Przetargi
Ogłoszenia
> Przetargi
Podkategorie Rodzaj
2020
Aktualne przetargi (2) Rozstrzygnięte przetargi (9) 
2019
Rozstrzygnięte przetargi (33) Unieważnione przetargi (4) 
2018
Rozstrzygnięte przetargi (24) Unieważnione przetargi (8) 
2017
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (5) 
2016
Rozstrzygnięte przetargi (22) Unieważnione przetargi (3) 
2015
Rozstrzygnięte przetargi (32) Unieważnione przetargi (4) 
2014
Rozstrzygnięte przetargi (34) Unieważnione przetargi (5) 
2013
Rozstrzygnięte przetargi (44) Unieważnione przetargi (3) 
2012
Rozstrzygnięte przetargi (36) Unieważnione przetargi (6) 
Pozycje :: 1 - 10 z 310 Strona 1 z 31
Aktualne przetargi : 2020
1787/2020 Data publikacji: 17.06.2020.

1. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

2. Załącznik Nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu.

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.

6. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

8. Zbiorcze zestawienie ofert

Data otwarcia ofert: 2020-06-26 10:00:00
Kontakt: 48 87 62 19 650
Aktualne przetargi : 2020
1226/2020 Data publikacji: 12.06.2020.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

 

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem:

https://promedica-elk.ezamawiajacy.pl/pn/promedica-elk/demand/notice/public/15052/details

Informacja z otwarcia ofert

 

Data otwarcia ofert: 2020-07-22 09:00:00
Kontakt: +48 87 62 19 650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
1682/2020 Data publikacji: 25.05.2020.

1. Dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI w dn. 26.05.2020 r.

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

9. Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw

10. Załącznik nr 8 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

11. Załącznik nr 9 – Parametry graniczne

12. Zapytania

13. Załącznik do zapytań

14. Zbiorcze zestawienie ofert

15. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2020-06-04 10:00:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
1369/2020 Data publikacji: 29.04.2020.

1. Dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz pasków do badania moczu wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI w dn. 07-05-2020 r.

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI w dn. 07-05-2020 r.

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

9. Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw

10. Załącznik nr 8 – Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

11. Załącznik nr 9 – Parametry graniczne

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Zapytanie 1

14. Zapytanie 1 - załącznik do pytania 36

15. Zapytanie 2

16. Zapytanie 3

17. Zbiorcze zestawienie ofert

18. Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

19. Rozstrzygnięcie

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!

Data otwarcia ofert: 2020-05-12 10:00:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
620/2020 Data publikacji: 31.03.2020.

1. Dostawa akcesoriów do generatora do cięcia i koagulacji tkanek miękkich opartych na technologii noża ultradźwiękowego wraz z dzierżawą generatora i 2 przetworników na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy;

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

9. Zapytanie nr 1

10.Zapytanie nr 1 - sprostowanie

11.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Zbiorcze zestawienie ofert

13. Rozstrzygnięcie

 
Data otwarcia ofert: 2020-04-14 11:00:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
980/2020 Data publikacji: 24.03.2020.

1. Świadczenie usług w zakresie kompleksowego prania bielizny szpitalnej oraz odzieży roboczej i ochronnej wraz z transportem na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

6. Załącznik nr 4 – Projekt umowy;

7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług wykonanych;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania usług;

10. Załącznik nr 8 – Wykaz środków transportu;

11. Załącznik nr 9 – Wykaz preparatów z oświadczeniem Wykonawcy;

12. Załącznik nr 10 – Oświadczenie – badania mikrobiologiczne;

13. Załącznik nr 11 – Oświadczenie – bariera higieniczna.

14. Zapytanie

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Zbiorcze zestawienie ofert - sprostowanie

17. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2020-04-03 11:30:00
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
476/2020 Data publikacji: 04.03.2020.

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na wydzieleniu stref pożarowych bloków 1C i 1A w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki 24”

2. Specyfikacja

3. Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i Dokumentacja projektowa, Przedmiary (Opis Przedmiotu Zamówienia);

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu;

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia;

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy;

8. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych;

9. Załącznik nr 7 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania robót;

10. Załącznik nr 8 – Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia;

11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

12. Załącznik nr 10 – Oświadczenie Klauzula Społeczna.

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Rozstrzygnięcie

Data otwarcia ofert: 2020-03-20 10:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
489/2020 Data publikacji: 03.03.2020.

1. Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 12.03.2020r.

3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PO MODYFIKACJI z dnia 12.03.2020r.

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 10.03.2020r.

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

9. Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw

10. Załącznik nr 8 – Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Zapytanie + Załącznik do odpowiedzi

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Odpowiedzi na zapytania

15. Zbiorcze zestawienie ofert

16. Rozstrzygnięcie

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 17.03.2020 godz. 09:00

Data otwarcia ofert: 2020-03-17 09:00:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
595/2020 Data publikacji: 13.02.2020.

1. Zakup i wymiana lampy rtg do tomografu komputerowego na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PO MODYFIKACJI z dnia 19.02.2020r.

3. Załącznik nr 1 – Parametry techniczne

4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty PO MODYFIKACJI z dnia 18.02.2020r.

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy PO MODYFIKACJI z dnia 19.02.2020r.

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

9. Zapytanie

10. Zapytanie 2

11. Zapytanie 3

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Zbiorcze zestawienie ofert

14. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 24.02.2020r. godz 9.30

Data otwarcia ofert: 2020-02-24 09:30:00
Kontakt: 87 6219650
Rozstrzygnięte przetargi : 2020
174/2020 Data publikacji: 23.01.2020.

1. Usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

2. Specyfikacja PO MODYFIKACJI z dnia 05.02.2020r.

3. Załącznik Nr 1 – Opis warunków ubezpieczenia (Opis przedmiotu zamówienia). (Udostępniany na wniosek).

4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. (Udostępniany na wniosek)

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu.

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.

7. Załącznik nr 5 – Projekt umowy.

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

9. Załącznik nr 7 – Szkodowość (Udostępniany na wniosek)

10. Załącznik nr 8 – Wniosek o udostępnienie załącznika nr 1, 2 oraz 7.

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

12. Zapytanie

13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15. Zapytanie nr 6

16. Zbiorcze zestawienie ofert

17. Rozstrzygnięcie

 

UWAGA! Zmiana terminu otwarcia ofert na 11.02.2020, godz. 11:30

Data otwarcia ofert: 2020-02-11 11:30:00
Kontakt: 87 6219650
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Classifieds v 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio