1 z 4
6214/2017 Data publikacji: 19.12.2017.

1. Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Szpitala przy ul. Baranki 24 w Ełku zlokalizowanym w Bloku 1 B poziom I piętro – z przeznaczeniem na pododdział ginekologiczny.

2. Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa, Przedmiary (Opis Przedmiotu Zamówienia);

3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

6. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

7. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych robót budowlanych;

8. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania robót;

9. Załącznik nr 8 – Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia;

10.Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

11. Załącznik nr 10 – Oświadczenie BHP;

12. Załącznik nr 11 – Oświadczenie Klauzula Społeczna.

13. Załącznik nr 12 - Przedmiar

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15. Zapytanie 1

16. Zbiorcze zestawienie ofert

17. Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2018-01-12 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
5549/2017 Data publikacji: 04.12.2017.

1. Dostawa odczynników do serologii, barwników i paneli alergicznych na okres 36 miesięcy na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dn. 11-12-2017r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 11-12-2017r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty PO MODYFIKACJI z dn. 11-12-2017r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 14.12.2017r.
Data otwarcia ofert: 2017-12-14 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
5304/2017 Data publikacji: 20.11.2017.

1. Dostawa opatrunków i materiałów szewnych

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 28.11.2017r.

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 22.11.2017r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

10. Załącznik Nr 8 – Formularz asortymentowo - cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 22.11.2017r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie 1

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Zapytanie 2

15. Zapytanie 3

16. Zapytanie 4

17. Zapytanie 5

18. Zapytanie 6

19. Zbiorcze zestawienie ofert

20. Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2017-11-30 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
5385/2017 Data publikacji: 10.11.2017.

1. Dostawa ambulansu typu C” na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 15.11.2017r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; PO MODYFIKACJI z dnia 15.11.2017r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty; PO MODYFIKACJI z dnia 15.11.2017r.

5. Załącznik nr 2A – Formularz parametrów punktowanych;

6. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

7. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

8. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

9. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

10. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

11. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

12. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

13. Zapytanie

14. Zapytanie 2

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16. Zapytanie 3

17. Zbiorcze Zestawienie Ofert

18. Rozstrzygnięcie

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert na 22.11.2017r.

Data otwarcia ofert: 2017-11-22 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
5294/2017 Data publikacji: 07.11.2017.

1. Dostawa paliw płynnych do samochodów sanitarnych, osobowych i dostawczych przez okres 24 miesięcy na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 13.11.2017

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie

13. Zapytanie 2

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-11-15 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
5024/2017 Data publikacji: 25.10.2017.

1. Dostawa środków dezynfekcyjnych

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; PO MODYFIKACJI z dnia 30.10.2017r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 30.10.2017r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-11-06 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
4778/2017 Data publikacji: 16.10.2017.
 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 19.10.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2017-10-24 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
4768/2017 Data publikacji: 10.10.2017.

1. Dostawa leków oraz środków farmaceutycznych do Apteki na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 20.10.2017r.
 
 
 
 
 
7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 27.10.2017r.
 
 
 
10. Zapytanie PO MODYFIKACJI z dnia 31.10.2017r.
 
 
12. Zapytanie 3 PO MODYFIKACJI z dnia 31.10.2017r.
 
 
 
 
16. Zbiorcze zestawienie ofert KOREKTA z dnia 16.11.2017r.
 
 
Data otwarcia ofert: 2017-11-14 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
4437/2017 Data publikacji: 26.09.2017.

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 03.10.2017r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty; PO MODYFIKACJI z dnia 03.10.2017r.

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 05.10.2017r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 03.10.2017r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Zapytanie 2

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Rozstrzygnięcie

17. Sprostowanie rozstrzygnięcia

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 10.10.2017r.

Data otwarcia ofert: 2017-10-10 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
4400/2017 Data publikacji: 13.09.2017.

1. Dostawę aparatu do znieczulenia z monitorem dla „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 19.09.2017

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zestawienie Ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-09-22 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio