Przetargi
Ogłoszenia
> Przetargi
- > 2016
Pozycje :: 1 - 10 z 25 Strona 1 z 3
Rozstrzygnięte przetargi
5365/2016 Data publikacji: 06.12.2016.

1. Dostawa opatrunków i materiałów szewnych na potrzeby „Pro Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 12.12.2016r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Załącznik nr 10 – Wykaz dostarczonych próbek

13. Zapytanie

14. Zapytanie 2

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

17. Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

18. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-12-14 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi
5244/2016 Data publikacji: 22.11.2016.

1. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zbiorcze zestawienie ofert

13. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-12-01 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi
5000/2016 Data publikacji: 04.11.2016.

1. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby „Pro Medica” w Ełku Sp. z o. o.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data otwarcia ofert: 2016-11-14 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi
4746/2016 Data publikacji: 24.10.2016.

1. Dostawa leków oraz środków farmaceutycznych

2. Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

4. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Wykonawcy

5. Załącznik nr 2: Formularz cenowy (wersja XLS)

6. Załącznik nr 3: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - w formacie XML

7. Załącznik nr 4: Projekt Umowy PO MODYFIKACJI z dnia 15.11.2016r.

8. Załącznik nr 4A: Projekt Umowy dzierżawy parownika

9. Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

10. Zapytanie

11. Zapytanie 2

12. Zapytanie 3

13. Instrukcja wypełniania JEDZ

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

16. Rozstrzygnięcie

17. Sprostowanie

Data otwarcia ofert: 2016-12-05 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi
4398/2016 Data publikacji: 07.10.2016.

1. Dostawa echokardiografu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 5: Projekt umowy

8. Załącznik nr 6: Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7: Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

10. Załącznik nr 8: Formularz cenowy

11. Załącznik nr 9: Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-10-17 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi
4241/2016 Data publikacji: 27.09.2016.

1. Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 5a: Projekt umowy

8. Załącznik nr 5b: Projekt umowy

9. Załącznik nr 5c: Projekt umowy

10. Załącznik nr 6: Wykaz wykonanych dostaw

11. Załącznik nr 7: Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

12. Załącznik nr 8: Formularz cenowy

13. Załącznik nr 9: Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

14. Zapytanie 1

15. Zapytanie 2

16. Zbiorcze zestawienie ofert

17. Rozstrzygnięcie

 

Data otwarcia ofert: 2016-10-07 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi
4006/2016 Data publikacji: 15.09.2016.

1. Dostawa ręczników i papieru toaletowego lub worków foliowych

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Rozstrzygnięcie

 

Data otwarcia ofert: 2016-09-26 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi
3575/2016 Data publikacji: 12.09.2016.

1. Dostawa aparatu ultrasonograficznego

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 16.09.2016r.

4. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 5: Projekt umowy

8. Załącznik nr 6: Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7: Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

10. Załącznik nr 8: Formularz asortymentowo-cenowy

11. Załącznik nr 9: Oświadczenie o przynalezności Wykonawcy do grupy kapitałowej

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Zapytanie

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-09-20 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Unieważnione przetargi
3345/2016 Data publikacji: 29.08.2016.

1. Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bloku operacyjnego (zwanym dalej SZBO) oraz Systemu Zarządzania Budynkiem (zwanym dalej BMS) w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki 24 w Ełku.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 19.09.2016

3. Załącznik nr 1: Formularz oferty

4. Załącznik nr 2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamowienia

8. Załącznik nr 6: Projekt umowy

9. Załącznik nr 7: Zobowiązanie podmiotów trzecich

10. Załącznik nr 8: Wykaz robót

11. Załącznik nr 9: (Infrastruktura BMS , Parametry techniczne BMS, Parametry techniczne komputera panelowego SZBO, Parametry techniczne monitora SZBO, Parametry techniczne SZBO, Schemat OZE BMS, Schemat rozdzielni SN BMS, Zestawienie sprzętu i we-wy SZBO). - PO MODYFIKACJI z dnia 19.09.2016

12. Zmiana terminu otwarcia ofert

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

15. Zapytanie

16. Zapytanie 2

17. Zapytanie 3

18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

19. Unieważnienie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2016-09-27 10:30:00
Rozstrzygnięte przetargi
3401/2016 Data publikacji: 26.07.2016.

1. Przetarg nieograniczony na dostawę leków

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1: Formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: Projekt umowy

5. Załącznik nr 3: Wzór formularza oferty

6. Załącznik nr 4: Formularz dostaw

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie art. 22, art. 24

8. Zapytania

9. Rozstrzygnięcie

10. Sprostowanie rozstrzygnięcia

Data otwarcia ofert: 2016-08-16 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio