Przetargi
Ogłoszenia
> Przetargi
Podkategorie Rodzaj
2018
Aktualne przetargi (3) Rozstrzygnięte przetargi (22) Unieważnione przetargi (7) 
2017
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (5) 
2016
Rozstrzygnięte przetargi (22) Unieważnione przetargi (3) 
2015
Rozstrzygnięte przetargi (32) Unieważnione przetargi (4) 
2014
Rozstrzygnięte przetargi (34) Unieważnione przetargi (5) 
2013
Rozstrzygnięte przetargi (44) Unieważnione przetargi (3) 
2012
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (6) 
Pozycje :: 71 - 80 z 262 Strona 8 z 27
Rozstrzygnięte przetargi : 2017
249/2017 Data publikacji: 27.01.2017.

1. Dostawa pasków do badania moczu wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy na potrzeby „ Pro-Medica”w Ełku Sp. z o.o

 
 
 
 
 
7. Załącznik nr 5a PO MODYFIKACJI z dnia 01.02.2017 i 5b PO MODYFIKACJI z dnia 01.02.2017– Projekt umów: paski do badania moczu i dzierżawa
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2017-02-03 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2017
266/2017 Data publikacji: 25.01.2017.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby „Pro Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie

13. Zapytanie 2

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

16. SPROSTOWANIE do rozstrzygnięcia grupa nr IV

Data otwarcia ofert: 2017-02-02 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2017
191/2017 Data publikacji: 12.01.2017.

1. Dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Pro-Medica”w Ełku Sp. z o.o

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 13.01.2017
 
 
 
 
 
7. Załącznik nr 5 - Projekt umów: 5a odczynniki PO MODYFIKACJI z dnia 17.01.2017 i 5b dzierżawa
 
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2017-01-20 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
5365/2016 Data publikacji: 06.12.2016.

1. Dostawa opatrunków i materiałów szewnych na potrzeby „Pro Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 12.12.2016r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Załącznik nr 10 – Wykaz dostarczonych próbek

13. Zapytanie

14. Zapytanie 2

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

17. Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

18. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-12-14 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
5244/2016 Data publikacji: 22.11.2016.

1. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zbiorcze zestawienie ofert

13. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-12-01 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
5000/2016 Data publikacji: 04.11.2016.

1. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby „Pro Medica” w Ełku Sp. z o. o.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data otwarcia ofert: 2016-11-14 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
4746/2016 Data publikacji: 24.10.2016.

1. Dostawa leków oraz środków farmaceutycznych

2. Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

4. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Wykonawcy

5. Załącznik nr 2: Formularz cenowy (wersja XLS)

6. Załącznik nr 3: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - w formacie XML

7. Załącznik nr 4: Projekt Umowy PO MODYFIKACJI z dnia 15.11.2016r.

8. Załącznik nr 4A: Projekt Umowy dzierżawy parownika

9. Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

10. Zapytanie

11. Zapytanie 2

12. Zapytanie 3

13. Instrukcja wypełniania JEDZ

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

16. Rozstrzygnięcie

17. Sprostowanie

Data otwarcia ofert: 2016-12-05 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
4398/2016 Data publikacji: 07.10.2016.

1. Dostawa echokardiografu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 5: Projekt umowy

8. Załącznik nr 6: Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7: Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

10. Załącznik nr 8: Formularz cenowy

11. Załącznik nr 9: Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-10-17 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
4241/2016 Data publikacji: 27.09.2016.

1. Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 5a: Projekt umowy

8. Załącznik nr 5b: Projekt umowy

9. Załącznik nr 5c: Projekt umowy

10. Załącznik nr 6: Wykaz wykonanych dostaw

11. Załącznik nr 7: Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

12. Załącznik nr 8: Formularz cenowy

13. Załącznik nr 9: Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

14. Zapytanie 1

15. Zapytanie 2

16. Zbiorcze zestawienie ofert

17. Rozstrzygnięcie

 

Data otwarcia ofert: 2016-10-07 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
4006/2016 Data publikacji: 15.09.2016.

1. Dostawa ręczników i papieru toaletowego lub worków foliowych

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Rozstrzygnięcie

 

Data otwarcia ofert: 2016-09-26 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio