Przetargi
Ogłoszenia
> Przetargi
Podkategorie Rodzaj
2021
Aktualne przetargi (4) 
2020
Rozstrzygnięte przetargi (28) Unieważnione przetargi (1) 
2019
Rozstrzygnięte przetargi (33) Unieważnione przetargi (4) 
2018
Rozstrzygnięte przetargi (24) Unieważnione przetargi (8) 
2017
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (5) 
2016
Rozstrzygnięte przetargi (22) Unieważnione przetargi (3) 
2015
Rozstrzygnięte przetargi (32) Unieważnione przetargi (4) 
2014
Rozstrzygnięte przetargi (34) Unieważnione przetargi (5) 
2013
Rozstrzygnięte przetargi (44) Unieważnione przetargi (3) 
2012
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (6) 
Pozycje :: 1 - 10 z 332 Strona 1 z 34
Aktualne przetargi : 2021
721/2021 Data publikacji: 08.03.2021.

Dostawa pieluchomajtek na potrzeby ,,Pro-Medica'' w Ełku Sp. z o.o.

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem:

 

https://promedica-elk.ezamawiajacy.pl/pn/promedica-elk/demand/notice/public/24028/details

Data otwarcia ofert: 2021-03-17 08:30:00
Aktualne przetargi : 2021
1179/2021 Data publikacji: 05.03.2021.

Dostawa szybkich testów kasetkowych do wykrywania antygenu SARS-Cov-2 na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem:

 

https://promedica-elk.ezamawiajacy.pl/pn/promedica-elk/demand/notice/public/23985/details

Data otwarcia ofert: 2021-03-15 10:00:00
Aktualne przetargi : 2021
652/2021 Data publikacji: 11.02.2021.

Dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby ,,Pro-Medica'' w Ełku Sp. z o.o.

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem:

https://promedica-elk.ezamawiajacy.pl/pn/promedica-elk/demand/notice/public/22939/details

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 

 

Data otwarcia ofert: 2021-02-24 10:00:00
Aktualne przetargi : 2021
232/2021 Data publikacji: 26.01.2021.

Dostawa leków i środków farmaceutycznych do Apteki Szpitalnej na potrzeby ,,Pro-Medica'' w Ełku Sp. z o.o.

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem:


https://promedica-elk.ezamawiajacy.pl/pn/promedica-elk/demand/notice/public/22385/details

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Data otwarcia ofert: 2021-03-01 09:00:00
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
5306/2020 Data publikacji: 30.12.2020.

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pożaru wraz z podłączeniem istniejących klap przeciwpożarowych w bloku 1C oraz montażu i podłączeniu nowej centrali alarmowej i konsoli sterującej w budynku Szpitala ,,Pro-Medica'' w Ełku Sp. z o.o. przy ul. Baranki 24 w Ełku

Specyfikacja Modyfikacja Nr 1 z dn. 15.01.2021 r.

Załącznik nr 1 - Załącznik nr 1 do SIWZ-Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

Załącznik nr 8 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamowienia

Załącznik nr 9 - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 10 - Oświadczenie Klauzula Społeczna

Zapytanie 1

UWAGA! Zawiadomienie o wizji lokalnej pomieszczeń

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Protokół z wizji lokalnej

Zbiorcze zestawienie ofert

Rozstrzygnięcie

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT

Data otwarcia ofert: 2021-01-21 09:00:00
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
5477/2020 Data publikacji: 30.12.2020.

Dostawa odczynników do serologii, barwników i paneli alergicznych wraz z dzierżawą na okres 24 miesięcy na potrzeby ,,Pro-Medica'' w Ełku Sp. z o.o.

Specyfikacja

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 - Formularz asortymentowo-cenowy

Zapytanie nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert SPROSTOWANIE

Rozstrzygnięcie SPROSTOWANIE

Rozstrzygnięcie Pakietu 4

Data otwarcia ofert: 2021-01-08 09:30:00
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
5234/2020 Data publikacji: 10.12.2020.

Dostawa opatrunków i materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

Specyfikacja Po Modyfikacji nr 1 z dn. 17.12.2020 r.

Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy;

Załącznik nr 2 – Formularz oferty Po Modyfikacji nr 1 z dn. 17.12.2020 r.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziałuw postępowaniu;

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny – dokument elektroniczny

Zapytanie nr 2

Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 3

Zapytanie nr 4

Zapytanie nr 5

Zapytanie nr 6

Zapytanie nr 7

Zapytanie nr 8

Zapytanie nr 9

Zapytanie nr 10

Zapytanie nr 11

Zapytanie nr 12

Zapytanie nr 2 sprostowanie

Zapytanie nr 10 sprostowanie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert SPROSTOWANIE

Rozstrzygnięcie Pakietów 10,11,12,13,14,17,18,19,20,21

Rozstrzygnięcie Pakietów 1,2,4,5,6,8,16

 

Rozstrzygnięcie pakietówUWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!

 

 

Data otwarcia ofert: 2020-12-22 09:30:00
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
4022/2020 Data publikacji: 19.11.2020.

1. Dostawa leków i środków farmaceutycznych do Apteki Szpitalnej na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp (warunki udziału w postępowaniu)

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia)

7. Załącznik nr 5 - Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

9. Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny - dokument elektroniczny

10. Zapytanie nr 1

11. Zapytanie nr 2

12. Zapytanie nr 3

13. Zapytanie nr 4

14. Zapytanie nr 5

15. Zapytanie nr 6

16. Zbiorcze zestawienie ofert

17. Rozstrzygnięcie pakiety 2,3

18. Rozstrzygnięcie pakiety 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

19. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

20. Rozstrzygnięcie pakiet 14

Data otwarcia ofert: 2020-11-30 09:00:00
Kontakt: 876219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
3413/2020 Data publikacji: 13.11.2020.

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.”

Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dn. 19.11.2020 r.

Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dn. 19.11.2020 r.

Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziałuw postępowaniu;

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dn. 19.11.2020 r.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny – dokument elektroniczny

Załącznik nr 8 – Wykaz usług

Załącznik nr 9 – Wykaz instalacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Zbiorcze zestawienie ofert

Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2020-11-27 09:00:00
Kontakt: 876219650
Unieważnione przetargi : 2020
3903/2020 Data publikacji: 10.11.2020.

Dostawa testów do diagnostyki Sars-CoV-2 metodą PCR na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.”

Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 17.11.2020.

Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy;

Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny – dokument elektroniczny

Zapytanie 1

Zapytanie 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapytanie 3

Zapytanie 4

Zbiorcze zestawienie ofert

Unieważnienie postępowania

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 20.11.2020r. godz. 09.00

Data otwarcia ofert: 2020-11-20 09:00:00
Kontakt: 876219650
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio