Przychodnia Specjalistyczna - ul. Baranki 24

Telefony

87 621-97-41 (rejestracja)

87 506 506 0 (rejestracja)

>> Zasady rejestracji oraz korzystania z porad specjalistycznych <<

Rejestracja Pacjenta
 
Pacjenci powinni rejestrować się na określony dzień i godzinę:
  • osobiście przy okienku rejestracji lub telefonicznie w godz.:
07.00 - 18.00 od poniedziałku do czwartku
07.00 - 15.00 piątek
 
Skierowanie do poradni powinno zawierać następujące dane:
  • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie (pieczątka nagłówkowa)
  • oznaczenie pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania)
  • oznaczenie podmiotu, do którego kieruje się pacjenta (nazwa poradni)
  • rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego
  • datę wystawienia skierowania
  • oznaczenie osoby kierującej (pieczątka lekarza)
Obowiązkiem pacjenta jest dostarczenie oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zapisania na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.
 
W ramach Przychodni Specjalistycznej funkcjonują również następujące poradnie komercyjne, w których porady udzielane są odpłatnie:
  • Poradnia Chorób Zakaźnych

Porady udzielane są po wcześniejszym umówieniu i opłacie za wizytę.
Rejestracja telefoniczna pod numerem: 601-477-548, 87 506-50-60.
 
poradnia
poradnia
 
ogłoszene
 
 
rezygnacja
 
Gabinet Hipertensjologii
 
Wykaz poradni z numerami telefonów: