Przetargi
Ogłoszenia
> Przetargi
Podkategorie Rodzaj
2020
Aktualne przetargi (3) Rozstrzygnięte przetargi (12) 
2019
Rozstrzygnięte przetargi (33) Unieważnione przetargi (4) 
2018
Rozstrzygnięte przetargi (24) Unieważnione przetargi (8) 
2017
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (5) 
2016
Rozstrzygnięte przetargi (22) Unieważnione przetargi (3) 
2015
Rozstrzygnięte przetargi (32) Unieważnione przetargi (4) 
2014
Rozstrzygnięte przetargi (34) Unieważnione przetargi (5) 
2013
Rozstrzygnięte przetargi (44) Unieważnione przetargi (3) 
2012
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (6) 
Pozycje :: 1 - 10 z 314 Strona 1 z 32
Aktualne przetargi : 2020
2653/2020 Data publikacji: 18.09.2020.

1. Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup środków ochrony indywidualnej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020"

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 – Projekt umowy

5. Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie (Podstawy wykluczenia) art. 25 ust. 1 pkt 15 i 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8

8. Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny – dokument elektroniczny

9. Załącznik nr 7 – Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD

Data otwarcia ofert: 2020-10-26 09:00:00
Kontakt: 876219650
Aktualne przetargi : 2020
2821/2020 Data publikacji: 15.09.2020.

1. Dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020"

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 – Projekt umowy

5. Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie (Podstawy wykluczenia) art. 25 ust. 1 pkt 15 i 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8

8. Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny – dokument elektroniczny

9. Załącznik nr 7 – Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD

Data otwarcia ofert: 2020-10-21 09:00:00
Kontakt: 48 87 62 19 650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
2193/2020 Data publikacji: 09.07.2020.

1. Dostawa leków, środków farmaceutycznych, opatrunków i szwów do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy (.xls) PO MODYFIKACJI z dnia 10.07.2020r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 10.07.2020r.

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

9. Zapytanie 1

10. Zapytanie 2

11. Zapytanie 2 - sprostowanie

12. Zapytanie 3

13. Zapytanie 4 i 5

14. Zapytanie 6

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

17. Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie 2

18. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2020-07-17 10:00:00
Kontakt: 48 87 62 19 650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
1986/2020 Data publikacji: 07.07.2020.

1. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 16.07.2020r.

3. Załącznik Nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu.

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

9. Załącznik nr 7 – Parametry graniczne PO MODYFIKACJI z dnia 16.07.2020r.

10. Zapytanie 1

11. Zapytanie 2

12. Zapytanie 3

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

16. Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT na 23.07.2020r.

Data otwarcia ofert: 2020-07-23 10:00:00
Kontakt: 48 87 62 19 650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
1787/2020 Data publikacji: 17.06.2020.

1. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

2. Załącznik Nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu.

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.

6. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

8. Zbiorcze zestawienie ofert

9. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2020-06-26 10:00:00
Kontakt: 48 87 62 19 650
Aktualne przetargi : 2020
1226/2020 Data publikacji: 12.06.2020.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

 

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem:

https://promedica-elk.ezamawiajacy.pl/pn/promedica-elk/demand/notice/public/15052/details

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Data otwarcia ofert: 2020-07-22 09:00:00
Kontakt: +48 87 62 19 650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
1682/2020 Data publikacji: 25.05.2020.

1. Dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI w dn. 26.05.2020 r.

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

9. Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw

10. Załącznik nr 8 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

11. Załącznik nr 9 – Parametry graniczne

12. Zapytania

13. Załącznik do zapytań

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2020-06-04 10:00:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
1369/2020 Data publikacji: 29.04.2020.

1. Dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz pasków do badania moczu wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI w dn. 07-05-2020 r.

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI w dn. 07-05-2020 r.

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

9. Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw

10. Załącznik nr 8 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

11. Załącznik nr 9 – Parametry graniczne

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Zapytanie 1

14. Zapytanie 1 - załącznik do pytania 36

15. Zapytanie 2

16. Zapytanie 3

17. Zbiorcze zestawienie ofert

18. Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

19. Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2020-05-12 10:00:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
620/2020 Data publikacji: 31.03.2020.

1. Dostawa akcesoriów do generatora do cięcia i koagulacji tkanek miękkich opartych na technologii noża ultradźwiękowego wraz z dzierżawą generatora i 2 przetworników na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

9. Zapytanie nr 1

10.Zapytanie nr 1 - sprostowanie

11.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Zbiorcze zestawienie ofert

13. Rozstrzygnięcie

 
Data otwarcia ofert: 2020-04-14 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
980/2020 Data publikacji: 24.03.2020.

1. Świadczenie usług w zakresie kompleksowego prania bielizny szpitalnej oraz odzieży roboczej i ochronnej wraz z transportem na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

6. Załącznik nr 4 – Projekt umowy;

7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług wykonanych;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania usług;

10. Załącznik nr 8 – Wykaz środków transportu;

11. Załącznik nr 9 – Wykaz preparatów z oświadczeniem Wykonawcy;

12. Załącznik nr 10 – Oświadczenie – badania mikrobiologiczne;

13. Załącznik nr 11 – Oświadczenie – bariera higieniczna.

14. Zapytanie

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

17. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2020-04-03 11:30:00
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio