Przetargi
Ogłoszenia
> Przetargi
Podkategorie Rodzaj
2018
Aktualne przetargi (3) Rozstrzygnięte przetargi (22) Unieważnione przetargi (7) 
2017
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (5) 
2016
Rozstrzygnięte przetargi (22) Unieważnione przetargi (3) 
2015
Rozstrzygnięte przetargi (32) Unieważnione przetargi (4) 
2014
Rozstrzygnięte przetargi (34) Unieważnione przetargi (5) 
2013
Rozstrzygnięte przetargi (44) Unieważnione przetargi (3) 
2012
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (6) 
Pozycje :: 81 - 90 z 262 Strona 9 z 27
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
3575/2016 Data publikacji: 12.09.2016.

1. Dostawa aparatu ultrasonograficznego

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 16.09.2016r.

4. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 5: Projekt umowy

8. Załącznik nr 6: Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7: Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

10. Załącznik nr 8: Formularz asortymentowo-cenowy

11. Załącznik nr 9: Oświadczenie o przynalezności Wykonawcy do grupy kapitałowej

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Zapytanie

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-09-20 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Unieważnione przetargi : 2016
3345/2016 Data publikacji: 29.08.2016.

1. Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bloku operacyjnego (zwanym dalej SZBO) oraz Systemu Zarządzania Budynkiem (zwanym dalej BMS) w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki 24 w Ełku.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 19.09.2016

3. Załącznik nr 1: Formularz oferty

4. Załącznik nr 2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamowienia

8. Załącznik nr 6: Projekt umowy

9. Załącznik nr 7: Zobowiązanie podmiotów trzecich

10. Załącznik nr 8: Wykaz robót

11. Załącznik nr 9: (Infrastruktura BMS , Parametry techniczne BMS, Parametry techniczne komputera panelowego SZBO, Parametry techniczne monitora SZBO, Parametry techniczne SZBO, Schemat OZE BMS, Schemat rozdzielni SN BMS, Zestawienie sprzętu i we-wy SZBO). - PO MODYFIKACJI z dnia 19.09.2016

12. Zmiana terminu otwarcia ofert

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

15. Zapytanie

16. Zapytanie 2

17. Zapytanie 3

18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

19. Unieważnienie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2016-09-27 10:30:00
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
3401/2016 Data publikacji: 26.07.2016.

1. Przetarg nieograniczony na dostawę leków

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1: Formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: Projekt umowy

5. Załącznik nr 3: Wzór formularza oferty

6. Załącznik nr 4: Formularz dostaw

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie art. 22, art. 24

8. Zapytania

9. Rozstrzygnięcie

10. Sprostowanie rozstrzygnięcia

Data otwarcia ofert: 2016-08-16 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
2874/2016 Data publikacji: 23.06.2016.

1. Przetarg nieograniczony na obsługę serwisową oraz bieżące naprawy sprzętu endoskopowego i laparoskopowego

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 30.06.2016r.

5. Załącznik nr 3: wzór formularza oferty

6. Załącznik nr 4: formularz usług

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie art. 22, art. 24

8. Zapytanie

9. Zapytanie 2

10. Zapytanie 3

11. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-07-05 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
Unieważnione przetargi : 2016
2619/2016 Data publikacji: 14.06.2016.

1. Przetarg nieograniczony na obsługę serwisową oraz bieżące naprawy sprzętu endoskopowego i laparoskopowego

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dn. 20.06.2016 r.

3. Załącznik nr 1: formularz cenowy PO MODYFIKACJI z dn. 20.06.2016 r.

4. Załącznik nr 2 projekt umowy

5. Załącznik nr 3: wzór formularza oferty

6. Załącznik nr 4: formularz usług

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie art. 22, art. 24

8. Zapytanie 1

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2016-06-22 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
2440/2016 Data publikacji: 03.06.2016.

1. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 5.225.000 euro polegające na wymianie stolarki okiennej oraz oświetlania w Szpitalu „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o.o. w ramach projektu - „Wykorzystanie geotermii do przygotowania ciepłej wody użytkowej i czynnika chłodniczego do central wentylacyjnych w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 09.06.2016r.

4. Załącznik nr 2: Oświadczenia

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie bhp

6. Załącznik nr 4: Przedmiary PO MODYFIKACJI z dnia 09.06.2016r.

7. Załącznik nr 5: Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna PO MODYFIKACJI z dnia 09.06.2016r.

8. załącznik nr 6: Wzór formularza oferty

9. Załącznik nr 7: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

10. Załącznik nr 8: Wykaz robot budowlanych

11. Zapytanie

12. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-06-20 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
2266/2016 Data publikacji: 20.05.2016.

1. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1: Formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: Projekt umowy

5. Załącznik nr 3: Wzór oferty PO MODYFIKACJI z dn. 27.05.2016 r.

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie

7. Zapytania 1

8. Zapytania 2

9. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-06-01 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
1507/2016 Data publikacji: 08.04.2016.

1. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: Formularz cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 21.04.2016

4. Załącznik nr 2: Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 19.04.2016

4. Załącznik nr 3: Wzór oferty

5. Załącznik nr 4: Oświadczenie

6. Zapytanie

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

8. Zapytanie 2 PO MODYFIKACJI

9. Zapytanie 2 cd

10. Sprostowanie rozstrzygnięcia

11. Rozstrzygnięcie

 

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia na 25.04.2016 r.

Data otwarcia ofert: 2016-04-25 10:30:00
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
1178/2016 Data publikacji: 18.03.2016.

1. Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora przez okres 12 miesięcy na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1: umowa odczynniki PO MODYFIKACJI z dnia 24.03.2016r.

4. załącznik nr 2: oświadczenie

5. załącznik nr 3: umowa dzierżawy PO MODYFIKACJI z dnia 24.03.2016r.

6. załącznik nr 4: oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5: opis przedmiotu zamówienia + przewidywane ilości badań

8. Załącznik nr 6: formularz ofertowy

9. Zapytanie

10. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-03-30 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
1061/2016 Data publikacji: 10.03.2016.

1. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, szewnych i leków. Numer ogłoszenia: 54068

 
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2016-03-22 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio