Przetargi
Ogłoszenia
Rozstrzygnięte przetargi
> Przetargi
- > 2014
Pozycje :: 1 - 10 z 34 Strona 1 z 4
6231/2014 Data publikacji: 29.12.2014.

1. Dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora na okres 24 miesięcy na potrzeby Pro Medica w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

4. załącznik nr 2: umowa odczynniki

5. załącznik nr 3: oświadczenie

6. załącznik nr 4: umowa dzierżawy

7. Załącznik nr 5: opis przedmiotu zamówienia + przewidywane ilości badań

8. Załącznik nr 6: formularz cenowy

9. Zapytanie 1

10. Zapytanie 2

11. Rozstrzygnięcie

 

Data otwarcia ofert: 2015-01-12 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
5982/2014 Data publikacji: 12.12.2014.

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, w tym mienia będącego własnością Miasta Ełk przekazanego w użytkowanie Zamawiającego.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 6

4. Zapytanie

5. Zmiana terminu otwarcia ofert

6. Rozstrzygnięcie

Uwaga zmiana terminu otwarcia ofert na 23.12.2014r.

Data otwarcia ofert: 2014-12-23 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
5319/2014 Data publikacji: 13.11.2014.

1. Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia bloku operacyjnego dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 20.11.2014r.

3. Załącznik nr 1: Formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 20.11.2014r.

5. Załącznik nr 3: Wzór oferty

6. Załącznik nr 4: Formularz dostaw

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie art.22,art.24.

8. Załącznik nr 6: Kolumna laparoskopowa dot. Pakietu 5

9. Załącznik nr 7: Kolumna anestezjologiczna dot. Pakietu 4 PO MODYFIKACJI z dnia 20.11.2014r.

10. Załącznik nr 8: Pompa strzykawkowa dot. Pakietu 3

11. Załącznik nr 9: Kardiomonitory dot. Pakietu 2 PO MODYFIKACJI z dnia 19.11.2014r.

12. Załącznik nr 10: Wózek do przewożenia chorych dot. Pakietu 7

13. Załącznik nr 11: Wózek do przewożenia chorych z przeziernym leżem dot. Pakietu 8

14. Załącznik nr 12: Zestaw ogrzewania pacjenta dot. Pakietu 6

15. Załącznik nr 13: Kolumna jednostanowiskowa dot. Pakietu 1 PO MODYFIKACJI z dnia 20.11.2014r.

16. Załącznik nr 14: Parametry techniczno - eksploatacyjne - dot. pakietu 9

17. Zapytanie 1

18. Sprostowanie zapytania - odpowiedź 124

19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20. Zapytanie 2

21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

22. Zapytanie 3 - sprostowanie odpowiedzi do pytania 196 z dnia 20.11.2014r

23. Rozstrzygnięcie

24. Sprostowanie

 

Uwaga zmiana terminu otwarcia ofert na 24.11.2014r.

Data otwarcia ofert: 2014-11-24 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
5091/2014 Data publikacji: 29.10.2014.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych i szewnych w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje 22 pakiety.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 06.11.2014r.

3. Załącznik nr 1: formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 06.11.2014r.

5. Załącznik nr 3: wzór formularza oferty

6. Załącznik nr 4: formularz dostaw

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie art. 22, art. 24

8. Załącznik nr 6: informacja o próbkach (wypełnić jeżeli dot. Pakietów od 1 do 7)

9. Zapytanie

10. Zapytanie 2

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Zapytanie 3

13. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2014-11-18 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
4856/2014 Data publikacji: 17.10.2014.

1. Dostawa aparatów KTG dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: Formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: Projekt umowy

5. Załącznik nr 3: Wzór oferty

6. Załącznik nr 4: Formularz dostaw

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie art.22,art.24.

8. Załącznik nr 6: Parametry aparatu KTG

9. Zapytanie

10. Zapytanie 2

11. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2014-10-24 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
4765/2014 Data publikacji: 15.10.2014.

1. Dostawa worków foliowych na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: projekt umowy

4. Załącznik nr 2 : oświadczenie

5. Załącznik nr 3: formularz cenowy

6. Załącznik nr 4: oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

7. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2014-10-23 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
4553/2014 Data publikacji: 30.09.2014.

1. Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora na okres 18 miesięcy na potrzeby Pro Medica w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

4. Załącznik nr 2: umowa odczynniki PO MODYFIKACJI z dn. 02-10-2014 r.

5. Załącznik nr 3: oświadczenie

6. Załącznik nr 4: umowa dzierżawy PO MODYFIKACJI z dn. 02-10-2014 r.

7. Załącznik nr 5: opis przedmiotu zamówienia + przewidywane ilości badań

8. Załącznik nr 6: formularz cenowy

9. Zapytanie 1

Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2014-10-07 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
4515/2015 Data publikacji: 29.09.2014.

1. Dostawa leków oraz środków farmaceutycznych

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: projekt umowy

5. Załącznik nr 3: wzór formularza oferty

6. Załącznik nr 4: formularz dostaw

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie art. 22, art. 24

8. Zapytanie

9. Zapytanie 2

10. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2014-10-08 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
4195/2014 Data publikacji: 12.09.2014.

1. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: Formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: Projekt umowy

5. Załącznik nr 3: Wzór formularza oferty

6. Załącznik nr 4: Wykaz usług

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie z art. 22,art. 24

8. Zapytanie 1

9. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2014-09-23 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
3702/2014 Data publikacji: 11.09.2014.

1. Usługa udzielenia pożyczki na kwotę 2.900.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) dla potrzeb Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 23.09.2014r.

4. Załącznik nr 2: Formularz oferty

5. Załącznik nr 3: Harmonogram spłat

6. Załącznik nr 4: Oświadczenia

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9. Zapytanie

10. Zestawienie pozostała dokumentacja

11. Wartość umów z NFZ na dzień 19.09.2014r.

12. Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2014-09-29 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio