Przetargi
Ogłoszenia
Unieważnione przetargi
> Przetargi
- > 2016
3345/2016 Data publikacji: 29.08.2016.

1. Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bloku operacyjnego (zwanym dalej SZBO) oraz Systemu Zarządzania Budynkiem (zwanym dalej BMS) w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki 24 w Ełku.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 19.09.2016

3. Załącznik nr 1: Formularz oferty

4. Załącznik nr 2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamowienia

8. Załącznik nr 6: Projekt umowy

9. Załącznik nr 7: Zobowiązanie podmiotów trzecich

10. Załącznik nr 8: Wykaz robót

11. Załącznik nr 9: (Infrastruktura BMS , Parametry techniczne BMS, Parametry techniczne komputera panelowego SZBO, Parametry techniczne monitora SZBO, Parametry techniczne SZBO, Schemat OZE BMS, Schemat rozdzielni SN BMS, Zestawienie sprzętu i we-wy SZBO). - PO MODYFIKACJI z dnia 19.09.2016

12. Zmiana terminu otwarcia ofert

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

15. Zapytanie

16. Zapytanie 2

17. Zapytanie 3

18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

19. Unieważnienie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2016-09-27 10:30:00
2619/2016 Data publikacji: 14.06.2016.

1. Przetarg nieograniczony na obsługę serwisową oraz bieżące naprawy sprzętu endoskopowego i laparoskopowego

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dn. 20.06.2016 r.

3. Załącznik nr 1: formularz cenowy PO MODYFIKACJI z dn. 20.06.2016 r.

4. Załącznik nr 2 projekt umowy

5. Załącznik nr 3: wzór formularza oferty

6. Załącznik nr 4: formularz usług

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie art. 22, art. 24

8. Zapytanie 1

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2016-06-22 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
580/2016 Data publikacji: 10.02.2016.

1. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie kompleksowego prania bielizny szpitalnej oraz odzieży medycznej i ochronnej

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: formularz cenowy

4. Załącznik nr 2 projekt umowy

5. Załącznik nr 3: wzór formularza oferty

6. Załącznik nr 4: formularz usług

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie art. 22, art. 24

8. Unieważnienie

 

Data otwarcia ofert: 2016-02-18 11:00:00

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio