Przetargi
Ogłoszenia
> Przetargi
Podkategorie Rodzaj
2020
Aktualne przetargi (6) Rozstrzygnięte przetargi (20) 
2019
Rozstrzygnięte przetargi (33) Unieważnione przetargi (4) 
2018
Rozstrzygnięte przetargi (24) Unieważnione przetargi (8) 
2017
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (5) 
2016
Rozstrzygnięte przetargi (22) Unieważnione przetargi (3) 
2015
Rozstrzygnięte przetargi (32) Unieważnione przetargi (4) 
2014
Rozstrzygnięte przetargi (34) Unieważnione przetargi (5) 
2013
Rozstrzygnięte przetargi (44) Unieważnione przetargi (3) 
2012
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (6) 
Pozycje :: 1 - 10 z 325 Strona 1 z 33
Aktualne przetargi : 2020
4022/2020 Data publikacji: 19.11.2020.

1. Dostawa leków i środków farmaceutycznych do Apteki Szpitalnej na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp (warunki udziału w postępowaniu)

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia)

7. Załącznik nr 5 - Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

9. Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny - dokument elektroniczny

10. Zapytanie nr 1

11. Zapytanie nr 2

12. Zapytanie nr 3

13. Zapytanie nr 4

14. Zapytanie nr 5

15. Zapytanie nr 6

Data otwarcia ofert: 2020-11-30 09:00:00
Kontakt: 876219650
Aktualne przetargi : 2020
3413/2020 Data publikacji: 13.11.2020.

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.”

Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dn. 19.11.2020 r.

Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dn. 19.11.2020 r.

Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziałuw postępowaniu;

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dn. 19.11.2020 r.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny – dokument elektroniczny

Załącznik nr 8 – Wykaz usług

Załącznik nr 9 – Wykaz instalacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Zbiorcze zestawienie ofert

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2020-11-27 09:00:00
Kontakt: 876219650
Aktualne przetargi : 2020
3903/2020 Data publikacji: 10.11.2020.

Dostawa testów do diagnostyki Sars-CoV-2 metodą PCR na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.”

Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 17.11.2020.

Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy;

Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny – dokument elektroniczny

Zapytanie 1

Zapytanie 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapytanie 3

Zapytanie 4

Zbiorcze zestawienie ofert

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 20.11.2020r. godz. 09.00

Data otwarcia ofert: 2020-11-20 09:00:00
Kontakt: 876219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
3781/2020 Data publikacji: 06.11.2020.

1. Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup środków ochrony indywidualnej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1(1) do SIWZ – tj. Formularz asortymentowo cenowy – Myjnia do mycia butów; PO MODYFIKACJI z dnia 10.11.2020

4. Załącznik nr 1(2) do SIWZ – tj. Formularz asortymentowo cenowy – Stetoskopy

5. Załącznik nr 1(3) do SIWZ – tj. Formularz asortymentowo cenowy – Wideolaryngoskop wraz z wyposażeniem

6. Załącznik nr 2 – Formularz oferty; PO MODYFIKACJI z dnia 09.11.2020

7. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

8. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

9. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

10. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

11. Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny – dokument elektroniczny

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

15. Zapytanie 4

16. Zapytanie 5

17. Zapytanie 6

18. Zapytanie 4 - sprostowanie

19. Zapytanie 7

20. Zapytanie 8 - sprostowanie

21. Zbiorcze zestawienie ofert

22. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2020-11-17 09:00:00
Kontakt: 876219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
3815/2020 Data publikacji: 04.11.2020.

1. Dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020"

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załącznik nr 1(1) – Formularz Asortymentowo-Cenowy – Aparat przewoźny RTG

4. Załącznik nr 1(2) – Formularz Asortymentowo-Cenowy – Inkubator typ II

5. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp (Warunki udziału w postępowaniu)

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp (Przesłanki wykluczenia)

7. Załącznik nr 5 - Projekt umowy

7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny – dokument elektroniczny

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10. Zapytanie 1

11. Zapytanie 2

12. Zapytanie 3

13. Zapytanie 4

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie SPROSTOWANIE

Data otwarcia ofert: 2020-11-13 09:00:00
Kontakt: 876219650
Aktualne przetargi : 2020
3551/2020 Data publikacji: 29.10.2020.

1. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.”

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 04.11.2020r.

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 05.11.2020r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 04.11.2020r.

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

9. Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny – dokument elektroniczny

10. Zapytanie nr 1

11. Zapytanie nr 2

12. Zapytanie nr 3

13. Zapytanie nr 6

14. Zapytanie nr 7

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16. Zapytanie nr 12

17. Zapytanie nr 14

18. Zapytanie nr 5 - SPROSTOWANIE

19. Zapytanie nr 8

20. Zapytanie nr 11

21. Zapytanie nr 16

22. Zapytanie nr 18

23. Zapytanie nr 19

24. Zapytanie nr 21

25. Zapytanie nr 9

26. Zapytanie nr 4

27. Zapytanie nr 10

28. Zapytanie nr 17

29. Zapytanie nr 10

30. Zapytanie nr 15

31. Zapytanie nr 13

32. Zapytanie nr 20 - SPROSTOWANIE

33. Zapytanie nr 22

34. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

35. Informacja z otwarcia ofert

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 10.11.2020r. godz. 08:30

Data otwarcia ofert: 2020-11-10 08:30:00
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
3280/2020 Data publikacji: 13.10.2020.

1. Dostawa rękawic diagnostycznych na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 19.10.2020r.

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

9. Zapytanie 1

10. Zapytanie 2

11. Zapytanie 3

12. Zapytanie 4

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT na 23.10.2020r. godz. 11:00

Data otwarcia ofert: 2020-10-23 11:00:00
Kontakt: 876219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
3298/2020 Data publikacji: 12.10.2020.

1. Dostawę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz sprzętu komputerowego na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

9. Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny – dokument elektroniczny

10. Załącznik nr 8 – Parametry SWITCH

11. Zbiorcze zestawienie ofert

12. Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

13. Unieważnienie pakiety 2,3,4,7,8,9,10,11

14. Rozstrzygnięcie

15. Sprostowanie rozstrzygnięcia

Data otwarcia ofert: 2020-10-22 09:00:00
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
1904/2020 Data publikacji: 01.10.2020.

1. Dostawa profesjonalnych środków chemicznych do utrzymania czystości (superkoncentratów) wraz z dzierżawą urządzeń oraz worków foliowych na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.”

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 06.10.2020r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;PO MODYFIKACJI z dnia 07.10.2020r.

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

9. Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny – dokument elektroniczny

10. Zapytanie nr 1

11. Zapytanie nr 2

12. Zapytanie nr 3

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2020-10-12 09:00:00
Kontakt: 876219650
Aktualne przetargi : 2020
3045/2020 Data publikacji: 25.09.2020.

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dn. 23.11.2020 r.

3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty PO MODYFIKACJI z dn. 23.11.2020 r.

4. Załącznik nr 1(1) do SIWZ– tj. Formularz Asortymentowo-Cenowy PO MODYFIKACJI z dn. 23.11.2020 r.

5. Załącznik nr 2 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dn. 23.11.2020 r.

6. Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

7. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

8. Załącznik nr 5 - Oświadczenie (Podstawy wykluczenia) art. 25 ust. 1 pkt 15 i 22 orazart. 24 ust. 5 pkt 8

9. Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania i klucz publiczny – dokument elektroniczny

10. Załącznik nr 7 – Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD

11. Zapytanie nr 1

Data otwarcia ofert: 2020-12-01 09:00:00
Kontakt: 876219650
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio