Oddział Kardiologiczny

Stanowisko:
Z-ca Ordynatora
Telefon:
87 620-95-63