Przetargi
Ogłoszenia
> Przetargi
Podkategorie Rodzaj
2017
Aktualne przetargi (5) Rozstrzygnięte przetargi (28) Unieważnione przetargi (4) 
2016
Rozstrzygnięte przetargi (22) Unieważnione przetargi (3) 
2015
Rozstrzygnięte przetargi (32) Unieważnione przetargi (4) 
2014
Rozstrzygnięte przetargi (34) Unieważnione przetargi (5) 
2013
Rozstrzygnięte przetargi (44) Unieważnione przetargi (3) 
2012
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (6) 
Pozycje :: 1 - 10 z 226 Strona 1 z 23
Aktualne przetargi : 2017
5385/2017 Data publikacji: 10.11.2017.

1. Dostawa ambulansu typu C” na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 15.11.2017r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; PO MODYFIKACJI z dnia 15.11.2017r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty; PO MODYFIKACJI z dnia 15.11.2017r.

5. Załącznik nr 2A – Formularz parametrów punktowanych;

6. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

7. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

8. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

9. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

10. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

11. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

12. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

13. Zapytanie

14. Zapytanie 2

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16. Zapytanie 3

Uwaga! Zmiana terminu otwarcia ofert na 22.11.2017r.

Data otwarcia ofert: 2017-11-22 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
Aktualne przetargi : 2017
5294/2017 Data publikacji: 07.11.2017.

1. Dostawa paliw płynnych do samochodów sanitarnych, osobowych i dostawczych przez okres 24 miesięcy na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 13.11.2017

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie

13. Zapytanie 2

14. Zbiorcze zestawienie ofert

Data otwarcia ofert: 2017-11-15 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
Aktualne przetargi : 2017
5024/2017 Data publikacji: 25.10.2017.

1. Dostawa środków dezynfekcyjnych

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; PO MODYFIKACJI z dnia 30.10.2017r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 30.10.2017r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-11-06 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
Rozstrzygnięte przetargi : 2017
4778/2017 Data publikacji: 16.10.2017.
 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 19.10.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2017-10-24 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
Aktualne przetargi : 2017
4768/2017 Data publikacji: 10.10.2017.

1. Dostawa leków oraz środków farmaceutycznych do Apteki na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 20.10.2017r.
 
 
 
 
 
7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 27.10.2017r.
 
 
 
10. Zapytanie PO MODYFIKACJI z dnia 31.10.2017r.
 
 
12. Zapytanie 3 PO MODYFIKACJI z dnia 31.10.2017r.
 
 
 
 
16. Zbiorcze zestawienie ofert KOREKTA z dnia 16.11.2017r.
Data otwarcia ofert: 2017-11-14 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
Rozstrzygnięte przetargi : 2017
4437/2017 Data publikacji: 26.09.2017.

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 03.10.2017r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty; PO MODYFIKACJI z dnia 03.10.2017r.

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 05.10.2017r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 03.10.2017r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Zapytanie 2

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Rozstrzygnięcie

17. Sprostowanie rozstrzygnięcia

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 10.10.2017r.

Data otwarcia ofert: 2017-10-10 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
Rozstrzygnięte przetargi : 2017
4400/2017 Data publikacji: 13.09.2017.

1. Dostawę aparatu do znieczulenia z monitorem dla „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 19.09.2017

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zestawienie Ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-09-22 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
Unieważnione przetargi : 2017
1799/2017 Data publikacji: 28.08.2017.

1. Dostawa aparatu do znieczulenia z monitorem dla "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 05.09.2017r.

3. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty; PO MODYFIKACJI z dnia 05.09.2017r.

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy; PO MODYFIKACJI z dnia 05.09.2017r.

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw;

9. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia;

10. Załącznik nr 8 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 05.09.2017r.

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Unieważnienie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2017-09-11 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
Rozstrzygnięte przetargi : 2017
3490/2017 Data publikacji: 14.08.2017.

1. Dostawę odczynników i sprzętu jednorazowego do Laboratorium Mikrobiologicznego na okres 24 miesięcy

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

3. SIWZ

4. Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

5. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

6. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art.25a ust 1 Ustawy Pzp warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

8. Załącznik nr 5 - Projekt umowy Odczynniki, sprzęt jednorazowy wraz z dzierżawą PO MODYFIKACJI z dnia 24.08.2017

9. Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw

10. Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

11. Załącznik Nr 8 Formularz asortymentowo cenowy

12. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

13. Załącznik nr 10 - Parametry aparatu PO MODYFIKACJI z dnia 17.08.2017

14. Załącznik nr 11 - Parametry graniczne dla anlizatora do hodowli z krwi i płynów ustrojowych

15. Zapytanie

16. Zapytanie 2

17. Zapytanie 3

18. Zbiorcze zestawienie ofert

19. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

20. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2017-08-29 10:00:00
Kontakt: 87 6209576
Rozstrzygnięte przetargi : 2017
3759/2017 Data publikacji: 07.08.2017.

1. Przdmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu j. uż. na potrzeby „Pro-Medica”w Ełku Sp. z o.o.

2. Ogłoszenie o zmianie gołoszenia

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

4. Specyfikacja

5. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

6. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

7. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

8. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

9. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

10. Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowo cenowy; PO MODYFIKACJI z dnia 16.08.2017r.

11. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

12. Zapytanie 1

13. Zapytanie 2

14. Zapytanie 3

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

17. Rozstrzygnięcie

UWAGA! zmiana terminu składania ofert na 23.08.2017r. godzina 10:00

Data otwarcia ofert: 2017-08-23 10:30:00
Kontakt: 87 6209576
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio