Przetargi
Ogłoszenia
Rozstrzygnięte przetargi
> Przetargi
- > 2015
Pozycje :: 1 - 10 z 32 Strona 1 z 4
5752/2015 Data publikacji: 14.12.2015.

1. Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i komunikacyjne Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane w odniesieniu do poszczególnych Zadań

4. Załącznik nr 2 – Treść klauzul i warunków wymaganych (obligatoryjnych)

5. Załącznik nr 3 – Wzory dokumentów i oświadczeń PO MODYFIKACJI z dnia 21.12.2015

6. Załącznik nr 4 – Wykazy mienia

7. Załącznik nr 5 – Wykaz pojazdów

8. Załącznik nr 6 – Szkodowość

9. Zapytanie

10. Zapytanie 2 PO MODYFIKACJI z dnia 21.12.2015

11. Zmiana terminu otwarcia ofert

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Rozstrzygnięcie

UWAGA ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT na 23.12.2015

Data otwarcia ofert: 2015-12-23 10:30:00
5602/2015 Data publikacji: 03.12.2015.

1. Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C wraz z wyposażeniem dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: Parametry techniczne

4. Załącznik nr 2: Projekt umowy

5. Załącznik nr 3: Wzór oferty

6. Załącznik nr 4: Formularz dostaw

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie art.22,art.24.

8. Zapytanie

9. Zapytanie 2

10. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2015-12-11 11:00:00
5364/2015 Data publikacji: 24.11.2015.

1. Przetarg na dostawę odczynników i barwników przez okres 24 miesięcy na potrzeby Pro-Medica w Ełku

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: umowa odczynniki

4. załącznik nr 2: oświadczenie

5. załącznik nr 3: umowa dzierżawy

6. załącznik nr 4: oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5: opis przedmiotu zamówienia + przewidywane ilości badań - SPROSTOWANIE z dnia 25.11.2015r

8. Załącznik nr 6: formularz cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 27.11.2015

9. Załącznik nr 7: formularz ofertowy

10. Zapytanie

11. Zapytanie 2

12. Zapytanie 3

13. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2015-12-03 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
4619/2015 Data publikacji: 27.10.2015.

1. Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 10.11.2015

5. Załącznik nr 3: wzór formularza oferty

6. Załącznik nr 4: formularz dostaw

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie art. 22, art. 24

8. Załącznik nr 6: informacja o próbkach (wypełnić jeżeli dot. Pakietów od 1 do 8)

9. Zapytanie 1 - sprostowanie pkt 9

10. Zapytanie 2

11. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2015-11-17 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
4918/2015 Data publikacji: 26.10.2015.
 
 
 
4. Załącznik nr 2: Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 03.11.2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2015-11-09 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
4754/2015 Data publikacji: 20.10.2015.

1. Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do generatora do cięcia i koagulacji tkanek miękkich opartego na technologii noża harmonicznego przez okres 24 miesięcy dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: Formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: Projekt umowy

5. Załącznik nr 3: Wzór oferty

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie art.22,art.24

7. Zapytanie

8. Zapytanie 2

9. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2015-10-30 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
4636/2015 Data publikacji: 08.10.2015.

1. Dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1: Formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: Oświadczenia

5. Załącznik nr 3: Projekt umowy

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5: Wzór oferty

8. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2015-10-16 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
4320/2015 Data publikacji: 21.09.2015.

1. Dostawa leków, środków farmaceutycznych

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 25.09.2015r.

3. Załącznik nr 1: formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: projekt umowy

5. Załącznik nr 3: wzór formularza oferty

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie art. 22, art. 24

7. Zapytanie

8. Zapytanie 2

9. Zbiorcze zestawienie ofert

10. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2015-09-30 11:00:00
Kontakt: 876219650
4341/2015 Data publikacji: 21.09.2015.

1. Dostawa paliw płynnych, olejów i płynów eksploatacyjnych do samochodów sanitarnych, osobowych i dostawczych na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o ul. Baranki 24 - przez okres 24 m-cy.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 25.09.2015r.

3. Załącznik nr 1 - formularz cenowy

4. Załącznik nr 2 - oświadczenie art.22 i art.24

5. Załącznik nr 3 - projekty umowy benzyna PO SPROSTOWANIU z dnia 28.09.2015r., projekt umowy oleje

6. Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 – Wzór oferty

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9. Zapytanie 1

10. Zapytanie 1 pytanie 2 PO SPROSTOWANIU z dna 28.09.2015r.

11. Rozstrzygnięcie

 

UWAGA zmiana terminu otwarcia na 30.09.2015r.

Data otwarcia ofert: 2015-09-30 10:30:00
Kontakt: 876219650
4294/2015 Data publikacji: 16.09.2015.

1. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w Szpitalu Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. w ramach projektu - Wykorzystanie geotermii do przygotowania ciepłej wody użytkowej i czynnika chłodniczego do central wentylacyjnych w Szpitalu Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: projekt umowy

4. Załącznik nr 2: oświadczenia

5. Załącznik nr 3: oświadczenie bhp

6. Załącznik nr 4: przedmiary

7. Załącznik nr 5: Specyfikacja Techniczna

8. załącznik nr 6: Wzór formularza oferty

9. Załącznik nr 7: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

10. Załącznik nr 8: Wykaz robot budowlanych

11. Załącznik nr 9: Dokumentacja projektowa

12. Rozstrzygniecie

Data otwarcia ofert: 2015-10-01 10:30:00
Kontakt: 876219650
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio