Przetargi
Ogłoszenia
Unieważnione przetargi
> Przetargi
- > 2014
5753/2014 Data publikacji: 02.12.2014.

1. Dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora na okres 24 miesięcy na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI

3. Załącznik nr 1: oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

4. załącznik nr 2: umowa odczynniki

5. załącznik nr 3: oświadczenie

6. załącznik nr 4: umowa dzierżawy

7. Załącznik nr 5: opis przedmiotu zamówienia + przewidywane ilości badań

8. Załącznik nr 6: formularz cenowy

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10. Zapytanie

11. Zapytanie 2

12. Zapytanie

13. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2014-12-10 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
3110/2014 Data publikacji: 30.06.2014.

1. Dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. w zakresie określonym w formularzu cenowym.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: formularz cenowy

4. Załącznik nr 2 : oświadczenie

5. Załącznik nr 3: projekt umowy

6. Załącznik nr 4: oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

7. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2014-07-07 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
1536/2014 Data publikacji: 25.06.2014.

1. Przedmiotem postępowania jest zamówienie na usługę udzielenia pożyczki na kwotę 2.900.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) dla potrzeb Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 07.07.2014r.

3. Załącznik nr 1: projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 07.07.2014r.

4. Załącznik nr 2: formularz oferty

5. Załącznik nr 3: harmonogram spłat

6. Załącznik nr 4: oświadczenie art. 22, art. 24

7. Załącznik nr 5: oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

8. Zmiana terminu otwarcia

9. Zmiana terminu otwarcia 2

10. Zapytanie

11. Rachunek zysków i strat 2013

12. Bilans 2013

13. Rachunek przypływów 2013

14. Zestawienie zmian

15. Unieważnienie

 

Uwaga zmiana terminu otwarcia na 15.07.2014r.

Data otwarcia ofert: 2014-07-04 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
2722/2014 Data publikacji: 03.06.2014.

1. Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych i dozowników na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: projekt umowy

4. Załącznik nr 2: oświadczenie

5. Załącznik nr 3: formularz cenowy

6. Załącznik nr 4

7. Zapytanie 1

Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2014-06-11 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
2645/2014 Data publikacji: 29.05.2014.

1. Roboty budowlane polegające na modernizacji schodów wejściowych oraz budowa dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: projekt umowy

4. Załącznik nr 2: oświadczenia

5. Załącznik nr 3: oświadczenie bhp

6. Załącznik nr 4: przedmiary + projekty

7. Załącznik nr 5: Rys. K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10.

8. Załącznik nr 6: Wzór oferty

9. Załącznik nr 7: oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2014-06-13 10:30:00
Kontakt: 87 6219650

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio