Przetargi
Ogłoszenia
Unieważnione przetargi
> Przetargi
- > 2013
5077/2013 Data publikacji: 23.10.2013.

1. Dostawa odczynników przez okres 24 miesięcy na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

4. Załącznik nr 2: Projekt umowy

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie

6. Załącznik nr 4: Formularz cenowy

7. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2013-11-04 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
3326/2013 Data publikacji: 25.06.2013.
 
 
3. Załącznik nr 1: Projekt umowy
 
4. Załącznik nr 2: Oświadczenia
 
5. Załącznik nr 3: Oświadczenie bhp
 
6. Załącznik nr 4: Przedmiary + Projekty UZUPEŁNIENIE
 
7. załącznik nr 5: Specyfikacja Techniczna
 
8. załącznik nr 6: Wzór oferty
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2013-07-09 10:30:00
1970/2013 Data publikacji: 22.04.2013.

1. Roboty budowlane polegające na dostosowaniu szpitala do ewakuacji poszczególnych sektorów szpitala na podstawie aktualnych wymogów p.poż. - klatki schodowe nr K-3, K-4 i K-6

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: Projekt umowy

4. Załącznik nr 2: Oświadczenia

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie BHP

6: Załącznik nr 4: Przedmiar + Projekty

7. Załącznik nr 5: Specyfikacja techniczna

8. Załącznik nr 6: Wzór oferty

9. Załącznik nr 7: Oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej

10. Zapytanie

Unieważnienie

 

Data otwarcia ofert: 2013-05-07 10:30:00
Kontakt: 87 6219650

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio