Fundusze Mechanizmu Finansowego EOG i NMF na lata 2004 - 2009

 

 Nowoczesna diagnostyka endoskopowa w profilaktyce chorób nowotworowych, szansą na zdrowie mieszkańców Mazur

fundusze

 

W ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 "Pro-Medica” w Ełku sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu pod nazwą: „Nowoczesna diagnostyka endoskopowa w profilaktyce chorób nowotworowych, szansą na zdrowie mieszkańców Mazur”. Wartość projektu wyniosła 685 941 euro, z czego kwota dofinansowania wyniosła 583 050 euro. W wyniku realizacji utworzono nowoczesną Pracownię Endoskopii Diagnostyczno-Zabiegowej, zakupiono sprzęt medyczny i wyposażenie nowych pracowni endoskopowych, podniesiono kwalifikacje personelu medycznego Pracowni Endoskopii Diagnostyczno-Zabiegowej poprzez przeszkolenie lekarzy i pielęgniarek z zakresu endoskopii przewodu pokarmowego i układu oddechowego.

Uruchomienie pracowni endoskopowej i rozpoczęcie wykonywania nowych procedur diagnostycznych i zabiegowych zmniejszyło różnice w dostępności do nich pacjentów z terenów wiejskich, w stosunku do miast subregionu ełckiego.

Głównym efektem realizacji projektu, poza poprawieniem sytuacji zdrowotnej, było poprawienie świadomości społecznej w zakresie wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom nowotworowym co osiągnięto poprzez przeprowadzenie z sukcesem programu badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego. W ramach programu wykonano badania u 1028 osób. Wśród przebadanych osób wykryto 8 raków jelita grubego, 319 polipów, 5 zmian podśluzówkowych (tłuszczaki), 12 stanów zapalnych jelita. Z procedur nowo wprowadzonych wykonano: 52 ECPW, 35 sfinkterotomii żółciowych, 15 protezowań dróg żółciowych, 17 ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, 2 litotrypsje mechaniczne złogów za pomocą koszyczka Dormia. Poza tym 4 sklerotyzację żylaków przełyku metodą iniekcyjną z użyciem Polidokanolu oraz 1 podwiązywanie żylaków przełyku (EVL).