Przetargi
Ogłoszenia
> Przetargi
Podkategorie Rodzaj
2018
Aktualne przetargi (3) Rozstrzygnięte przetargi (22) Unieważnione przetargi (7) 
2017
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (5) 
2016
Rozstrzygnięte przetargi (22) Unieważnione przetargi (3) 
2015
Rozstrzygnięte przetargi (32) Unieważnione przetargi (4) 
2014
Rozstrzygnięte przetargi (34) Unieważnione przetargi (5) 
2013
Rozstrzygnięte przetargi (44) Unieważnione przetargi (3) 
2012
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (6) 
Pozycje :: 11 - 20 z 262 Strona 2 z 27
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
4527/2018 Data publikacji: 10.10.2018.

1. Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 26.10.2018r.

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 25.10.2018r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 29.10.2018r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Zapytanie PO MODYFIKACJI z dnia 26.10.2018r.

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

UWAGA zmiana terminu otwarcia ofert na 31.10.2018r.

Data otwarcia ofert: 2018-10-31 10:00:00
Kontakt: 87 6219650
Unieważnione przetargi : 2018
4361/2018 Data publikacji: 02.10.2018.

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI w dn. 09.10.2018 r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie nr 1

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2018-10-15 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
3310/2018 Data publikacji: 27.09.2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!
Data otwarcia ofert: 2018-10-10 10:30:00
Kontakt: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
3860/2018 Data publikacji: 24.08.2018.
1. Dostawa odczynników do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą 2 analizatorów na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2018-08-31 10:30:00
Kontakt: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
3485/2018 Data publikacji: 22.08.2018.

1. Dostawa leków oraz środków farmaceutycznych do Apteki na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI nr 2 w dn. 25.09.2018

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI w dn. 11.09.2018

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy PO MODYFIKACJI w dn. 02.10.2018

5. Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI nr 2 w dn. 25.09.2018

8. Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Zapytanie nr 1

11. Zapytanie nr 2

12. Zapytanie nr 3

13. Zapytanie nr 4

14. Zapytanie nr 5

15. Zapytanie nr 6

16. Zbiorcze zestawienie ofert

17. Rozstrzygnięcie

Nowa umowa będzie zawarta w dniu 03.12.2018r. i obowiązywać będzie od 16.12.2018r. do 15.12.2019r.

18. Unieważnienie czynności badania, oceny i wyboru oferty w zakresie Pakietu Nr 1 3485-2018

19. Ponowne rozstrzygnięcie w zakresie Pakietu Nr 1

Data otwarcia ofert: 2018-10-04 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Unieważnione przetargi : 2018
3064/2018 Data publikacji: 14.08.2018.
 
 
 
 
 
 
7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dn. 20.08.2018 r.
 
 
 
10. Załącznik nr 8 – Formularz cenowy PO MODYFIKACJI z dn. 21.08.2018 r.
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2018-08-24 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
2770/2018 Data publikacji: 25.06.2018.

1. Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 03.07.2018 r.

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI z dn. 05.07.2018 r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dn. 04.07.2018 r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dn. 29.06.2018 r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

15. Zmiana terminu otwarcia ofert

16. Zapytanie 4

17. Zapytanie 5

18. Zapytanie 6

19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20. Zapytanie 7

21. Zbiorcze zestawienie ofert

22. Rozstrzygnięcie

23. Unieważnienie czynności odrzucenia oferty, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

24. Rozstrzygnięcie ponowne

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2018-07-11 10:00:00
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
1797/2018 Data publikacji: 11.06.2018.

1. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz obłożeń operacyjnych na potrzeby "Pro-Medica" wEłk Sp. z o.o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 04.07.2018 r.

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 11.07.2018 r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 02.07.2018 r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

11. Zapytanie nr 1

12. Zapytanie nr 2

13. Zapytanie nr 3

14. Zapytanie nr 4

15. Zapytanie nr 5

16. Zapytanie nr 6

17. Zapytanie nr 7

18. Oświadczenie - informacja o środkach komunikacji elektroniczne

19. Zapytanie nr 8

20. Zapytanie nr 9

21. Zapytanie nr 10

22. Zbiorcze zestawienie ofert

23. Korekta do zbiorczego zestawienia ofert

24. Zestawienie dodatkowych ofert

25. Rozstrzygnięcie

26. Unieważnienie rozstrzygnięcia w zakresie pakietu nr 58

27. Rozstrzygnięcie w zakresie pakietu 58

Data otwarcia ofert: 2018-07-25 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
2046/2018 Data publikacji: 22.05.2018.

1. "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.: Dostawę artykułów biurowych na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2018-06-04 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
1977/2018 Data publikacji: 30.04.2018.

1. Sukcesywne dostawy odzieży i obuwia roboczego na potrzeby „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; PO MODYFIKACJI z dnia 11.05.2018r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 11.05.2018r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Załącznik nr 10 – Formularz oceny jakości;

13. Zapytanie

14. Zapytanie 2

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16. Zbiorcze zestawienie ofert

17. Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT na 22.05.2018r.

Data otwarcia ofert: 2018-05-22 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio