Przetargi
Ogłoszenia
> Przetargi
Podkategorie Rodzaj
2018
Aktualne przetargi (2) Rozstrzygnięte przetargi (15) Unieważnione przetargi (2) 
2017
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (5) 
2016
Rozstrzygnięte przetargi (22) Unieważnione przetargi (3) 
2015
Rozstrzygnięte przetargi (32) Unieważnione przetargi (4) 
2014
Rozstrzygnięte przetargi (34) Unieważnione przetargi (5) 
2013
Rozstrzygnięte przetargi (44) Unieważnione przetargi (3) 
2012
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (6) 
Pozycje :: 61 - 70 z 249 Strona 7 z 25
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
5365/2016 Data publikacji: 06.12.2016.

1. Dostawa opatrunków i materiałów szewnych na potrzeby „Pro Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 12.12.2016r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Załącznik nr 10 – Wykaz dostarczonych próbek

13. Zapytanie

14. Zapytanie 2

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

17. Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

18. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-12-14 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
5244/2016 Data publikacji: 22.11.2016.

1. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zbiorcze zestawienie ofert

13. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-12-01 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
5000/2016 Data publikacji: 04.11.2016.

1. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby „Pro Medica” w Ełku Sp. z o. o.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data otwarcia ofert: 2016-11-14 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
4746/2016 Data publikacji: 24.10.2016.

1. Dostawa leków oraz środków farmaceutycznych

2. Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

4. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Wykonawcy

5. Załącznik nr 2: Formularz cenowy (wersja XLS)

6. Załącznik nr 3: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - w formacie XML

7. Załącznik nr 4: Projekt Umowy PO MODYFIKACJI z dnia 15.11.2016r.

8. Załącznik nr 4A: Projekt Umowy dzierżawy parownika

9. Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

10. Zapytanie

11. Zapytanie 2

12. Zapytanie 3

13. Instrukcja wypełniania JEDZ

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

16. Rozstrzygnięcie

17. Sprostowanie

Data otwarcia ofert: 2016-12-05 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
4398/2016 Data publikacji: 07.10.2016.

1. Dostawa echokardiografu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 5: Projekt umowy

8. Załącznik nr 6: Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7: Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

10. Załącznik nr 8: Formularz cenowy

11. Załącznik nr 9: Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-10-17 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
4241/2016 Data publikacji: 27.09.2016.

1. Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 5a: Projekt umowy

8. Załącznik nr 5b: Projekt umowy

9. Załącznik nr 5c: Projekt umowy

10. Załącznik nr 6: Wykaz wykonanych dostaw

11. Załącznik nr 7: Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

12. Załącznik nr 8: Formularz cenowy

13. Załącznik nr 9: Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

14. Zapytanie 1

15. Zapytanie 2

16. Zbiorcze zestawienie ofert

17. Rozstrzygnięcie

 

Data otwarcia ofert: 2016-10-07 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
4006/2016 Data publikacji: 15.09.2016.

1. Dostawa ręczników i papieru toaletowego lub worków foliowych

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Rozstrzygnięcie

 

Data otwarcia ofert: 2016-09-26 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
3575/2016 Data publikacji: 12.09.2016.

1. Dostawa aparatu ultrasonograficznego

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 16.09.2016r.

4. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 5: Projekt umowy

8. Załącznik nr 6: Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7: Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

10. Załącznik nr 8: Formularz asortymentowo-cenowy

11. Załącznik nr 9: Oświadczenie o przynalezności Wykonawcy do grupy kapitałowej

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Zapytanie

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2016-09-20 10:30:00
Kontakt: 87 6209593
Unieważnione przetargi : 2016
3345/2016 Data publikacji: 29.08.2016.

1. Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie zintegrowanego systemu bloku operacyjnego (zwanym dalej SZBO) oraz Systemu Zarządzania Budynkiem (zwanym dalej BMS) w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki 24 w Ełku.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 19.09.2016

3. Załącznik nr 1: Formularz oferty

4. Załącznik nr 2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania

5. Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamowienia

8. Załącznik nr 6: Projekt umowy

9. Załącznik nr 7: Zobowiązanie podmiotów trzecich

10. Załącznik nr 8: Wykaz robót

11. Załącznik nr 9: (Infrastruktura BMS , Parametry techniczne BMS, Parametry techniczne komputera panelowego SZBO, Parametry techniczne monitora SZBO, Parametry techniczne SZBO, Schemat OZE BMS, Schemat rozdzielni SN BMS, Zestawienie sprzętu i we-wy SZBO). - PO MODYFIKACJI z dnia 19.09.2016

12. Zmiana terminu otwarcia ofert

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

15. Zapytanie

16. Zapytanie 2

17. Zapytanie 3

18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

19. Unieważnienie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2016-09-27 10:30:00
Rozstrzygnięte przetargi : 2016
3401/2016 Data publikacji: 26.07.2016.

1. Przetarg nieograniczony na dostawę leków

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1: Formularz cenowy

4. Załącznik nr 2: Projekt umowy

5. Załącznik nr 3: Wzór formularza oferty

6. Załącznik nr 4: Formularz dostaw

7. Załącznik nr 5: Oświadczenie art. 22, art. 24

8. Zapytania

9. Rozstrzygnięcie

10. Sprostowanie rozstrzygnięcia

Data otwarcia ofert: 2016-08-16 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio