Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne

nr ewid. lab 2061

 

 

Kierownik

dr hab. n. med. Elżbieta M. Stefaniuk

Konsultant ds. Mikrobiologii

mgr analityki medycznej Tadeusz Gadomski

specjalista w dziedzinie mikrobiologii

 

 

Kontakt

Kontakt

 

MISJA

Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne świadczy wysokiej jakości usługi z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej dla wszystkich mieszkańców powiatu i innych klientów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami, tj.:

 1. zapewnia konsultacje z mikrobiologii klinicznej, chorób zakaźnych i kontroli zakażeń szpitalnych
 2. zapewnia miejsce dla ćwiczeń technikom medycznym, pielęgniarkom epidemiologicznym, studentom medycyny, stażystom i innym pracownikom opieki zdrowotnej
 3. bierze udział w istotnych badaniach klinicznych i rozwoju metod badawczych
 4. zapewnia wysokiej jakości program, który umożliwia wydawanie, przetwarzanie i gromadzenie wyników pacjentów
 5. zapewnia, że wszystkie opracowywane materiały mają znaczenie kliniczne, a ich wyniki są wiarygodne, znaczące dla naszych klientów
 6. kierownictwo laboratorium popiera działania edukacyjne i zachęca do udziału swoich pracowników w programach i projektach medycznych własnych i środowiskowych
 7. zapewnia, że środowisko pracy i wyposażenie Laboratorium jest stale monitorowane pod względem bezpieczeństwa dla pracowników jak i gości

W roku 2020 Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne przyłączyło się do walki z pandemią wirusa SARS- CoV-2 i uruchomiło w swojej strukturze Pracownię COVID-19. Pracownia COVID-19 jest wpisana na listę Laboratoriów COVID-19 Ministerstwa Zdrowia, uzyskała pozytywną weryfikację Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Diagnostyka w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wykonywania jest z użyciem metody biologii molekularnej (RT-PCR) oraz metody immunochromatograficznej (tzw. szybkie testy antygenowe). Badania wykonywane są:

 1. w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia - dla pacjentów hospitalizowanych, pacjentów objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym (we współpracy z lekarzami I-go kontaktu oraz stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w województwie warmińsko-mazurskim)
 2. odpłatnie (według cennika) - dla pacjentów indywidualnych.

Przy Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym działa Punkt Mobilny Pobierania Wymazów w kierunku COVID-19.

 

DLA PACJENTA

Zasady przyjmowania materiałów do badań i odbioru ich wyników w zakresie mikrobiologii ogólnej:

 1. przyjmowanie materiałów do badań odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 12:00
 2. jeśli próbka jest pobierana samodzielnie przez pacjenta zapewniamy dla wszystkich zainteresowanych Instrukcje pobrań (moczu, plwociny)
 3. próbki do badania przyjmowane są w:
  1. Punkcie Pobrań Materiału do Badań w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Konopnickiej 1
  2. Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym w budynku Szpitala przy ul. Baranki 24
 4. badanie laboratoryjne jest wykonywane na podstawie skierowania od lekarza lub bez skierowania (odpłatnie wg cennika), jeśli pacjent jest klientem indywidualnym, po uzyskaniu wszelkich wymaganych danych osobowych
 5. wyniki badań można odebrać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00 w:
  1. Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym w budynku Szpitala przy ul. Baranki 24
  2. Punkcie Pobrań Materiału do Badań w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Konopnickiej 1

 

Zasady pobierania wymazów z nosogardła w kierunku diagnostyki COVID-19 i odbioru wyników badań:

 1. badania w kierunku diagnostyki COVID-19 wykonywane są wyłącznie w Punkcie Mobilnym COVID-19 mieszczącym się w budynku Szpitala przy ul. Baranki 24
 2. wykonujemy badania w kierunku COVID-19 metodą RT-PCR oraz badania szybkim testem antygenowym
 3. pobranie wymazu do badania metodą RT-PCR oraz szybkim testem antygenowym odbywa się w dni powszednie, soboty, niedziele i święta po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 87 620 95 94, 601 474 598:
 4. do wymazu w kierunku COVID-19 należy przygotować się w następujący sposób:
  1. nie jeść 2-3 godziny przed wymazem
  2. nie żuć w tym czasie gum, nie myć zębów, nie brać tabletek do ssania, nie palić papierosów
  3. nie płukać ust i nie wydmuchiwać nosa
  4. wyniki badań można odebrać w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym przy ul. Baranki 24 od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

 

WSPÓŁPRACA

Laboratorium Mikrobiologiczne współpracuje z:

 1. oddziałami szpitalnymi
 2. Komitetem ds. Zakażeń Szpitalnych
 3. Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych
 4. Zespołem ds. Antybiotykoterapii
 5. Państwową Inspekcją Sanitarną

w zakresie:

 1. monitorowania, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych
 2. udziału w opracowaniu zasad antybiotykoterapii
 3. udziału w tworzeniu receptariusza szpitalnego
 4. zwalczania epidemii szpitalnych
 5. kontroli procesów dezynfekcji i sterylizacji
 6. nadzoru epidemiologicznego

 

ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ:

 1. Laboratorium podstawowe (typ A)
  1. posiew i identyfikacja drobnoustrojów tlenowych
   1. identyfikacja Gram-ujemnych pałeczek Enterobacterals do gatunku
   2. identyfikacja pałeczek niefermentujących z rodzajów: Acinetobacter, Burkholderia, Pseudomonas, Stenotrophomonas
   3. identyfikacja gronkowców do gatunku
   4. identyfikacja β-hemolizujących paciorkowców grup A, B, C, D, F, G, pneumokoków i interokoków
   5. identyfikacja pałeczek hemofilnych
   6. identyfikacja dwoinek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria)
  2. oznaczanie wrażliwości na chemioterapeutyki wyizolowanych szczepów bakteryjnych metodami:
   1. dyfuzyjno-krążkową – metoda jakościowa
   2. automatyczną (MIC)
   3. Etest (MIC)
  3. wykrywanie ważnych klinicznie bakteryjnych mechanizmów oporności, w tym:
   1. metycylinooporności szczepów gronkowcowych (MRSA, MRCNS)
   2. MLSb u Streptococcus, Streptococcus
   3. oporności enterokoków na glikopeptydy (VRE) i wysokie stężenia aminoglikozydów (HLAR)
   4. wytwarzania ESBL przez pałeczki Gram-ujemne
   5. wytwarzania karbapenemaz przez pałeczki Gram-ujemne (MBL, KPC, OXA-48)
  4. hodowla w kierunku grzybów drożdżopodobnych – hodowla + identyfikacja
  5. hodowla w kierunku beztlenowców - określenie ich obecności w materiale (na podstawie preparatu barwionego metodą Grama i hodowli) – identyfikacja do gatunku
  6. kontrola mikrobiologiczna środowiska szpitalnego
  7. serologia infekcji:
   1. ASO – test lateksowy, półilościowy
   2. Latex RF – test lateksowy, półilościowy
   3. Mononukleoza zakaźna – test immunochromatograficzny na heterofilne przeciwciała
   4. Helicobacter pylori antygen w kale – test immunochromatograficzny, jakościowy
   5. WR: Syphilis – test przesiewowy immunochromatograficzny jakościowy
   6. Antygeny: N. meningitidis A, B/E.coli K1, C, Y/W-135 , H. influenza, S. pneumonia, S. agalactiae (Gr. B) w PMR - test lateksowy, jakościowy
   7. Rota/Adenowirusy antygen w kale– test immunochromatograficzny, jakościowy
   8. Toxocaroza IgG - metoda Westernblot
   9. Borelioza IgM i IgG - metoda Immunoblot/Westernblot
 2. Pracownia COVID-19
  1. zakażenie wirusem SARS-CoV-2
   1. wykrywanie materiału genetycznego wirusa - metoda RT-PCR
   2. wykrywanie antygenu - test przesiewowy immunochromatograficzny jakościowy - Rapid Ag Test
  2. zakażenie wirusem cytomegalii (hCMV) - metoda RT-PCR

 

WYPOSAŻENIE

 1. analizator mikrobiologiczny - Vitek 2 Compact
 2. automatyczny system do posiewów krwi i płynów ustrojowych - Bact Alert 3D
 3. termocykler
 4. automatyczny system do izolacji kwasów nukleinowych
 5. automatyczny system do barwienia preparatów mikroskopowych
 6. densytometry
 7. cieplarki laboratoryjne
 8. mikroskopy
 9. komory laminarne BSL-2
 10. chłodziarkozamrażarki z systemami monitorowania temperatury
 11. zamrażarka niskotemperaturowa na -70° C - -80°C
 12. zamrażarki wolnostojące na -20°C z systemami monitorowania temperatury
 13. worteksy, wirówki laboratoryjne, w tym wirówka z chłodzeniem
 14. łaźnia wodna

 

WARUNKI LOKALOWE

Laboratorium zajmuje powierzchnię ok. 300m² jest przestronne i funkcjonalne, posiada:

 1. Pracownię Bakteriologii Ogólnej
 2. Pracownię COVID-19
 3. Pracownię Serologicznej Diagnostyki Zakażeń
 4. Punkt Pobrań COVID-19 + rejestracja

 

EDUKACJA

 1. Kalkulator PK/PD: parametry farmakokinetyki (PK)/parametry farmakodynamiki(PD) www.antybiotyki.edu.pl
 2. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2010 www.antybiotyki.edu.pl
 3. Wytyczne postępowania w przypadku wykrycia szczepów pałeczek z rodziny Enterobacteriaeceae wytwarzających karbapenemazy KPC www.antybiotyki.edu.pl
 4. Zalecenia Polskiej Grupy Roboczej ds. Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej (ICHP) u dzieci dotyczące stosowania siedmiowalentnej skoniugowanej szczepionkiprzeciwpneumokokowej (PCV7) www.antybiotyki.edu.pl
 5. Zasady postępowania diagnostycznego w przypadkach podejrzenia ostrego bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub innego inwazyjnego zakażenia bakteryjnego nabytego poza szpitalem www.koroun.edu.pl
 6. Najczęściej zadawane pytania nt. Sepsy www.koroun.edu.pl

 

 KONTROLA JAKOŚCI

laboratorium uczestniczy w zewnętrznych kontrolach jakości i posiada certyfikaty:

 • POLMIKRO – Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii
 • EARSS NEQAS – Europejski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii
 • QCMD – Międzynarodowy Program Kontroli Jakości w Diagnostyce Molekularnej

 

2021_12_15_mikrobiologia.jpg2007n.jpg21.jpg19.jpg6.jpgkontrola1.jpg2009n.jpg1.jpg9.jpg2006.jpg11.jpg2004.jpg2003.jpg2002.jpg2.jpg8.jpg12.jpg13.jpg7.jpg3.jpg14.jpg2009.jpg4.jpgcertyfikat2010.jpgkontrola2.jpg5.jpg2005.jpg2007.jpg2008n.jpg2012.jpg