Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi ZOL, domów pomocy społecznej, ZPO i hospicjów na czas Covid-19

 

Zapewnienie bezpieczeństwa