Przetargi
Ogłoszenia
> Przetargi
Podkategorie Rodzaj
2018
Aktualne przetargi (2) Rozstrzygnięte przetargi (15) Unieważnione przetargi (2) 
2017
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (5) 
2016
Rozstrzygnięte przetargi (22) Unieważnione przetargi (3) 
2015
Rozstrzygnięte przetargi (32) Unieważnione przetargi (4) 
2014
Rozstrzygnięte przetargi (34) Unieważnione przetargi (5) 
2013
Rozstrzygnięte przetargi (44) Unieważnione przetargi (3) 
2012
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (6) 
Pozycje :: 11 - 20 z 249 Strona 2 z 25
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
1188/2018 Data publikacji: 09.03.2018.

1. Świadczenie usług w zakresie kompleksowego prania bielizny szpitalnej oraz odzieży roboczej i ochronnej wraz z transportem na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 12.03.2018r.

3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

6. Załącznik nr 4 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 12.03.2018r.

7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług wykonanych;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania usług;

10. Załącznik nr 8 – Wykaz środków transportu;

11. Załącznik nr 9 – Wykaz preparatów z oświadczeniem Wykonawcy;

12. Załącznik nr 10 – Oświadczenie – badania mikrobiologiczne;

13. Załącznik nr 11 – Oświadczenie – bariera higieniczna.

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2018-03-16 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
1187/2018 Data publikacji: 08.03.2018.

1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz sprzętu komputerowego na okres 12 miesięcy na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp.zo.o

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowo-cenowy;

9. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

10. Zbiorcze zestawienie ofert

11. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2018-03-16 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Unieważnione przetargi : 2018
1065/2018 Data publikacji: 08.03.2018.

1. Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Szpitala przy ul. Baranki 24 w Ełku zlokalizowanym w BLOKU „ B” 1 PIĘTRO – z przeznaczeniem na Blok Porodowy. w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 27.03.2018r.

3. Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU);

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty; PO MODYFIKACJI z dnia 27.03.2018r.

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 27.03.2018r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych robót budowlanych;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania robót;

10. Załącznik nr 8 – Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Załącznik nr 10 – Oświadczenie BHP;

13. Załącznik nr 11 – Oświadczenie Klauzula Społeczna.

14. Rzut I piętra nr 1, rzut I piętra nr 2

15. Zapytanie

16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17. Unieważnienie

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert na 09.04.2018r.

 

Data otwarcia ofert: 2018-04-09 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
943/2018 Data publikacji: 27.02.2018.

1. Dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych na potrzeby „Pro- Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 05.03.2018r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 05.03.2018r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16. Zapytanie 4

17. Zbiorcze zestawienie ofert

18. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2018-03-08 10:00:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
902/2018 Data publikacji: 27.02.2018.

1. Dostawa odczynników do badania osadu moczu oraz odczynników do oznaczania lamblii, kalprotektyny,krwi utajonej w kale i narkotyków w moczu na okres 36

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 05.03.2018r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 05.03.2018r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

15. Zapytanie 4

16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17. Zapytanie 5

18. Zbiorcze zestawienie ofert

19. Rozstrzygnięcie

 

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert na 08.03.2018r.

Data otwarcia ofert: 2018-03-07 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
820/2018 Data publikacji: 16.02.2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2018-02-28 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
311/2018 Data publikacji: 25.01.2018.
 
 
3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji z dnia 02.02.2018r.
 
 
 
6. Załącznik nr 4 – Szkodowość - po modyfikacji z dnia 02.02.2018r.
 
7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy - po modyfikacji z dnia 02.02.2018r.
 
 
 
UWAGA ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT NA 07.02.2018r.
 
Data otwarcia ofert: 2018-02-07 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
160/2018 Data publikacji: 15.01.2018.
 
 
 
 
 
 
7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dn. 22.01.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!
Data otwarcia ofert: 2018-01-29 10:30:00
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
22/2018 Data publikacji: 04.01.2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Zapytanie 1 PO MODYFIKACJI z dn. 10.01.2018
 
 
 
 
 
 
UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!
Data otwarcia ofert: 2018-01-12 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2017
6214/2017 Data publikacji: 19.12.2017.

1. Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Szpitala przy ul. Baranki 24 w Ełku zlokalizowanym w Bloku 1 B poziom I piętro – z przeznaczeniem na pododdział ginekologiczny.

2. Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa, Przedmiary (Opis Przedmiotu Zamówienia);

3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

6. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

7. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych robót budowlanych;

8. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania robót;

9. Załącznik nr 8 – Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia;

10.Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

11. Załącznik nr 10 – Oświadczenie BHP;

12. Załącznik nr 11 – Oświadczenie Klauzula Społeczna.

13. Załącznik nr 12 - Przedmiar

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15. Zapytanie 1

16. Zbiorcze zestawienie ofert

17. Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2018-01-12 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio