Centralne Laboratorium Analityczne

 

 

Kierownik

mgr Jolanta Żukowska

specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi

mgr Wiesława Hajduczenia

specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

 

Kontakt

Kontakt

W laboratorium pracuje wysoko wykwalifikowana kadra z długoletnim doświadczeniem. Są to diagności laboratoryjni – specjaliści laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz technicy analityki medycznej.
Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny umożliwiający wykonywanie większości badań w ciągu kilku godzin od pobrania materiału. Jakość wykonywanych badań potwierdzają certyfikaty wydane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

W LABORATORIUM WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

 1. hematologii
 2. hemostazy
 3. analityki ogólnej
 4. biochemii
 5. diagnostyki hormonalnej
 6. diagnostyki onkologicznej
 7. serologii transfuzjologicznej

Badania zlecone przez lekarza, który ma umowę z „Pro-Medica" Sp. z o.o. są wykonywane bezpłatnie. Bez skierowania od lekarza - płatne zgodnie z cennikiem.

 

NASZE PUNKTY POBRAŃ

1. Przychodnia Specjalistyczna ul. M. Konopnickiej 1 czynny:

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 12:00

2. Szpital ul. Baranki 24 czynny:

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 12:00

2) w soboty w godzinach od 7:30 do 12:00

3) Badania pilne tylko ze skierowaniem od lekarza wystawionym w dniu wizyty


KONTROLA JAKOŚCI WYNIKÓW

Chemia Kliniczna:

 1. Kontrola odtwarzalności parametrów biochemicznych prowadzona na dwóch poziomach: Normalnym i Patologicznym przy użyciu materiałów kontrolnych
 2. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (4 razy w roku) w zakresie biochemii i równowagi kwasowo - zasadowej

Hematologia i Hemostaza:

 1. Wewnętrzna kontrola jakości parametrów hematologicznych prowadzona na dwóch poziomach materiałów laboratoryjnych
 2. Kontrola jakości parametrów hemostazy prowadzona na trzech poziomach: Niskim (L), Normalnym (N) i Wysokim (H)
 3. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w zakresie hematologii i koagulologii w Łodzi (4 razy w roku)

Immunochemia:

 1. Kontrola Jakości badanych parametrów prowadzona na dwóch poziomach: Niskim (L) i Wysokim (H) surowic kontrolnych
 2. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (4 razy w roku immunochemiczny poszerzony hormonów i markerów kardiologicznych)

Analityka Ogólna:

 1. Kontrola powtarzalności parametrów badania ogólnego moczu
 2. Bieżące kontrole wykonywane w serii oznaczeń

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi:

 1. Codzienna kontrola zestawu odczynników do wykonywania badań serologicznych
 2. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - udział w Programie okresowym – Kontrola Jakości Badań Serologicznych - prowadzonym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie / indywidualna kontrola każdego pracownika Pracowni

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w Punktach Pobrań i oddziałach szpitalnych

W Laboratorium pracujemy na nowoczesnych analizatorach wiodących światowych firm takich jak: Roche, Sysmex, Beckman Coulter, Werfen, BioMerieux. Większość badań jest wykonywanych na miejscu dlatego wyniki są dostępne online tego samego dnia.

 

 1. Informacja dla Pacjenta dotycząca przygotowania do badań pdf
 2. Ulotka informacyjna pdf
 3. Aktualny Cennik Usług pdf

 

41.jpg40.jpg2021_05_19_swiadectwo.jpg2021_05_19_certyfikat.jpg