Przetargi
Ogłoszenia
> Przetargi
Podkategorie Rodzaj
2019
Aktualne przetargi (1) 
2018
Aktualne przetargi (1) Rozstrzygnięte przetargi (23) Unieważnione przetargi (8) 
2017
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (5) 
2016
Rozstrzygnięte przetargi (22) Unieważnione przetargi (3) 
2015
Rozstrzygnięte przetargi (32) Unieważnione przetargi (4) 
2014
Rozstrzygnięte przetargi (34) Unieważnione przetargi (5) 
2013
Rozstrzygnięte przetargi (44) Unieważnione przetargi (3) 
2012
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (6) 
Pozycje :: 1 - 10 z 263 Strona 1 z 27
Aktualne przetargi : 2019
34/2019 Data publikacji: 09.01.2019.

1. Dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora przez okres do 28.02.2021 r. na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 14.01.2019r.

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

10. Załącznik nr 8 - Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 14.01.2019r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie

13. Zapytanie 2

14. Ogłoszenie o zmianie terminu ogłoszenia

15. Zbiorcze zestawienie ofert

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2019-01-21 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Unieważnione przetargi : 2018
5621/2018 Data publikacji: 10.12.2018.

1. Dostawa respiratora dla noworodków na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

10. Załącznik nr 8 - Formularz asortymentowo-cenowy

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie nr 1

13. Zapytanie nr 2

14. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2018-12-21 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
5495/2018 Data publikacji: 03.12.2018.

1. Dostawa leków, materiałów szewnych i opatrunkowych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

12. Zapytanie nr 1

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2018-12-11 09:30:00
Kontakt: 87 6219650
Aktualne przetargi : 2018
5458/2018 Data publikacji: 29.11.2018.

1. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu.

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług.

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zbiorcze zestawienie ofert

Data otwarcia ofert: 2018-12-06 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
5108/2018 Data publikacji: 29.11.2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!
Data otwarcia ofert: 2018-12-11 12:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2018
5321/2018 Data publikacji: 29.11.2018.

1. Ubezpieczenie mienia "Pro-Medica" w Ełku Spólka z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - Program ubezpieczenia.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu.

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz pojazdów, wykaz sprzętu medycznego, wykaz budynków informacja przebiegu szkód majątkowych i komunikacyjnych PO MODYFIKACJI z dn. 07.12.2018 r.

9. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

10. Załącznik nr 8 - Wykaz sprzętu elektronicznego

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Zapytanie nr 1

13. Załącznik do zapytania nr 1

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2018-12-11 11:30:00
Kontakt: 87 6219650
Unieważnione przetargi : 2018
5278/2018 Data publikacji: 21.11.2018.

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dn. 23.11.2018

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2018-11-28 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Unieważnione przetargi : 2018
4851/2018 Data publikacji: 07.11.2018.

1. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy

11. Zbiorcze zestawienie ofert

12. Unieważnienie

 

Data otwarcia ofert: 2018-11-15 10:00:00
Kontakt: 87 6219650
Unieważnione przetargi : 2018
5024/2018 Data publikacji: 07.11.2018.

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zbiorcze zestawienie ofert

13. unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2018-11-14 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Unieważnione przetargi : 2018
4722/2018 Data publikacji: 25.10.2018.

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo-cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Unieważnienie

Data otwarcia ofert: 2018-11-02 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio