Przetargi
Ogłoszenia
Rozstrzygnięte przetargi
> Przetargi
- > 2013
Pozycje :: 1 - 10 z 44 Strona 1 z 5
6421/2013 Data publikacji: 23.12.2013.

1. Dostawa leków, środków farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych i szewnych.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: formularz cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 07.01.2013r.

4. Załącznik nr 2 A: projekt umowy dot. Pakietu 4-9 materiały opatrunkowe i szewne PO MODYFIKACJI z dnia 07.01.2013r.

5. Załącznik nr 2 B: projekt umowy dot. Pakietu 1-3 leki PO MODYFIKACJI z dnia 07.01.2013r.

6. Załącznik nr 3: wzór formularza oferty

7. Załącznik nr 4: formularz dostaw

8. Załącznik nr 5: Oświadczenie art. 22, art. 24

9. Załącznik nr 6: informacja o próbkach (wypełnić jeżeli dot. Pakietów od 4 do 6) PO MODYFIKACJI z dnia 07.01.2013r.

10. Załącznik nr 7: wzór umowy dzierżawy dot. Pakietu 3

11. Zapytanie

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2014-01-14 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
6290/2013 Data publikacji: 16.12.2013.

1. Dostawa pasków do badania moczu wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy na potrzeby Pro Medica w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

4. załącznik nr 2: umowa paski

5. załącznik nr 3: oświadczenie

6. załącznik nr 4: formularz cenowy

7. Załącznik nr 5: opis przedmiotu zamówienia

8. Załącznik nr 6: umowa analizator

9. Zapytanie

10. Zapytanie 2

11. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2014-01-03 10:40:00
Kontakt: 87 6219650
6003/2013 Data publikacji: 13.12.2013.

1. Roboty budowlane polegające na wykonaniu pomieszczeń bloku operacyjnego łącznie z dostosowaniem zaplecza technicznego i komunikacyjnego do obowiązujących wymogów sanitarnych, bhp i ppoż Bloku 1F/III budynku Szpitala w Ełku przy ul.Baranki 24.

1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z DNIA 03.02.2014r.

2. Specyfikacja PO SPROSTOWANIU 3 z dnia 03.02.2014r.

3. Załącznik nr 1: Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 08.01.2013r.

4. Załącznik nr 2: Oświadczenia --> (DOC)

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie bhp --> (DOC)

6. Załącznik nr 4: Wzór oferty --> (DOC) PO SPROSTOWANIU 2

7. Załącznik nr 5: Specyfikacja techniczna

8. Załącznik nr 6: Przedmiary, Projekt instalacji niskoprądowej, Nowy projekt i przedmiary instalacji elektrycznej, uzupełnienie do projektu z DNIA 31.01.2014r.

9. Załącznik nr 7: Wykaz osób będących uczestnikami w wykonywaniu zamówienia --> (DOC)

10. Załącznik nr 8: Wykaz robót budowlanych --> (DOC)

11. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 30.12.2013 r.

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 4

15. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 21.01.2014r.

16. Zapytanie 6

17. Zapytanie 7

18. Zapytanie 8

19. Zapytanie 9

20. Zapytanie 5

21. Zapytanie 10

22. Nowe projekty, rysunki i przedmiary

23. Zapytanie 11

24. Zapytanie 12

25. Rozstrzygnięcie

UWAGA ! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT !

Data otwarcia ofert: 2014-02-14 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
6154/2013 Data publikacji: 05.12.2013.

1. Przetarg nieograniczony na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Pro-Medica w Ełku Spółki z o.o

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 13.12.2013r.

3. Zapytanie

4. Zapytanie 2

5. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2013-12-16 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
5650/2013 Data publikacji: 12.11.2013.

1. Dostawa odczynników przez okres 24 miesięcy na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

4. Załącznik nr 2: Umowa odczynniki

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie

6. Załącznik nr 4: Formularz cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 19.11.2013r.

7. Zapytanie

8. Zapytanie 2

9. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2013-11-25 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
5212/2013 Data publikacji: 28.10.2013.

1. Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych. Znak postępowania: 5212/2013

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 04.11.2013r.

5. Załącznik nr 3: wzór formularza oferty

6. Załącznik nr 4: formularz dostaw

7. Załącznik nr 5: oświadczenie art. 22, art. 24

8. Załącznik nr 6: informacja o próbkach (wypełnić jeżeli dot. Pakietów od 1 do 8 oraz 13)

9. Zapytanie

10. Zapytanie 2

11. Zapytanie 3

12. Rozstrzygnięcie

13. Sprostowanie rozstrzygnięcia

Data otwarcia ofert: 2013-11-14 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
5424/2013 Data publikacji: 28.10.2013.

1. Dostawa zestawu do sprzątania, maszyny wysokoobrotowej, maszyny z odkurzaczem, myjki ciśnieniowej regały ze stali, pojemnika na mopy i systemu dozującego ze środków PFRON

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: projekt umowy

4. Załącznik nr 2 : oświadczenie

5. Załącznik nr 3 : oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

6. Załącznik nr 4: formularz ofertowy

7. Zapytanie

8. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2013-11-06 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
4937/2013 Data publikacji: 02.10.2013.

1. Dostawa,wraz z demontażem starej windy i montażem oraz uruchomieniem nowej windy szpitalnej wraz z wykonaniem wszelkich z tym związanych robót instalacyjno-budowlanych.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 14.10.2013 r.

4. Załącznik nr 2 : oświadczenie

5. Załącznik nr 3: umowa

6. Załącznik nr 4: formularz ofertowy

7. Załącznik nr 5: oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 6: rzut szybu windowego

9. Zmiana terminu składania ofert na 16.10.2013r.

10. Zapytanie 1

11. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2013-10-16 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
4907/2013 Data publikacji: 01.10.2013.
 
 
3. Załącznik nr 1: formularz cenowy
 
4. Załącznik nr 2: wzór umowy
 
5. Załącznik nr 3: wzór formularza oferty
 
6. Załącznik nr 4: formularz dostaw
 
7. Załącznik nr 5: Oświadczenie art.22, art.24
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2013-10-09 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
4617/2013 Data publikacji: 26.09.2013.

1. Dostawa leków oraz środków farmaceutycznych

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 11.10.2013r.

3. Załącznik nr 1: Formularz cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 28.10.2013r.

4. Załącznik nr 2: Projekt umowy

5. Załącznik nr 3: Wzór oferty

6. Załącznik nr 4: Formularz dostaw

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie

8. Załącznik nr 6: Wzór umowy dzierżawy parownika

9. Zapytanie

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PO MODYFIKACJI z dnia 09.10.2013r.

11. Zapytanie 2

12. Zapytanie 3

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 z dnia 18.10.2013r.

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 z dnia 18.10.2013r.

15. Rozstrzygnięcie

16. Sprostowanie rozstrzygnięcia

Data otwarcia ofert: 2013-11-05 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio