Przetargi
Ogłoszenia
Aktualne przetargi
> Przetargi
- > 2017
3490/2017 Data publikacji: 14.08.2017.

1. Dostawę odczynników i sprzętu jednorazowego do Laboratorium Mikrobiologicznego na okres 24 miesięcy

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

3. SIWZ

4. Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

5. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

6. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a ust 1 Ustawy Pzp warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

8. Załącznik nr 5 - Projekt umowy Odczynniki, sprzęt jednorazowy wraz z dzierżawą

9. Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw

10. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

11. Załącznik Nr 8 Formularz asortymentowo cenowy

12. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

13. Załącznik nr 10 - Parametry aparatu PO MODYFIKACJI z dnia 17.08.2017

14. Załącznik nr 11 - Parametry graniczne dla anlizatora do hodowli z krwi i płynów ustrojowych

15. Zapytanie

Data otwarcia ofert: 2017-08-29 10:00:00
3759/2017 Data publikacji: 07.08.2017.

1. Przdmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu j. uż. na potrzeby „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o.o.

2. Ogłoszenie o zmianie gołoszenia

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

4. Specyfikacja

5. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

6. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

7. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

8. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

9. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

10. Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 16.08.2017r.

11. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

UWAGA! zmiana terminu składania ofert na 23.08.2017r. godzina 10:00

Data otwarcia ofert: 2017-08-23 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
3751/2017 Data publikacji: 04.08.2017.

1. Przdmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby„Pro-Medica”w Ełku Sp. z o.o

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Zapytanie 1

14. Zapytanie 2

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 2017.08.22 godz. 10:00

Data otwarcia ofert: 2017-08-22 10:00:00
Kontakt: 87 6209576
1044/2017 Data publikacji: 01.03.2017.

1. Dostawa wyrobów higienicznych, obłożeń, pól operacyjnych, serwet i odzieży medycznej j. uż na potrzeby „ Pro-Medica”w Ełku Sp. z o.o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA zmiana terminu otwarcia na 17.03.2017r.

 

Data otwarcia ofert: 2017-03-17 10:30:00
Kontakt: 87 6209593

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio