Przetargi
Ogłoszenia
Aktualne przetargi
> Przetargi
- > 2017
5549/2017 Data publikacji: 04.12.2017.

1. Dostawa odczynników do serologii, barwników i paneli alergicznych na okres 36 miesięcy na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dn. 11-12-2017r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 11-12-2017r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty PO MODYFIKACJI z dn. 11-12-2017r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 14.12.2017r.
Data otwarcia ofert: 2017-12-14 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
5304/2017 Data publikacji: 20.11.2017.

1. Dostawa opatrunków i materiałów szewnych

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 28.11.2017r.

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 22.11.2017r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

10. Załącznik Nr 8 – Formularz asortymentowo - cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 22.11.2017r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie 1

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Zapytanie 2

15. Zapytanie 3

16. Zapytanie 4

17. Zapytanie 5

18. Zapytanie 6

19. Zbiorcze zestawienie ofert

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2017-11-30 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
5024/2017 Data publikacji: 25.10.2017.

1. Dostawa środków dezynfekcyjnych

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; PO MODYFIKACJI z dnia 30.10.2017r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 30.10.2017r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-11-06 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
1044/2017 Data publikacji: 01.03.2017.

1. Dostawa wyrobów higienicznych, obłożeń, pól operacyjnych, serwet i odzieży medycznej j. uż na potrzeby „ Pro-Medica”w Ełku Sp. z o.o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA zmiana terminu otwarcia na 17.03.2017r.

 

Data otwarcia ofert: 2017-03-17 10:30:00
Kontakt: 87 6209593

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio